Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

% усього працездатного населення, в Італії — 73, у Японії — 78 % . Отже, рівень розвитку малого підприємництва в Україні, виміряний за загальноприйнятими в розвинутих країнах показниками, поки що недостатній.

Подальшому розвитку підприємницької діяльності може сприяти лише створення сприятливого інституційно-економічного середовища, яке формує держава. Найважливішими функціями держави є забезпечення правової бази та провадження політики, в тому числі податкової, що спрямована на стабілізацію економіки. Державне регулювання підприємницької діяльності повинно здійснюватись через цінову, кредитну, податкову, інноваційну, структурну, інвестиційну, зовнішньоекономічну і регіональну політику зайнятості та соціального захисту населення. Таке регулювання сприятиме зменшенню тіньового сектора в економіці, підвищенню рівня прибутковості підприємств, розвитку конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках, і відповідно, інтеграції національної економіки у світове господарство.


Сторінки: 1 2