Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Організація готівкового обігу комерційними банками

Організація готівкового обігу комерційними банками

Порядок підготовки та розробки прогнозів касових оборотів. Прогноз готівкового обігу встановлює обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків, обсяг і цільове спрямування видачі готівки з кас банків, обсяг випуску готівки або вилучення її з обігу в цілому по країні і регіонах.

Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється аналіз:

• змін у тенденціях соціально-економічного розвитку;

• тенденцій, що характерні для готівкового обігу;

• джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її з кас банків;

• швидкості повернення готівки в каси банків;

• рівня інкасації торговельної виручки;

• змін у напрямах використання грошових доходів населення та джерел їх формування.

Порядок і форми складання розрахунків звітного балансу грошових доходів і витрат населення визначаються Державним комітетом статистики України, а прогнозного — Міністерством економіки України.

Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення територіальні управління Національного банку подають регіональним державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти.

Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається НБУ у розрізі регіонів, а по регіонах — його територіальними управліннями на квартал із розподілом за місяцями.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямами видачі готівки (табл. 5.2):

Територіальні управління НБУ для складання прогнозів касових оборотів отримують від органів виконавчої влади та від органів статистики такі звітні та прогнозні матеріали:

• розрахунки роздрібного товарообороту і дані про обсяги продажу товарів за безготівковим розрахунком;

• розрахунки доходів за видами платних послуг, що надаються населенню;

• розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань;

• інформацію про фонд оплати праці;

• дані про обсяги реалізації послуг зв'язку населенню, прогнозні розрахунки реалізації друкованих видань за раніше сплаченою передплатою, а також дані про очікувані в цьому кварталі готівкові надходження за передплатою;

• дані про витрати на виплату пенсій і допомоги.

Територіальні управління Національного банку складають прогнози касових оборотів відповідно до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці можуть використовувати методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями, яка пропонується для територіальних управлінь Національного банку.

Розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями установи Національного банку здійснюють із врахуванням:

• кількості днів кожного місяця та інших особливостей;

• можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообороту, фонду оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи в окремих галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу святкових та вихідних днів тощо);

• строків сплати фізичними особами податків, зборів та інших платежів, часу масових відпусток.

Територіальні управління НБУ надсилають прогнози касових оборотів Департаменту готівково-грошового обігу НБУ електронною поштою не пізніше, ніж за десять робочих днів до початку кварталу.

Департамент готівково-грошового обігу складає квартальні прогнози касових оборотів у цілому по країні, регіонах і містах із щомісячним розподілом за два робочих дні до початку наступного кварталу.

Департамент готівково-грошового обігу використовує прогнозні розрахунки касових оборотів для визначення потрібних обсягів готівки та надання замовлення Банкнотно-монетному двору НБУ на виробництво банкнот і монет.

Складання прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими стат-тями. Прогнозний розрахунок надходжень торговельної виручки складається за формою таблиці 5.3. За основу розрахунку береться прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств (із врахуванням товарообороту сфери громадського харчування).

Визначення фактичних обсягів роздрібного товарообороту здійснюється згідно з Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом.

Прогнозний розрахунок видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, здійснюється територіальними управліннями Національного банку з врахуванням фактичних даних фонду оплати праці в цілому по країні, регіону та його динаміки за час, що минув (табл. 5.4).

Необхідно пам'ятати, що видача готівки на заробітну плату збільшується на суми видачі, що здійснюється у ті дні, які припадають на перші числа наступного кварталу в зв'язку з вихідними днями, і зменшується на суми, що виплачені в тому кварталі, який передує прогнозованому.

Якщо місяць закінчується середою, то платежі в ті строки, які припадають на наступний місяць, не прогнозуються.

Прогнозний розрахунок касових оборотів із видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань визначається на підставі прогнозних і звітних матеріалів органів Пенсійного фонду України (про виплати трудових пенсій за віком, за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років та соціальних пенсій, виплати допомоги сім'ям на дітей, доплати, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», виплати пенсій та допомоги, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, додаткові грошові виплати, виплати пенсій та допомоги, що передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», виплати, передбачені Законом України «Про зайнятість населення», Фонду соціального страхування (про виплати у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, виплати допомоги по вагітності та пологах, виплати одноразової допомоги при народженні дитини, виплати на поховання), органів Державного казначейства України (про виплати пенсій військовослужбовцям офіцерського складу) та складається за такою формою.

