Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 821

УДК 821.134.2.09

Гунько Т.В., аспірантка Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили

"La bien plantada" Еухеніо д'Орса: простір перетину еонів "класицизм" і "бароко"

Метою цієї статті є виявлення особливостей взаємодії еонів класицизму та бароко у художньому просторі роману Еухеніо д'Орса "La bien plantada". В статті порушується питання перекладу назви роману на українську мову. Особлива увага приділяється виявленню основних мотивів та тем, продовжених та розвинутих у подальших художніх творах автора, та вивченню їх впливу на формування власної філософської концепції.

The main objective of the paper is interaction of "classicism" and "baroque " in the artistic space of Eugenio d'Ors' novel La bien plantada. The paper focuses on the translation of the title of the novel into Ukrainian. Another important subject of the paper is main motifs and themes developed by the novelist in his works in connection withphilosopgic doctrine of Eugenio d'Ors.Еухеніо д'Орс відомий в історії іспанської та, в першу чергу, каталонської літератури як засновник ноусентизму - культурно-політичної програми, націленої на відродження Каталонії та пошук втраченої національної ідентичності в контексті культурного процесу Іспанії на початку ХХ століття. Всупереч існуючій у той час у Каталонії ліро- епічній традиції романтизму та спіритуалізму кінця століття, д'Орс пропонує звернутися до греко- латинської класичної традиції, яка, на його думку, є основою культури Середземномор'я, а відповідно, і Каталонії. Термін "ноусентизм" буквально перекладається як "ХХ століття". Він був утворений д'Орсом за аналогією з італійським "чінквеченто", що надає йому відповідного істори- ко-культурного підтексту. Незважаючи на важливу роль ноусентизму в літературному процесі Іспанії і особливо Каталонії перших десятиліть минулого століття, основні художні твори д'Орса та інших представників цієї течії не були об'єктом наукового дослідження за межами Іспанії. Навіть у межах Іспанії ми знаходимо дуже невелику кількість наукових праць, серед яких необхідно особливо виділити статті Хосе Луїса Арангурена, Гіль- єрмо Діас-Плахи та роботу Ади Суарес, присвячену жанру біографії в творчості д'Орса. Актуальність даної статті визначається відсутністю у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві комплексних наукових досліджень, націлених на вивчення літературного спадку Еухеніо д'Орса та його філософської концепції.

Мета цієї статті - проаналізувати втілення основних положень концепції історичних констант Еухеніо д'Орса - еонів "класицизм" і "бароко" в романі "La bien plantada" та виявити особливості їх взаємодії у художньому просторі твору.

Перш ніж розглянути питання взаємодії класицизму і бароко у творчості Еухеніо д'Орса, визначимо, насамперед, основні положення його теорії стилів або історичних констант. Протягом багатьох років Еухеніо д'Орс створює власну філософську концепцію, ключовими поняттями якої є дві категорії - класицизм та бароко. Еухеніо д'Орс відомий своєю спрямованістю виявити існуючі корелятивні зв'язки між явищами, які, як традиційно вважається, не мають нічого спільного. У якості об'єднуючого фактора д'Орс пропонує поняття "історична константа", або "еон" - термін, який він запозичує із філософії гностицизму. Еон - це елемент стабільності на фоні історичного процесу, тобто константа, загальний знаменник, під який можна підвести різноманітні феномени. Такими стабільними факторами є еон "класицизм" та еон "бароко". Інакше кажучи, філософська концепція д'Орса базується на представленні історико-культурного процесу як циклічної зміни цих двох моделей культури. В процесі розробки концепції д'Орс виділяє основні типологічні характеристики бароко у протистоянні класицизму. Це так звані морфологічні пари: Пан - Логос, динаміка - статика, багатополярність - єдність, незакінченість - кінцевість.

Відповідно до теорії д'Орса, будь-яке явище культури може бути класифіковане з точки зору його належності до еону класицизму або бароко. При цьому д'Орс зауважує, що жоден з двох еонів не може існувати в чистому вигляді, і мова йде лише про "домінуючі риси" [5, c. 84], які притаманні будь-якому твору, але у різному ступені. Перевага раціоналістичних рис, наявність єдиного центру, статичність та закінчений характер автоматично відносять твір до категорії класицизму, в той час як наявність та перевага пантеїстичних (нераціоналістичних) мотивів, незакінченість, багатополярність та динамізм класифікують явище як барочне. Отже, відповідно до теорії д'Орса, кожний твір - це перехрестя еонів "класицизм" та "бароко" в їх постійному контрасті та взаємодії.

Роман д'Орса "La bien plantada" стає маніфестом ідеології ноусентизму. Він виходить у світ у 1910 році та є збіркою глос, що були опубліковані влітку того ж року в газеті "Голос Каталонії". Загальним мотивом, що об'єднує глоси в єдине ціле, є образ каталонської красуні на ім' я Тереса - La bien plantada, - яка за задумом автора є втіленням духу каталонського Середземномор'я із притаманними йому почуттями міри, рівноваги та раціоналізмом. Таким чином, із самого початку в основу роману закладається піднесення класицистичної ідеї. Дуже важливим є той факт, що твір з'являється на хвилі націоналістичного руху за автономію Каталонії та є відображенням актуальної і на даний період тенденції пошуку національної ідентичності каталонського суспільства. Каталонія приймає символ, запропонований д'Орсом. І навіть Іспанія, як зазначає Хосе Луїс Арангурен, "погодилася бачити в цій книжці, як цього прагнув глосадор, "філософію каталонізму", теорію "нового середземноморського духу" [7, c. 60].

Чималий інтерес дослідників викликає переклад назви твору "La bien plantada". У кастильській та каталонській мовах цей фразеологічній зворот є дуже поширеним. Вираз "bien


Сторінки: 1 2 3 4 5