Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

кількістю працюючих до 50 осіб;—

у науці та науковому обслуговуванні — з кількістю працюючих до 100 осіб;—

у галузях невиробничої сфери — з кількістю працюючих до 25 осіб;—

у роздрібній торгівлі — з кількістю працюючих до 15 осіб. Слід пам'ятати, що згідно з законодавством України

підприємство може також мати статус суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи. У цьому разі на підприємстві середньооблікова кількість працюючих за рік має не перевищувати 50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції — не перебільшувати 1 млн грн.

За видом господарської діяльності та характером здійснюваних операцій фірми (підприємства) бувають виробничі, торговельні, транспортні, фінансові, науково-дослідницькі та інноваційні, консалтингові тощо.

За сферою діяльності фірми (підприємства) поділяються на одногалузеві та багатогалузеві. Перші у свою чергу мають такі різновиди: 1) фірми, що діють лише на одній стадії виробничого процесу кінцевого продукту; 2) фірми, що діють на кількох стадіях виробничого процесу кінцевого продукту; 3) фірми, що діють на всіх стадіях виробничого процесу кінцевого продукту.

Багатогалузеві фірми можуть бути комбінатами — фірми, що включають підприємства різних, але технологічно тісно пов'язаних галузей; диверсифікованими фірмами — фірми, які об'єднують підприємства різних галузей, але мають галузеве ядро, профілюючий вид діяльності; конгломератами — фірми, які об'єднують підприємства різних галузей без чіткого технологічного зв'язку між ними, фірми, що не мають профілюючого виду діяльності. Слід також зазначити, що фірми можуть бути національними, багатонаціональними — фірми, які є міжнародними за сферою діяльності та за належністю капіталу; транснаціональними — фірми, що є міжнародними за сферою діяльності і національними за належністю капіталу.

Список використаної літератури

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про власність" // Закони України. - К.: АТ "Книга", 1996. - Т. 1.

3. Закон України від 26 лютого 1991 р. "Про підприємництво" // Там само.

4. Закон України від 1 березня 1991 р. "Про зайнятість населення" / / Там само.

5. Закон України від 27 березня 1991 р. "Про підприємства в Україні" // Там само.

6. Закон України від 19 вересня 1991 р. "Про господарські товариства" // Там само.


Сторінки: 1 2 3