Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік інших операцій в торгівлі

Облік інших операцій в торгівлі

Облік тари. Тара багаторазового використання вважається поворотною, коли її визначено такою в договорі на поставку продукції або купівлю-продаж товару та у разі дотримання строків і умов її повернення постачальникові чи продавцеві.

За деякі види поворотної тари, що поставляється з продукцією або товаром, постачальник вимагає від покупця заставу, переважно у грошовому вираженні, яку повертає йому після отримання пустої тари. Така тара називається заставною.

Більшість підприємств, здійснюючи операції з продажу товарів у заставній тарі, користуються схемою їх відвантаження на умовах попередньої оплати. До вартості придбаної партії товару включається заставна ціна тари, а вартість тари, що повертається постачальникові, віднімається від вартості наступної партії поставлених товарів. При цьому постачальник вимагає від своїх постійних покупців, щоб кількість поверненої тари дорівнювала кількості тари під новою партією товару.

Приклад. Підприємство-постачальник. Оптове підприємство отримало передоплату від покупця в сумі 18000 грн і здійснило поставку оплаченого товару двома однаковими партіями. Товар відвантажувався у поворотній заставній тарі — по 1000 ящиків під кожною партією товару. Сума застави — 4000 грн за 1000 ящиків. Тару під другою партією товару покупець повернув із запізненням, за що сплатив штраф у розмірі 500 грн.

Бухгалтерські записи у підприємства-продавця подано в табл. 5.29.

Покупець даний вид тари враховує на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні", субрахунок 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні". Здійснюючи податковий облік, слід пам'ятати, що при передачі поворотної (заставної) тари покупцю одночасно з товаром право власності на неї не переходить. Тому таку передачу неможливо класифікувати як продаж товарів (згідно із п.1.31 Закону про прибуток). Отже, у податковому обліку на вартість такої тари у продавця не збільшуються валові доходи, а у покупця — валові витрати. Відповідно до вимог у розділ III податкової накладної вносяться дані щодо поворотної (заставної) тари. При цьому її вартість визначається у контракті як поворотна (заставна) і не включається у базу оподаткування для ПДВ (п.4.6 Закону про ПДВ), а показується у графі 11 як загальна сума грошових коштів, що підлягають сплаті.

За умови порушення строків повернення тари, визначених Правилами № 15 і контрактом, вартість такої тари протягом строку позовної давності включається у базу оподаткування для ПДВ покупця згідно із п. 4.6 Закону про ПДВ. Права на податковий кредит у такому випадку немає (адже у податковій накладній тара є поворотною і не включається до бази оподаткування ПДВ).

Розглянемо відображення операції з отримання товару (продукції) у поворотній (заставній) тарі в бухгалтерському обліку покупця, використовуючи початкові дані попереднього прикладу.

За порушення строків повернення тари постачальник може стягати з покупця штраф (пеню) (наприклад, в процентах до вартості неповернутої тари за кожний день прострочення), що має зазначатися у договорі.

Підприємство-виробник продукції здійснює її затарювання власними силами, для чого купує тару у підприємства-виробника тари, тобто дана тара переходить у власність від продавця до покупця. Таким чином, від здійснення даної операції у виробника продукції збільшуються валові витрати та податковий кредит.

Далі тара у вигляді поворотної під продукцією постачається оптовому торговому підприємству. На цьому етапі руху тари валові доходи (витрати) і податкове зобов'язання (кредит) вже не збільшуються ні у її постачальника, ні у її одержувача. Аналогічне відбувається і під час передачі тари як поворотної від

оптовика до роздрібного торгового підприємства, коли не переходить право власності на таку тару.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що де б не перебувала поворотна тара, її вартість впливатиме на приріст (збиток) ТМЦ тільки у її власника, тобто у виробника продукції.

Розглянемо числовий приклад, який ілюструє ситуацію, описану вище (табл. 5.30, 5.31).

Приклад. Підприємство-виробник продукції. Підприємство-виробник безалкогольних напоїв з метою зата- рювання власної продукції придбало:

• скляну тару — пляшки: 60 тис. шт. за ціною 0,15 грн за 1 шт. (без ПДВ);

• пластмасову тару — ящики: 3 тис. шт. за ціною 4,0 грн за 1 шт. (без ПДВ).

