Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Облік розрахунків за податками

Облік розрахунків за податками

План

1. Синтетичний облік розрахунків за податками...

2. Облік податку на додану вартість

3. Облік єдиного податку

4. Облік податку з доходів громадян

Синтетичний облік розрахунків за податками

Підприємства можуть мати зобов'язання перед бюджетом за такими податками:

— з податку на прибуток;

— з єдиного податку;

— з податку на додану вартість;

— з прибуткового податку громадян;

— з комунального податку;

— з інших податків, що нараховуються і сплачуються підприємством за чинним законодавством.

Ставки податків, порядок їх нарахування та сплати визначаються податковим законодавством.

Підприємство самостійно нараховує податки за визначеними ставками та перераховує їх у бюджет. Податковим періодом з нарахування окремих податків є місяць, квартал або рік.

Для відображення зобов'язань за податками використовується рахунок 641 "Розрахунки за податками". За кредитом цього рахунка відображається перерахування податків, за дебетом — сплата, належні відшкодування з бюджету, списання, тощо.

Кредитовий залишок по рахунку 641 "Розрахунки за податками" вказує на заборгованість підприємства за нарахованими, але не сплаченими податками. У разі переплати за окремими податками цей рахунок має дебетовий залишок і відображається в балансі у складі дебіторської заборгованості за рахунками.

Рахунок 641 "Розрахунки за податками" має такі субрахунки:

641 "Розрахунки за податками";

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";

643 "Податкові зобов'язання";

644 "Податковий кредит".

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.

Облік податку на додану вартість

Порядок нарахування зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту визначено законом України "Про податок на додану вартість" №168 /97—ВР від 03.04. 97 р. (зі змінами та доповненнями)

Законом визначено такі об'єкти оподаткування податком на додану вартість:

— операції з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України;

— ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентам для їх використання або споживання на території України;

— вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.

Наведені операції оподатковуються за ставкою 20%.

Законом також передбачено перелік неоподатковуваних операцій, звільнених від оподаткування та операцій, що оподатковуються за нульової ставкою (див. Закон).

База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається, виходячи з їх договірної вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків, що включаються до ціни товарів (робіт, послуг) за законами України з питань оподаткування (за винятком ПДВ).

Платники цього податку визнають в окремих звітних періодах виникнення податкових зобов'язань або податкового кредиту.

Податкове зобов'язання — загальна сума податку, нарахована платником податку у звітному періоді від продажу товарів (робіт, послуг).

Податкові зобов'язання виникають, якщо сталась будь- яка з подій:

— зараховані кошти на рахунок (в касу) платника податків в рахунок оплати покупцям вартості товарів (робіт, послуг);

— при фактичному відвантаженні товарів (робіт, послуг) або оформленні документа, що підтверджує факт відвантаження.

Податковий кредит — сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Податковий кредит виникає, якщо сталась одна з подій:

— списано кошти з рахунку платника податків для попередньої оплати вартості товарів (робіт, послуг);

— фактичне отримання товарів (робіт, послуг).

Визнання податкового кредиту платником податку можливе за умови отримання ним від постачальника належним чином оформленої податкової накладної, що має заповнені всі необхідні реквізити, підпис особи, що її заповнила, та печатку підприємства.

Податкова накладна — документ, який підтверджує виникнення податкового зобов'язання у платника податку у зв'язку з відвантаженням товарів (робіт, послуг) і водночас — право на податковий кредит у покупця — платника податку.

При придбанні товарів (робіт, послуг), ціна придбання яких за одним документом не перевищує 20,00 грн. підприємство-покупець має право на визнання податкового кредиту без наявності податкової накладної.

Якщо підприємство займається діяльністю, яка у відповідності до Закону України "Про податок на додану вартість" не обкладається ПДВ, воно не визнає податкові зобов'язання або податковий кредит. Сума отриманого ПДВ відноситься на витрати. ПДВ нараховується і не сплачується до бюджету.

