Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Куліш - ідеолог і творець української нації в її шляхетних елементах

Куліш - ідеолог і творець української нації в її шляхетних елементах

Пантелеймон Куліш усією своєю багатогранною творчістю повертав Україну до європейської цивілізації, але він не був достойно оцінений за життя. У короткий період українського національного відродження у 20-і роки XX століття Кулішеві ідеї стали провідними для української інтелігенції, але вже в 30-ті роки радянська влада розпочала знищення всього прогресивного на Україні. Довгі десятиліття Куліш залишався «архівним» письменником. Із запланованого в 30-х роках багатотомного видання його творів вийшло друком лише кілька томів, та й ті були сховані від читачів. Тільки в 60-ті роки надрукували двотомник вибраного, та, починаючи з 90-х років, видавалися лише окремі твори.

Пантелеймон Куліш був різнобічно обдарованою і енциклопедично освіченою людиною і виявив свої таланти в різноманітних сферах українського світу. Його багатогранна творчість була в усьому новаторською: в усьому він був перший і в усьому величний. Він перший почав писати українською мовою історичні літературознавчі, соціологічні, педагогічні наукові праці, що стали основою наукового стилю в українській мові. Куліш — батько українського роману; збирач і видавець народних переказів, казок, дум, пісень; перший дружній, але вимогливий критик і порадник Шевченка; перший біограф Гоголя; перший перекладач українською мовою Біблії, творів Шекспіра, Гете, Шіллера, Байрона, багатьох російських поетів; творець нового українського правопису, названий «кулішівкою», що ним ми із незначними змінами користуємось і дотепер.

Часто доводиться чути, що Україна не має своїх філософів, крім Г. С. Сковороди. Але це неправда. Як мислитель, Куліш створив оригінальну практичну філософську систему — хутірську філософію, або філософію природи, і відтворив її у «Листах з хутора», «Хутірській філософії» та в інших працях. Кулішеве хуторянство — це те природне середовище, де прояснюється думка, добріє серце, відкривається правда про все, що було, є й буде. Хутір для Куліша — місце, де люди на досягає духовного просвітлення й «людське серце творить шануватий побит» «Роблю я добро, шануючи себе самого, бережусь лихого діла.... Треба угождати тілько Богові, а Бог говорить нам через наше серце. Хто серце своє очистить од усякої скверни, той зробить його храмом Божим, і з його тілько благість і милосердіє». Куліш заповідав своїм сучасникам і нащадкам: «Доброта душі й милосердя рятують наше серце від багатьох мук, і тому поставимо їх метою життя, а все інше хай буде тільки їхніми умовними формами».

Філософія Куліша воскресила в пам'яті народу одвічну традицію життя за законами природи та духовної свободи просвітленої людини. Український мислитель став предтечею європейської філософської думки XXI століття. Куліш говорив, що людина покликана творити своє особисте життя волею власного духу в серці, а народ має творити свою історію власною політичною волею. Не забуваймо, що ці слова були сказані в країні абсолютної влади монархів, яка щойно скасувала кріпосне право.

Пантелеймон Куліш був людиною великого розуму, чистого серця і сильного українського характеру. На своєму довгому віку він зазнав багато нещасть. Людям, які його зрадили, Куліш говорив: «Коли мене хто зрадив або покинув, то сей йому найбільша кара». Він передбачав, що його ігноруватимуть, «вбиватимуть самим ігноруванням, не проливши навіть краплі чорнила на спотворення суті творів», але він вірив, що ідеал українців і всього людства «сяє своєю чистотою і правотою во віки». Якщо людина плекає свій дух — її ніхто не здолає. Пам'ятаймо слова Куліша: «Духа не угашайте! Не гасімо його в собі; тогді ніхто його не вгасить і в нашому народові».