Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі

Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

Торгівля поділяється на внутрішню та зовнішню. Зовнішня торгівля — це торгівля з іншими країнами, яка включає у себе експорт (вивезення) та імпорт (ввезення) товарів. Внутрішня торгівля — галузь народного господарства, що забезпечує надходження товарів із сфери виробництва до сфери споживання.

У свою чергу, внутрішня торгівля поділяється на оптову та роздрібну:

• оптова торгівля — сфера підприємницької діяльності по придбанню і відповідному перетворенню товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Включає як безпосередні комерційні зв'язки на умовах договорів закупівлі-продажу і постачання між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язки між ними через торгових посередників;

• роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або наданню послуг на підставі усного чи письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання. Суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні особи для

здійснення торговельної діяльності повинні мати:

• свідоцтво про державну реєстрацію;

• дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі (рішення сесії місцевої ради народних депутатів) або договір оренди приміщення;

• ліцензії або їх копії, затверджені відповідним органом, який видав ліцензію;

• торговий патент на кожну торговельну точку — звичайний або пільговий залежно від асортименту або виду товару;

• квитанцію про сплату ринкового збору за торгівлю на території ринку у разі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності проводить торгівлю не в стаціонарному приміщенні;

• відповідні документи на товар: накладні, сертифікат якості та інші документи, що підтверджують походження товару;

• реєстратор розрахункових операцій, який використовується при торгівлі в стаціонарних приміщеннях, а в окремих, передбачених законодавством випадках — розрахункову книжку. Суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи при

здійсненні роздрібної торгівлі повинні мати:

• свідоцтво про державну реєстрацію підприємця, що видається органом місцевого самоврядування за місцем прописки громадянина;

• дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі або договір оренди приміщення;

• квитанцію про сплату ринкового збору (за торгівлю на ринку);

• торговий патент на кожну торговельну точку — звичайний або пільговий залежно від асортименту або виду товару. Підприємці, які здійснюють торговельну діяльність з лотків, при цьому сплачують ринковий збір на території ринку, можуть сплачувати фіксований податок шляхом придбання патенту;

• електронний контрольно-касовий апарат — у стаціонарних приміщеннях або розрахункову книжку в окремих, передбачених чинним законодавством, випадках;

• книгу обліку доходів і витрат;

• накладні та документи про проходження товару. Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, здійснюючи роздрібну торгівлю, повинні мати при собі такі документи:

• паспорт;

• одноразовий патент на торгівлю, який видається державними податковими органами на 3 або 7 днів, але не більше 4-х разів на рік (продаж автотранспортних засобів при наявності такого патенту дозволено один раз на рік);

• квитанцію про сплату ринкового збору, якщо торгівля проводиться на ринку;

• довідку місцевих рад народних депутатів про вирощену продукцію (якщо реалізується така продукція) з власного підсобного господарства, присадибних, дачних ділянок при реалізації продукції рослинництва, бджільництва, тваринництва, продажу нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продукції їх забою у сирому вигляді та у вигляді первинної обробки. При наявності відповідної довідки одноразовий патент на торгівлю не купується.

Патентування торговельної дїяльності

Патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності або його структурного (відокремленого) підрозділу займатися окремими видами підприємницької діяльності.

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" об'єктом патентування є:

• торговельна діяльність (оптова і роздрібна торгівля, діяльність у торгово-виробничій сфері), що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами;

• діяльність із обміну готівкових валютних цінностей;

• діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу;

• діяльність надання побутових послуг.

Торговий патент повинна купувати та сторона посередницької угоди, яка здійснює торгову діяльність за готівку в пунктах продажу товарів. Торговий патент не підтверджує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність. Торговий патент на право провадження торговельної діяльності видається суб'єктам підприємництва для ведення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів (магазинах, кіосках, лотках, прилавках тощо).

Види патентів

Торговий патент на право надання побутових послуг отримують суб'єкти підприємництва або їх структурні підрозділи. До побутових послуг належить заміна елементів живлення, послуги ломбардів, пошиття тентів, чохлів, перукарські послуги тощо.

Торговий патент купується суб'єктами підприємницької діяльності або їх відокремленими підрозділами також для здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти До торгівлі готівковими валютними цінностями належать: продаж готівкової іноземної валюти, продаж інших готівкових платіжних засобів в іноземній валюті (дорожніх, банківських і персональних чеків), операції з дебетуван- ня кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових платіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту.

Платний торговий патент на право здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу купується для провадження діяльності, що пов'язана з облаштуванням казино, гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей та розіграшів.

Короткотерміновий торговий патент купується для проведення торговельної діяльності протягом обмеженого терміну (наприклад, для проведення ярмарків, разового продажу товарів, виставок-продажів).

Спеціальний торговий патент засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування. Юридичні та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, не мають права перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент, звільняється від сплати: податку на додану вартість, прибуткового податку, податку на прибуток підприємства, податку на землю, збору за спеціальне використання природних ресурсів, збору на обов'язкове соціальне страхування, комунального податку, ринкового збору, збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі у сфері послуг. Власники спеціального патенту можуть не застосовувати РРО (Реєстратор розрахункових операцій).

Пільговий торговий патент дає право провадити торговельну діяльність виключно з використанням товарів вітчизняного виробництва. До таких товарів належать: поштові марки, листівки, вітальні листівки, періодичні видання друкованих засобів масової інформації, проїзні квитки, товари народних промислів тощо. У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться повний перелік товарів, що передбачається для реалізації.

Згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" не підлягає патентуванню:

а) торговельна діяльність, яка здійснюється:

- на деяких спеціалізованих підприємствах у зв'язку з їх відомчою підпорядкованістю (Укоопспілка, військова торгівля, аптеки, що знаходяться в державній власності, і торговельно-виробничі державні підприємства робочого постачання в селах, селищах і містах районного підпорядкування);

- суб'єктами підприємницької діяльності — фізичними особами (залежно від місця торгівлі і сплати інших податків та зборів), які торгують з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків усіх форм власності, здійснюють продаж вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва; сплачують державне мито за нотаріальне засвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік; сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподаткування фізичних осіб;

- суб'єктами підприємницької діяльності, створеними громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно з чинним законодавством і здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва і продукцією, виготовленою на підприємствах Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих. Податкові пільги для таких підприємств визначені законами України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок на додану вартість" і можуть бути використані ними тільки за умови, що протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають на підприємствах основне місце роботи, становить не менше 50 % від загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % від суми витрат на оплату праці, що входять до складу валових витрат, виключно товарами вітчизняного виробництва за певним переліком;

б) реалізація продукції власного виробництва (при дотриманні певних умов);

в) заготівельна діяльність (за умови подальшої реалізації закупівельної продукції з розрахунками в безготівковій формі);

г) діяльність у сфері громадського харчування (за умови обслуговування виключно працівників того підприємства, організації, установи, де знаходиться даний пункт харчування).

Витрати на купівлю торгового патенту компенсують (зменшують) витрати із сплати до бюджету податку на прибуток, але не замінюють такі виплати. Отже, сплата вартості торгового патенту є авансовою компенсацією витрати із сплати до бюджету податку на прибуток. Але якщо підприємство не має у відповідному звітному податковому періоді суми податку на прибуток, нарахований для сплати до бюджету, то це не звільняє підприємство від списання вартості торгового патенту в такому звітному


Сторінки: 1 2