Із загальної суми всіх видів допомоги і страхових відшкодувань виключають податки, що утримують при виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, а також суми бюджетних асигнувань на оплату поштових послуг при виплаті пенсій через підприємства поштового зв'язку.

При розподілі виплат пенсій і допомоги за окремими каналами виплат (підприємства поштового зв'язку, каси банків) територіальні управління враховують слідуюче:*

допомога в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах, при народженні дитини та інші види допомоги за рахунок бюджету соціального страхування виплачуються за місцем роботи одержувачів підприємствами, які одержують на ці цілі готівку в установах банків;

• трудові та соціальні пенсії, інша допомога за рахунок Пенсійного фонду України виплачуються через підприємства поштового зв'язку або за бажанням одержувачів можуть перераховуватися на поточні (вкладні) рахунки в установах банків;

• страхові суми за дорученням органів страхування виплачуються установами банків або перераховуються на поточні (вкладні) рахунки;

• пенсії, що належать пенсіонерам-військовослужбовцям та членам їх сімей, виплачуються установами банків або через підприємства поштового зв'язку.

Прогнозний загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових відшкодувань розподіляється за каналами виплат на підставі відсотків фактичних виплат за кожним каналом.

Фактичний обсяг видачі готівки через підприємства поштового зв'язку визначається як різниця між загальною сумою всіх видів пенсій, допомоги, з одного боку, і сумами, що видаються через установи банків, — з іншого.

Враховані в прогнозних розрахунках касових оборотів за пенсіями і допомогою суми видачі готівки через підприємства поштового зв'язку мають збігатися з відповідними показниками прогнозних розрахунків касових оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів із надходжень від підприємств поштового зв'язку і видачі підкріплень цим підприємствам наведено в таблиці 5.6.

Підприємства поштового зв'язку здійснюють операції з приймання і видачі готівки. У результаті цих операцій у підприємств поштового зв'язку або створюється надлишок готівки, який має здаватися до банку, або виникає потреба в готівкових підкріпленнях, що надходять із кас банків.

При визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку територіальні управління Національного банку керуються такими положеннями:

• обсяг реалізації послуг зв'язку населенню розраховується на підставі даних підприємств поштового зв'язку;

• надходження торговельної виручки передбачається відповідно до розрахунків за операціями підприємств поштового зв'язку в сумах, що визначені в прогнозному розрахунку касових оборотів із надходжень торговельної виручки;

• видача пенсій і допомоги прогнозується відповідно до розрахунків за пенсіями і допомогою.

Сума інших операцій підприємств поштового зв'язку (за надходженнями або за видачею) розраховується за прогнозними розрахунками, виходячи з фактичного їх рівня за періоди минулих років, аналогічні прогнозованому.

Територіальні управління НБУ одержують від підприємств пошти дані про обсяг реалізації послуг зв'язку населенню (звітні та прогнозні). За іншими операціями, що здійснюються через пошту, розрахунки складаються на підставі звітних даних банків.

Територіальні управління Національного банку при визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку в цілому по регіону забезпечують зв'язок прогнозних розрахунків за відповідними символами касових оборотів (надходження торговельної виручки, на видачу пенсій, допомоги та страхових відшкодувань тощо).

Порядок складання прогнозного розрахунку за іншими статтями надходжень та видачі готівки є таким:

а) прогнозування за статтями «Надходження виручки від усіх видів платних послуг», «Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб», «Надходження від продажу іноземної валюти», «Інші надходження», «Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції», «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи», «Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб», «Видача за придбану іноземну валюту», «Видача на інші цілі» здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних надходжень та видачі готівки за відповідними символами в минулому періоді з урахуванням змін факторів, що можуть вплинути на їх обсяги в періоді, який прогнозується;

б) стаття «Інші надходження» при складанні прогнозних розрахунків касових оборотів включає сукупність сум, які враховуються у звітності про касові обороти за


Сторінки: 1 2