Готову продукцію продано на суму 30 тис. грн (у тому числі ПДВ), при цьому за умовами поставки пляшка є неповоротною тарою, проданою за ціною придбання, а ящики — поворотною заставною. Сума застави становила 4000 грн. Собівартість реалізованої продукції — 10 тис. грн, реалізованих пляшок — 3 тис. грн.

Облік товарів у кредит (розстрочку). Порядок обліку продажу товарів у кредит регламентується документом "Правила торгівлі в кредит", затверджені постановою КМ України від 01.07.98 № 997 (із змінами).

Реалізація товарів у кредит здійснюється фізичним особам, які мають постійний дохід і постійно проживають у населеному пункті, де знаходиться господарський суб'єкт, що здійснює реалізацію товарів у кредит. Фізичні особи можуть придбати товар у розстрочку за місцем проживання або навчання при представленні таких документів: паспорта, довідки з місця роботи (навчання).

Передавання в розпорядження покупця товарів, що придбані в розстрочку, здійснюється при сплаті першого внеску в розмірі не менше 25 % їх вартості, а товарів ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — не менше 50 %. Терміни сплати решти вартості товарів установлено в межах від 6 до 12 місяців, товарів, вартість яких перевищує 50 н. м. д. г. — від 6 до 24 місяців; при реалізації транспортних засобів — від 6 до 60 місяців.

Наданий кредит не повинен перевищувати 3-місячного заробітку (стипендії, пенсії) покупця у випадку реалізації товарів у розстрочку платежу строком на 6 місяців; 6-місячного — із розстрочкою платежу на 12 місяців; 12-місячного — із розстрочкою платежу на 24 місяці. Ці обмеження не розповсюджуються на торгівлю транспортними засобами (табл. 5.32).

При реалізації товарів у кредит їх продажна вартість повністю включається в обсяг роздрібного товарообігу за датою фактичного відпуску товарів покупцеві. Тому на всю вартість реалізованого товару в кредит роблять запис:

Д-т 30 "Каса" — на суму початкового платежу готівкою;

Д-т 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" — на суму представленого кредиту;

К-т 702 "Дохід від реалізації товарів" — на повну вартість товарів.

Реалізовані товари за продажними цінами списуються проведенням Д-т 902 "Собівартість реалізованих товарів" і К-т 282 "Товари в торгівлі".

Відсотки, що належать до сплати, відносять до доходів майбутніх періодів:

Д-т 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

К-т 69 "Доходи майбутніх періодів".

Відсотки за кредит розраховуються із застосуванням місячного розміру відсотків від фактичного кредиту.

Приклад. За договором купівлі-продажу товарів у розстрочку торговим підприємством реалізовано товар фізичній особі за продажною вартістю 4800 грн з розстрочкою платежу на 6 місяців під 72 % річних (6 % місячних). Початковий внесок 2400 грн.

В міру погашення наданого кредиту на суми, внесені покупцями, зменшують дебіторську заборгованість:

Д-т 30 "Каса";

К-т 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Одночасно проводять запис у зарахування доходів:

Д-т 69 "Доходи майбутніх періодів";

К-т 702 "Доходи від реалізації товарів".

Літературa

1. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 № 698-ХІІ.

2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 № 887-ХІІ.

3. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 № 1023-ХІІ.

4. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 № 1963-XII.

5. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04.92 № 2265-ХІІ.

6. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 № 2535-XII.

7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97 № 283/97-ВР (із змін. і доп.).

8. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 № 400/97-ВР.

9. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV.

10. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533-Ш.

11. Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 06.04.2000 № 1641-Ш.

12. ЗаконУкраїни "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000 № 2063.

13. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 01.12.2000 № 614.

14. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.01 № 2213-III.

15. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.01 № 2240-III.

16. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98 № 727/98.

17. Про внесення змін в Указ Президента України від 03.10. 98 № 727 Про спрощену систему оподаткування, обліку й звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 28.06.99.

18. Про затвердження Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": Постанова Верховної Ради України від 27.06.95 № 247/95-ВР.

19. Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і


Сторінки: 1 2