Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Л

Л. В. Корнійчук

ДІЯЛЬНІСТЬ АРКАДІЯ ЖУКОВСЬКОГО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМ. ШЕВЧЕНКА В ЄВРОПІ

Аркадій Іларіонович Жуковський значну частину життя присвятив праці в Науковому товаристві імені Шевченка в Європі (далі - НТШ в Європі). Досить плідною була його організаційна діяльність в Товаристві, яка полягала у підготовці і проведенні конференцій. НТШ в Європі - це одна із складових частин відновленого в еміграції в 1947 році НТШ з керівним органом - Головною Радою, пізніше переіменованою на Світову Раду НТШ. HTLLI в Європі спочатку носило назву "Європейський відділ", згодом - &втономно-крайове", а з 1955 року - Ькреме НТШ", яке розташувалось в Сарселі [1, с. 640].

Відновлення діяльності НТШ в Європі відбулось з ініціативи Володимира Кубійовича і останнього голови НТШ у Львові Івана Раковського. ЗО березня 1947 року в Мюнхені було скликано Загальні Збори колишніх членів НТШ, на яких відновлено діяльність Товариства під керівництвом попереднього голови Івана Раковського. Спочатку головний осередок НТШ розташовувався в Мюнхені, але влітку 1948 р. внаслідок зміни німецької валюти в Товаристві виникла фінансова криза. Фонди НТШ втратили свою вартість, значну суму було заблоковано банками, зменшилась кількість пожертвувань в зв'язку із загальною фінансовою кризою в країні. В цей час з допомогою апостольського візитатора єпископа Івана Бучка був придбаний будинок для приміщення Товариства. Будівля розташовувалась в Сарселі, за сімнадцять кілометрів на північ від центру Парижу. Тут з початку 50-х років розпочалась діяльність осередку НТШ в Європі [2, с. 85]. З відновленням у 1989 році діяльності HTLLI у Львові фактичним науковим центром став Львів. В 1994 році здійснено зміну структури НТШ: поділено на крайову і секційну, а Головну Раду перетворено на Світову Раду Наукового товариства імені Шевченка [3, с. 10].

Наукова діяльність Товариства проводилась у секціях, які мали у своєму складі комісії. В НТШ існували секції: Історично-філософічна, Філологічна, Математично-природописно-лікарська. Згодом останню секцію поділено на дві: Математично-фізичну і Хімічно-біологічно-лікарську. Культурна праця Товариства велась у вигляді організації наукових конференцій, доповідей, виставок. Ще одним напрямком в діяльності НТШ в Європі можна визначити науково-видавничу сферу, а також облаштування спеціалізованої бібліотеки, призначеної для наукових досліджень членів Товариства.

Важливою була діяльність НТШ у виданні словникової частини "Енциклопедії українознавства" (11 томів), англомовних - Ukraine. A Concise Encyclopaedia" (2 томи), "Encyclopedia of Ukraine" (5 томів), а також "Енциклопедії сучасної України" і "Енциклопедії української діаспори". Крім енциклопедичних видань з'явилась низка серійних видань, зокрема, "Записки НТШ" і "Бібліотека українознавства". Також Товариство видавало офіційні бюлетені - Вісті НТШ в Европі" і "Вісті із Сарселю".

На даний час відсутні публікації, присвячені висвітленню діяльності А. Жуковського в НТШ в Європі. Проте в ряді статей, що окреслюють життя та діяльність вченого, присутні згадки про працю Аркадія Іларіоновича в Товаристві. Зокрема, стаття Д. Яремчука "75-річчя проф. Аркадія Жуковського" [4, с. 3] коротко окреслює основні досягнення дослідника в галузі історичної науки і містить вказівку на його участь у діяльності НТШ в Європі. В статті Л. Винара та А. Атаманенко [5, с. 397- 408] здійснено найповніший виклад біографії А. Жуковського, а також подано стислий аналіз основних напрямків його діяльності, в тому числі мова йде і про працю в Товаристві. Важливою є праця А. Жуковського "Нарис історії Наукового товариства імені Шевченка в Европі" [3]. Вона насамперед розкриває основні етапи діяльності НТШ в Європі і містить вказівки на участь в окремих заходах, організованих Товариством, А. Жуковського. Окремі аспекти діяльності Товариства можна прослідкувати в рубриці "Вістей НТШ в Європі"" Хроніка важніших подій НТШЕ між XVI і XVII Загальними Зборами (9 вересня 2000 - 27 січня 2005)" [6, с. 5-10].

Метою даної статті є на основі доступних джерел окреслити основні напрямки роботи Аркадія Жуковського в Товаристві, зокрема, висвітлити його роль у налагодженні франко-українських культурних зв'язків, а також його участь в організації ефективної роботи Товариства по проведенню конференцій. Варто зазначити, що оскільки подібного дослідження не робилось раніше, то робота можливо носитиме фактографічний характер.

У 1959 - 1963 pp. при НТШ в Європі було створено фінансово-видавничу комісію, очолену О.М. Левенцем, а секретарем було обрано А. Жуковського, який на цей час також став і членом управи Товариства. З цього часу починається період його активної діяльності в Товаристві. Згодом виявилося, що комісія в певній мірі дублювала роботу самої управи і тому вона перестала діяти [3, с. 21].

На шостих Загальних зборах НТШ в Європі, що проходили 6 липня 1968 р. відбулися зміни у складі управи. З огляду нате, що генеральний секретар В. Янів, який виконував ці обов'язки з часів заснування Товариства, був обраний ректором Українського вільного університету (далі - УВУ) і не міг надалі виконувати обов'язки секретаря, цю посаду зайняв А. Жуковський [3, с. 26]. На своїх загальних зборах 31 березня 1969 р. Українська Суспільна Опіка (УСО, Service Social Ukrainien), яка є юридичним власником осередку НТШ у Сарселі, обрала А. Жуковського заступником голови УСО (голова - п. Декамп), із зобов'язанням займатися домом НТШ у Сарселі [3, с. 27].

У грудні 1970 р. до дирекції Історично-філософічної секції відділу НТШ в Європі звернулася проф.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7