Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз "затрати — об'єм — прибуток" к процесі ухвалення рішення

Аналіз "затрати — об'єм — прибуток" к процесі ухвалення рішення

План

1. Ухвалення рішення про припинення або продовження роботи з групою товарів.

2. Ухвалення рішення про комплектуючі вироби.

3. Прийняття або відхилення спеціального замовлення.

4. Вплив обмеженої дії основних чинників на маржинальний прибуток.

5. Ухвалення рішення про інвестування коштів організації в реальні проекти,

Аналіз "витрати — об'єм — прибуток" використовують для визначення впливу, який надають зміни у витратах, ціні товару, об'ємі його виробництва і номенклатурі товарів, що випускаються, на величину одержуваного від реалізації товару прибутку, а також для оцінки зміни одного з цих чинників або декількох чинників разом.

На величину прибутку впливають зміни наступних чинників:*

продажна ціна товару;*

кількість проданих одиниць;*

величина постійних витрат; величина змінних витрат.

Ухвалення рішення про припинення або продовження роботи з групою товарів

Ця задача може бути розглянута на прикладі компанії, що вирощує чотири види фруктів: кокоси, ананаси, банани і дині. Необхідно ухвалити рішення відносно того, що робити з динями, продаж яких протягом останніх років постійно приносить збиток. До рішення цієї задачі керівництво приходить з наступними попередніми думками:*

існує тільки два альтернативних варіанти рішення — продовжувати або припинити продаж цього товару;*

незалежно від того, яке рішення ухвалене, це не передбачає залучення додаткових засобів компанії;*

якщо припинити вирощувати дині, то засоби, що звільняються, можна використовувати для вирощування додаткової кількості кокосів.

Приклад 7.4

Прогнозований на поточний всіх чотирьох видів фруктів наступний: |

Дохід компанії від продажу

Кокоси | Ананаси | Банани | Дині | Всього

Виручка від продажу, тис. ГО | 40 | 40 | 100 | 20 | 200

Змінні витрати, тис. ГО | 15 | 25 | 65 | 15 | 120

Маржинальний прибуток, тис. ГО | 25 | 15 | 35 | 5 | 80

Дохід, % | 62,5 | 37,5 | 35,0 | 25,0 | 40,0

Плановані постійні витрати, тис. ГО

15 | 5 | 20 | 10 | 50

Чистий прибуток | 10 | 10 | 15 | (5) | 30

Таблиця 7.2

Собівартість виробництва блокнотів

Вартість однієї упаковки ГО

Прямі витрати на матеріали | 2

Прямі витрати на робочу силу | 7

Змінні ОПР | 2

Постійні ОПР | 5

Виробнича собівартість | 16

Витрати на продаж (змінні) | 2

Повна собівартість | 18

Як і у попередньому випадку, повна собівартість виробництва товару, включаючи витрати на продаж, перевищує ціну, по якій надійшло спеціальне замовлення, проте потрібно взяти до уваги дві важливі обставини:*

постійні ОПР компанії відшкодовуються від продажу на внутрішньому ринку 1 тис. пачок блокнотів;*

витрати на продаж не повинні входити в розрахункову собівартість при поставці на експорт, оскільки товар передається покупцю безпосередньо на складі постачальника.

При визначенні собівартості продукції для поставки на експорт слід брати до уваги тільки прямі витрати на матеріал і робочу силу і змінні виробничі невигідні витрати, що складе в цілому 11 ГО. Тому, прийнявши до виконання дане спеціальне замовлення, компанія отримає додатковий прибуток 4 ГО за одну пачку, що складе 2 тис. ГО в місяць. В результаті ЇЇ місячний прибуток від сумарних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках подвоїться.

Вплив обмеженої дії основних чинників на маржинальний прибуток

Розглянемо вплив дії основних чинників на маржинальний прибуток на прикладі.

Приклад 7.7

Цікаво розглянути приведений вище приклад, припустивши, що виробничі можливості компанії складають не 2 тис, а 1 тис. пачок блокнотів в місяць. В цьому випадку для того, щоб компанія могла виконати запропоноване їй експортне замовлення, вона повинна зменшити продаж свого, товару на внутрішньому ринку до 500 пачок, тоді щомісячний аналіз ЇЇ виручки і собівартості виробництва і реалізації приведено в табл. 7.3

Аналіз показує, що через чинник обмежених виробничих можливостей і необхідності відшкодувати наявні постійні невигідні витрати в цінах всіх одиниць продукції, що випускається, включаючи і ту, яка поставляється на експорт, ухвалення компанією експортного замовлення приведе до того, що її чистий прибуток зміниться з 2 тис. ГО до 500 ГО Е в місяць. Тому за даних обставин приймати експортне замовлення неправильно.

Наступний приклад ілюструє той факт, що у разі, коли у компанії є обмежені виробничі можливості, зовсім не обов'язково випускати товар, який в результаті продажу дає найбільшу величину маржинального прибутку на одиницю продукції. Прибуток буде збільшений за рахунок виробництва товару, який дає найбільший маржинальний прибуток на одиницю обмеженого чинника.