Якщо підприємство займається діяльністю, яка обкладається ПДВ за нульовою ставкою, то такі операції вважаються оподатковуваними. У таких платників податку виникає право на податковий кредит по всьому отриманому в склади товарів (робіт, послуг) ПДВ, але право на податкове зобов'язання виникає в розмірі нуль гривень. Таким чином держава стимулює (заохочує) окремих платників податків здійснювати окремі види діяльності або операції (наприклад, експорт).

Для операцій, витрати за якими відносяться на валові витрати, податковий кредит не виникає.

Облік податку на додану вартість здійснюється лише платниками податку, які відповідним чином зареєструвались у ДПА і отримали Свідоцтво платника податку на додану вартість. Облік усіх оподатковуваних операцій вони ведуть для цілей оподаткування в книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та в книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг).

У Плані рахунків для обліку ПДВ використовують такі субрахунки:

641 "Розрахунки за податками" (аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість");

643 "Податкові зобов'язання";

644 "Податковий кредит".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік сум податку на додану вартість, визначену, виходячи з суми отриманих авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" за кредитом відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебе- том - належні до відшкодування з бюджету податки. У підприємства в звітному періоді виникають зобов'язання по сплаті до бюджету ПДВ, якщо податкові зобов'язання перевищують податковий кредит. Якщо податковий кредит перевищує податкові зобов'язання, у бюджету виникає зобов'язання повернути підприємству суму перевищення або зарахувати її в рахунок майбутніх платежів. Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних операцій з обліку ПДВ наведено в таблиці 14.1.

Приклад. 02.04. підприємство придбало матеріали на суму 24 000 грн. в т.ч. ПДВ. З придбаних матеріалів була виготовлена продукція, яка 12.04. оприбуткована на склад. Вартість готової продукції — 32 000 грн. 17.04. підприємством була укладена угода на реалізацію продукції за ціною 40 000 грн.(без ПДВ). Оплата підприємством за отримані матеріали здійснена 02.05. Покупці заплатили за отриману продукцію — 08.05. Операції з продажу даного виду продукції обкладаються ПДВ.

Розрахунок суми податкового кредиту і податкових зобов'язань проведено таким чином, грн.:

2. Визначення суми податкових зобов'язань:

1. Визначення суми податкового кредиту (при наявності податкової накладної):

За наведеними операціями складаються такі записи на рахунках бухгалтерського обліку:

1. На суму отриманих матеріалів:

Дебет 201 "Сировина і матеріали" 20 000

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками" 20 000

Одночасно на суму ПДВ (при наявності належним чином заповненої податкової накладної):

Дебет 644 "Податковий кредит" 4 000

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками" 4 000

2. На суму витрат з виготовлення продукції:

Дебет 23 "Виробництво" 32 000

Кредит 201 "Сировина і матеріали" 12 000

Кредит 661 "Розрахунки по заробітній платі" 7 000

Кредит 65 "Розрахунки зі страхування" 2 590

Кредит інших рахунків витрат, включаючи загальновиробничі витрати 2 410

3. При оприбуткуванні готової продукції на склад: Дебет 26 "Готова продукція" 32 000 Кредит 23 "Виробництво" 32 000

4. При відвантаженні продукції покупцям: Дебет 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями

та замовниками" 48 000

Кредит 701 "Дохід від реалізації готової продукції" 48 000 Одночасно на суму ПДВ :

Дебет 701 "Дохід від реалізації готової продукції" 8 000 Кредит 641 "Розрахунки за податками" 8 000

5. Визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ для складання податкової декларації з податку на додану вартість :

5.1. Нарахування податкових зобов'язань:

Дебет 643 "Податкові зобов'язання" 8 000

Кредит 641 "Розрахунки з податків" 8 000

5.2. Визначення суми податкового кредиту з ПДВ: Дебет 641 "Розрахунки з податків" 4 000 Кредит 644 "Податковий кредит" 4 000 Порівнюючи податкові зобов'язання і податковий кредит,

визначаємо суму податку на кінець звітного місяця: 8 000- 4000 = 4 000

Отже, податкове зобов'язання підприємства за квітень місяць складе 4 000 грн.

6. Проведено підприємством оплату за отримані матеріали: Дебет 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками" 24 000 Кредит 311 "Поточні рахунки в національній

валюті" 24


Сторінки: 1 2