Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Оцінка ефективності платіжних карток у системі електронних платежів

Оцінка ефективності платіжних карток у системі електронних платежів

Нині в Україні існують кілька систем розрахунків за операціями з платіжними картками. Їх можна класифікувати наступним чином:

— міжнародна платіжна система Visa International;

— міжнародна платіжна система Europay (MasterCard) International;

— платіжні системи American Express, Diner's Club, JCB;

— національна система масових електронних платежів НСМЕП;

— внутрішні міжбанківські платіжні системи (ОНІКС, ОБЕКС);

— внутрішні локальні монобанківські платіжні системи(СБОН, МЕТАКАРТ, ПІБ тощо);

— небанківські платіжні системи типу автозаправочних, бонусних, споживацьких у рамках окремих або груп підприємств.

Міжнародні платіжні системи Visa International та Europay International присутні на українському ринку з 1993 року, коли почалось створення інфраструктури для обслуговування карток цих систем. Вступ українських банків у міжнародні платіжні системи та масова емісія їх карток розпочалась 1996 року.

На сьогодні 56 українських банків є членами цих міжнародних платіжних систем. За рік їх кількість зросла більш ніж в 1,5 раза. До десятки найбільш активних банків на ринку платіжних карток за результатами діяльності в 2002 році належать "ПриватБанк", АППБ "Аваль", АКБ "Надра", "Перший Український Міжнародний банк", "Промінвестбанк", ВАТ "Державний ощадний банк України", "Правекс-банк", "Фінанси і кредит", ВАТ "Укрексімбанк", "Укрсоцбанк". Діяльність деяких з цих банків була детальніше проаналізована в попередньому підрозділі. Зазначена десятка банків охоплює більше 90% всіх емітованих в Україні карток міжнародних платіжних систем, більше 80% банкоматів та 95% POS-терміналів (табл.5.2).

На початок 2003 року ринок платіжних карток міжнародних систем розподілено практично між двома провідними банками — "ПриватБан- ком" та АППБ "Аваль" (мал. 9.16).

Варто зазначити, що за кількістю емітованих карток за рік банк "Надра" перемістився на 3 позицію з 4-ї, а Правекс-банк поступився 6 позицією на користь Ощадбанку. Вихід на ринок платіжних карток нових банків призвів до деякого перерозподілу ринку серед тих банків, що не входять в десятку лідерів. Наприклад, Донгорбанк, почавши працювати на ринку на початку 2002 року, на кінець року посів 19 позицію, Кредит- банк (Україна) перемістився з 21-ї на 13-ту, збільшивши обсяги емісії майже в 5 разів, а Укргазбанк — з 20-ї позиції на 12-ту (збільшення емісії в 3,5 раз).

Станом на 1 жовтня 2003 року 86 банків (майже 55% від загальної кількості) є членами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем та здійснюють емісію та еквайринг платіжних карток.

Загальна кількість карток, емітованих українськими банками (за якими була здійснена хоча б одна операція протягом року), у ІІІ кварталі 2003 року збільшилась на 17 % і становить понад 9688 тис. шт. (мал.9.17), з них на 1 жовтня 2003 року:

Ш внутрішньодержавних понад 1841 тис. (за ІІІ квартал збільшилась на 11%), у тому числі:

¦ НСМЕП - близько 374 тис. (на 25 %);

¦ в одноемітентні (внутрішньобанківські) платіжні системи більше 1467 тис. (на 7%);

¦ міжнародних близько 7846 тис. (за ІІІ квартал збільшилась на 18 %), у тому числі:

¦ МаsterСаrd — близько 3674 тис. (на 21 %);

¦ УІ8А — більше 4038 тис. (на 17 %);

¦ УкрКарт — на32 % близько 28 тис. (на 32 %);

¦ інші банківські та небанківські платіжні системи — більше 106 тис. (на 2 %).

Лідерами за кількістю емітованих платіжних карток залишаються „ПриватБанк" — понад 3740 тис., Промінвестбанк — майже 1485 тис. (із них понад 935 тис. локальні внутрішньобанківські), АППБ „Аваль" — понад 997 тис. (із них понад 78 тис. локальні внутрішньобанківські), АКБ „Надра" — понад 600 тис. ВАТ „Державний ощадний банк України" — понад 497 тис. (із них понад 285 тис. локальні внутрішньобанківські), „Перший Український Міжнародний банк" — понад 419 тис. карток.

Слід зазначити інтенсивне зростання як кількості карток та точок обслуговування, так і обігів грошових коштів банків-членів міжнародних систем і з емісії, і з еквайрингу. Загальний обсяг емісії платіжних карток міжнародних систем за2002 рік виріс майже в 2,5 рази досягнувши відмітки в 5 млн шт. Кількість термінального обладнання збільшилась більше ніж в 1,5 рази, і досягла 2340 банкоматів, понад 19 тис. платіжних терміналів та понад 29 тис. імпринтерів.

В 2003 році спостерігається продовження цієї тенденції. Кількість банкоматів, що обслуговують картки, за цей квартал збільшилась на 621 одиницю (14 %) — до 4391, платіжних терміналів — на 1969 (7 %) до 25786, а кількість імпринтерів зменшилась — на 901 (3%) до 25261, за рахунок заміни їх платіжними терміналами.