Таблиця 7.3

Аналіз виручки та собівартості |

Внутрішній ринок | Експорт | Всього

Кількість пачок, шт. | 500,0 | 500,0 | 1000,0

Виручка від продажу, ГО | 10,0 | 7.5 | 17,5

Прямі витрати на матеріали, ГО | 1,0 | 1,0 | 2,0

Прямі витрати на робочу силу, ГО | 3,5 | 3,5 | 7,0

Змінні ОПР, ГО | 1,0 | 1,0 | 2,0

Витрати на продаж (змінні), ГО | 1,0 | 1,0

Разом прямих витрат, ГО | 6,5 | 5,5 | 12,0

Маржинальний прибуток, ГО | 3,5 | 2.0 | 5,5

Постійні ОПР, ГО | 2,5 | 2,5 | 5,0

Чистий прибуток, ГО | 1,0 | (0,5) | 0,5

Приклад 7.8

Компанія проводить і продає товари А і Б. Із-за відсутності достатньо! кількості верстатів компанія розташовує тільки 2 тис. машино-годин в тиждень.

Ухвалюючи рішення про те, який з двох товарів виходить проводити, немає необхідності указувати постійні невигідні витрати, тому що вони одні і ті ж незалежно від ухваленого рішення.

Тому рішення ухвалюється на базі порівняльної калькуляції в табл. 7.5.

Таким чином, правильним буде рішення про виробництво тільки товару А Наскільки воно правильне, видно з порівняльної табл. 7.6, в якій приведені результати альтернативного випуску товару А або товару В.

Таблиця 7.4

Початкові дані |

Товар А | Товар В

Продуктивність станка, год/шт. | 3 | 1

Ціна, ГО | 30 | 45

Змінні виробничі витрати, ГО | 21 | 27

Постійні невигідні витрати, тис. ГО | 50 | 50

Таблиця 7.5

Порівняльна калькуляція |

Товар А | Товар В

Ціна, ГО | 30 | 45

Змінні витрати, ГО | 21 | 27

Маржинальний прибуток, ГО | 9 | 18

Витрати машинного часу на одиницю

випущеної продукції, год | 1/3 | 1

Маржинальний прибуток на одиницю

машинного часу, ГО | 27 | 18

Таблиця 7.6

Результати альтернативного випуску |

Товар А | Товар В

Об'єм виробництва, тис. шт. | 6 | 2

Прибуток на одиницю випущеної продукції, ГО | 9 | 18

Сумарний прибуток, тис. ГО | 54 | 36

Постійні невигідні витрати, тис. ГО | 50 | 50

Чистий прибуток або збиток, тис. ГО | +4 | -14

Ухвалення рішення про інвестування коштів організації в реальні проекти

Всякий інвестиційний проект пов'язаний з витратами (капітальні або одноразові вкладення, поточні витрати) на його здійснення і робиться для отримання певних вигод (доходу, прибутку). Розподіл витрат і вигод в рамках життєвого циклу умовного проекту представлений на рис. 7.1.

Порівняння, що поступають від проекту грошових коштів (вигод), витрат (витрат) дозволяє визначити грошовий потік. Перший етап реалізації проекту, як правило, характеризується негативним грошовим потоком (здійснюється інвестування грошових коштів), потім — із зростанням доходів за проектом — він стає позитивним.

Рис. 7.1. Розподіл витрат та вигод протягом життєвого циклу продукту

Тривалість життєвого циклу проекту зв'язана з тим, що величина (цінність) витрат і вигод залежить від моменту ухвалення рішення про інвестування засобів в проект.

Конкретні розрахунки цінності вигод і витрат можливі на основі використання теорії вартості грошей в часі.

Ухвалюючи рішення про інвестування грошей в проект, необхідно враховувати:*

інфляцію;*

ризик, невизначеність;*

можливість використання грошей зараз.

Таким чином, одна і та ж грошова сума має різну цінність в часі по відношенню до теперішнього моменту. Введемо умовні позначення:

F— майбутня цінність грошей;

Р— поточна цінність грошей (первинна цінність, або принципал);

t — тривалість тимчасового відрізка (періоду);

r — ставка відсотка.

Нехай нам вимагається вирішити питання про те, яка грошова сума буде на рахунку в ощадкасі через t років, якщо первинний внесок склав Р грошових одиниць при ставці відсотка r. Щоб знайти майбутню величину внеску, доречно використовувати методику нарахування складних відсотків: 

(7.1)

Проте для аналізу проекту більш актуально зворотна дія. Важливо знати, яка поточна вартість (цінність) грошової суми з Р грошових одиниць, яку передбачається отримати через 1 років при процентній ставці r. Іншими словами, яку суму необхідно сьогодні покласти на рахунок, щоб через (рік її величина склала Р грошових одиниць): 

(7.2)

Таблиця 7.7

Потік грошових коштів

Періоди, роки | Грошовий потік | Коефіцієнти дисконтування | Дисконтований грошовий потік

1 | F1 | d1 | F1d1

2 | F2 | d2 | F2d2

3 | F3 | d3 | F3d3

4 | F4 | d4 | F4d4

5 | F5 | d5 | F5d5

Ця дія (зведення майбутніх грошових сум до справжнього моменту) називається дисконтуванням. Множники (1 +r)t і 1/(1 +r)t з формул (7.1) і (7.2) називаються відповідно коефіцієнтами нарахування складних відсотків і дисконтування. (Розроблені спеціальні таблиці, що дозволяють знаходити величини цих коефіцієнтів при відомих t і r.)

Припустимо, за деяким


Сторінки: 1 2