Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

EMERECU - темпусівський грант створення електронного мультимедійного ресурсного центру навчальних матеріалів для України 

Сучасна освіта передбачає активний обмін інформацією між учнями, викладачами та адміністрацією і максимально використовує для цього сучасні засоби нових інформаційних технологій (аудіовізуальні засоби, комп'ютери, засоби телекомунікації). Зростаюча мобільність життя змушує розробляти й мобільні навчальні системи. Виникає потреба в реалізації можливості ефективного електронного, дистанційного та неперервного навчання.

Останні рішення Уряду України і Міністерства освіти і науки, матеріали багатьох наукових конференцій засвідчують: по-перше, у кращих вузах України є умови для активізації зусиль по впровадженню елементів дистанційного навчання; по-друге, електронна освіта може бути використана як доповнення до традиційних денних і вечірніх форм навчання. Але повноцінне розгортання дистанційної освіти в Україні постійно наштовхується на недостатній рівень матеріальної і програмно-апаратної бази, методичного і навчально-методичного забезпечення, а також відсутність нормативної бази та достатнього бюджетного фінансування робіт.

Для формування державної платформи української системи дистанційної освіти та інтеграції її в світову систему відкритого навчання потрібно розвивати єдине освітнє навчальне середовище на основі принципу уніфікації рішень, ієрархічної архітектури та використання системи загально-визнаних стандартів національними університетами. Прикладом повинен служити міжнародний досвід. Для розв'язання подібних проблем світовою спільнотою був створений комітет по стандартизації IEEE LTSC (P1484 - Learning Technology Standart Committee) розробки архітектури і технологій освітніх систем (Learning Technology Systems Architecture - LTSA) і міжнародний консорціум IMS Global Learning Consortium для розробки специфікацій і рекомендацій по розширенню використання комунікаційних і інформаційних технологій в освіті.

Тому при розробці EMERECU (грант програми ТЕМПУС-ТАСІС JEP23055-2002 "Електронний Медіаресурсний центр в Україні") була здійснена спроба задовольнити більшість із вимог LTSA.

Спільні Європейські проекти в галузі вищої освіти організуються Європейською освітньою фундацією Темпус і фінансуються в Україні коштами фонду Таціс. Вони проявили себе ефективним засобом підвищення якості освіти в нашій країні, служать справі наближення України до Європейського освітнього простору, роблять важливий внесок в розбудову та зміцнення науково-освітніх контактів між українськими і європейськими вченими.

Перший спільний Європейський проект розпочався на факультеті інформатики Національного університету „Києво-Могилянська академія" ще в бутність факультету департаментом комп'ютерних наук в 1999 році. Цей проект мав за мету розробку навчальних планів з електронних видань, орієнтованих, головним чином, на публікацію в Інтернет. Проект виконувався під керівництвом досвідчених партнерів. Науковий керівник проекту, проф. Пол Річардсон з університету ім. Брукса в Оксфорді, успішно провів цілий ряд проектів у Росії, Китаї та інших країнах. Одним з результатів проекту було створення нових наукових підрозділів, зокрема кафедр мультимедійних систем і мережних технологій, що привело до підвищення статусу департаменту до рівня факультету.

В цьому ж проекті почалося плідне співробітництво в галузі мультимедіа з ученими з Лейп- цігського університету прикладних наук. Це співробітництво переросло в тісну співпрацю, результатом якої став наступний спільний Європейський проект під керівництвом проф. Клауса Генсгена. Новий трирічний проект розпочався в 2003 році. Його мета стала природним логічним продовженням та практичним застосуванням попереднього проекту. Вона полягає у створенні в Києво-Могилянській академії комп'ютерного центру мультимедійних ресурсів, тобто в розробці та концентрації електронних навчально- наукових матеріалів, призначених для використання в навчальному процесі та наукових дослідженнях як в самому університеті, так і за його межами. Акронім проекту eMeReCU є стилізованим скороченням його назви англійською мовою: Electronic Media Resource Centre in Ukraine. Він же служить ключем для доступу до центру через мережу Інтернет www.emere- cu.ukma.kiev.ua. Центр складається з платформи електронної освіти, електронної бібліотеки, засобів підтримки колективної науково-освітньої діяльності. Він розміщується на спеціальному сервері, приєднаному до мережі Інтернет. За рахунок цього доступ до серверу можливий ці

Навчальне середовище може бути підримане засобами двох платформ - ILLIAS i MOODLE, програмний код яких має статус вільного розповсюдження. Воно може працювати в режимі 24/7. Комунікативну взаємодію забезпечено останніми розробками в галузі цифрового відео й активним форумом. Проінстолювавши наше програмне забезпечення та підключивши до комп' ютера звичайну веб-камеру, ви можете приєднатися до віртуальної навчальної лабораторії. Зручне індивідуальне навчальне середовище для слухачів і викладачів реалізується системою електронного портфоліо. Для гарної організації середовища розробки використані програмні продукти egropware i phprojekt.

Отже, що собою представляє EMERECU?

Це відкрита система для збереження навчальних матеріалів у найбільш розповсюджених форматах. Вона може бути використана і як єдина система організації навчання та управління в традиційній очній системі навчання. Система містить онлайнову навчальну платформу та ре- лодобово з будь-якої точки земної кулі.

Зараз партнери зайняті налагодженням програмно-технічних засобів, їх локалізацією до місцевих умов, запровадженням сучасних мультимедійних засобів комунікації. Зокрема, електронні відеоконференції Київ - Лейпціг уже перетворилися на рутинний спосіб спілкування.

Природно також, що основним українським партнером Києво-Могилянської академії в цьому проекті став її історичний партнер - Національний університет „Острозька академія". В Острозі розгорнута філія ресурсного центру, інстольовано необхідне програмно-технічне устаткування, придбане коштами проекту. Відпрацюванню віртуальної взаємодії двох українських університетів у процесі становлення вітчизняної електронної освіти був присвячений 4 міжнародний семінар, що відбувся в Острозі 19-20 травня цього року.

Основою центру є веб-портал, який забезпечує ефективний інформаційний обмін. Головною метою створення порталу було підвищення рівня організації навчального процесу.

Портал має таку архітектуру:

сурсний депозитарій, який використовує стандарти


Сторінки: 1 2 3 4 5 6