У 2002 році держателями платіжних карток українських банків було здійснено близько 74 млн операцій на суму 20,047 млрд грн, тобто близько 300 млн дол. США на місяць, що свідчить про збільшення обсягів ринку еквайрингу. Динаміка показників кількості та суми операцій, проведених за платіжними картками в 2003 році, наведена в таблиці 5.3.

З таблиці бачимо, що порівняно з ІІ кварталом в ІІІ кварталі 2003 року кількість операцій із застосуванням платіжних карток збільшилась на 2,293 млн. (6 %) і становить 37,671 млн, при цьому сума операцій за картками збільшились на 1380 млн грн (15 %) — до 9142 млн грн, відповідно, зріс обсяг і становить на 1 жовтня 2003 року:

¦ операцій з отримання готівки на 945 млн грн (11%) і становить близько 8708 млн. грн (95 % від загальної суми операцій);

¦ безготівкових платежів на 10 млн грн — 434 млн грн (5 % від загальної суми операцій).

За ІІІ квартал 2003 року залишки на карткових рахунках у банках зросли на 3,6 % з 2579 до 2675 млн грн, з них на карткових рахунках фізичних осіб збільшились з 2486 млн грн до 2556 млн грн, а юридичних осіб з 92,8 млн грн до 119 млн. грн.

Залишки на карткових рахунках населення у національній валюті станом на 01.10.2003 р. становлять 60 % від загальної суми, в іноземній валюті — 40 %. У суб'єктів господарювання, відповідно, залишки на карткових рахунках у національній валюті станом на 01.10.2003 становлять 70 % від загальної суми, в іноземній валюті — 30 %.

Для організації розрахунків у гривні за внутрішніми платежами, які виконуються за допомогою карток Visa, створено і впроваджено в 1998 році в НБУ програмно-технічний комплекс ТОПАЗ, який ефективно виконує функції маршрутизації повідомлень, авторизації, клірингу та розрахунків, а також управління ризиками в системі. У приміщенні Центральної розрахункової палати НБУ встановлено обладнання VAP (Visa Access Point), яке надає доступ через систему супутникового зв'язку до центрального процесингового центру, що скорочує вартість однієї операції. На сьогодні інстальовані і проходять тестування додаткові функції ТОПАЗ, які забезпечують ефективне управління мережею банкоматів та POS-терміналів та інших функцій для надання процесингових послуг банкам-членам міжнародних платіжних систем. У ролі розрахункового банку та гаранта за всіма внутрішніми платежами системи Visa International виступає НБУ, ефективно використовуючи існуючу СЕП.

Комплекс ТОПАЗ і створений в НБУ міжбанківський процесинго- вий центр дозволяє запровадити в Україні внутрішні платіжні системи, використовуючи та розвиваючи досвід та правила роботи міжнародних систем.

У1999 році засновано Асоціацію банків-членів Europay International та визначено розрахунковий банк за внутрішніми платежами цієї системи. Ним став Укрексімбанк.

Загалом в Україні наразі обробка міжнародних платіжних карток здійснюється за допомогою 5-ти процесингових центрів, не враховуючи зазначений міжбанківський процесинговий центр ТОПАЗ.

Насамперед, "Український процесинговий центр" (УПЦ), створений у квітні 1997 року під патронажем АППБ "Аваль". УПЦ має 27 сертифікацій на обслуговування карток міжнародних платіжних систем Visa, Europay та American Express за різними операціями. УПЦ здійснює авторизацію трансакцій за міжнародними i локальними платіжними картками, технологічну підтримку мереж POS-терміналів, обслуговування i навчання підприємств сфери торгівлі i послуг, які приймають картки, побудову мереж банкоматів, їх інсталяцію та моніторинг. Забезпечує шлюзи у міжнародні платіжні системи для банків, що створюють чи мають власні процесингові центри, проводить інформаційний обмін із міжнародними платіжними системами для здійснення клірингу та забезпечує регіональний міжбанківський кліринг. Підтримує i розвиває зарплатні проекти та впроваджує локальні i клубні проекти для підприємств сфери торгівлі і послуг, здійснює моніторинг підприємств.

На сьогодні "Український процесинговий центр" обслуговує 22 українських банки, що емітують 1045000 активних карток. Серед показників роботи центру слід зазначити реально досягнутий максимальний рівень обробки — понад 213 тис. трансакцій на день та понад 3 730 тис. трансакцій на місяць. Через УПЦ проходить понад 1,5 млн. фінансових трансакцій на місяць (табл.5.4).

Мережа прийому карток, що обслуговується "Українським процесин- говим центром" нараховує більше 100 міст і населених пунктів у всіх регіонах України, в яких обслуговується 11845 торговельних підприємств.

Крім УПЦ, який є окремою юридичною особою, власні процесингові центри мають "ПриватБанк", "Перший Український Міжнародний банк", "Промінвестбанк" та банк "Фінанси і кредит".

За останній рік активізував свою діяльність на ринку процесингових послуг ПУМБ — до його процесингового центру вже підключено


Сторінки: 1 2 3