Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Інвестиції ТНК та конкурентоспроможність економік країн Південної Америки

Інвестиції ТНК та конкурентоспроможність економік країн Південної Америки

Проаналізуємо вплив ПІІ на економіку країнрегіону. Як уже відзначалося, серед країн Південної Америки найбільша інвестиційна привабливість властива Бразилії, в економіку якої в 1980-2004 pp. надійшло 222,3 млрд дол. прямих іноземних капіталовкладень. За нею йдуть Аргентина - 94,4 млрд дол. іноземних інвестицій, Чилі - 60,9 млрд, Колумбія - 34,7 млрд і Перу - 23,3 млрд дол.

Ситуацію в Бразилії оцінимо за допомогою регресійних моделей (9.28) - (9.29). У них встановлена взаємозалежність між такими макроекономічними показниками Бразилії: товарним експортом (Е); товарним імпортом (І); експортом послуг (ES); імпортом послуг (IS); доходами від іноземних інвестицій, отриманими в країні (ID); балансом поточних операцій (СА); валовими внутрішніми інвестиціями (GFI); прямими іноземними інвестиціями, спрямованими до країни (FDI in); реальним обмінним курсом національної валюти (RER). Значимість моделей і коефіцієнти Стьюдента наведені в Додатку 6, Б. І.

Е - 29965,004 + 0,217 FDI in + 0,26 GFI - 2,325 RER (9.28)

I - 2341,858 + 0,763 FDI in + 0,240 GFI (9.29)

ES = 943,529 + 0,129 FDI in + 0,022 GFI (9.30)

IS = 1238,829 + 0,214 FDI in + 0,064 GFI (9.31)

ID = 6640,814 + 0,397 FDI in + 0,561 RER (9.32)

С A * - 5216,460 + 0,821 E - 0,962 I - 0,576 FDI in + 1,370 ES - 0,758 RER (9.33)

Коефіцієнти рівнянь (9.28), - свідчать про те, що ПІІ впливають на розвиток зовнішньоекономічних зв'язків Бразилії. Збільшення їхніх обсягів призводить до зростання експорту й імпорту товарів і послуг. Однак значення коефіцієнта при прямих іноземних інвестиціях більше в операціях, пов'язаних з імпортом товарів і послуг. Тому ШІ в економіку Бразилії можна вважати одним з факторів, що погіршують баланс товарів і послуг країни.

Дійсно, після початку інвестиційного буму в економіці Бразилії (1994 p.- 3,07 млрд дол. ШІ, 1995 p.-4,86 млрд, 1996 p.- 11,2 млрд, 1997 p.- 19,65 млрд, 1998 p.- 31,91 млрд, 1999 p.- 28,58 млрд, 2000 p.- 32,78 млрд дол.) відбулася зміна знака торгового балансу країни. Так, якщо в період з 1981 no 1994 роки він постійно мав позитивне значення і сумарно склав 150,5 млрд дол., то, починаючи з 1995 p., товарний імпорт Бразилії став перевищувати експорт. У 1995 р. сальдо торгового балансу Бразилії склало -3,16 млрд дол., у 1996 p.- -5,45 млрд, у 1997 p.- -6,65 млрд, у 1998 p.- -6,6 млрд, у 1999 р.- -1,26 млрд і в 2000 р.- -0,7 млрд дол.

Протилежна ситуація спостерігається в XXI ст.- обсяги ШІ в економіку Бразилії порівняно з 2000 р. суттєво зменшилися: 22,5 млрд дол. у 2001 p., 16,6 у 2002,10,1 у 2003 і 18,2 млрд дол. у 2004 p., а торговельний баланс знов став позитивним: 2,7 млрд дол. у 2001 p., 13,1 у 2002 p., 24,8 - у 2003 р. і 33,7 млрд дол.- у 2004 р.

Як свідчить рівняння (9.28), зростання реального обмінного курсу бразильської валюти негативно позначається на торговому балансі країни. Так, у 90-ті роки найвищий реальний обмінний курс спостерігався в 1997 р. У тому самому р. Бразилія мала найгірший показник торгового балансу. Внаслідок світової фінансової кризи 1997-1998 pp. відбулося істотне зниження реального обмінного курсу бразильської грошової одиниці: у 1998 p.- 96,5% від курсу 1997 р., у 1999 p.- 64,2, у 2000 p.- 70,5%. Одним з результатів зниження реального курсу національної валюти стало поступове вирівнювання торгового балансу Бразилії.

Значення коефіцієнтів у рівняннях (9.30) і (9.31) свідчать про те, що ПІІ призводять до збільшення експорту й імпорту послуг. Однак, як і для товарної торгівлі, ПІІ більше сприяють імпорту послуг, ніж їхньому експорту. Цей факт є однією з причин, завдяки якій протягом останніх двадцяти років баланс торгівлі послугами Бразилії негативний. У результаті в 1980-2004 pp. з Бразилії за цією статтею платіжного балансу було вивезено більше 118 млрд дол. Найгірший показник балансу послуг (як і торгового балансу) спостерігався в Бразилії в 1997 p.- -9,3 млрд дол.

Приплив ПІІ призводить до збільшення вивезення з Бразилії доходів від іноземних інвестицій (рівняння 9.32). Тільки в 2004 р. за цією статею платіжного балансу з Бразилії було вивезено майже 24 млрд дол. У цілому ж у період з 1980 по 2004 р. з Бразилії, як доходи від іноземних інвестицій, було вивезено майже 390 млрд дол. Доход бразильських підприємців за кордоном за той же період часу склав 57,9 млрд дол.

Як свідчить рівняння (9.33) ПІІ, зростання обсягів товарного імпорту і реального обмінного курсу національної валюти впливають на баланс поточних операцій Бразилії. У 1980-2004 pp. сумарне негативне сальдо балансу поточних операцій країни склало 220,2 млрд. дол. При цьому найгірша структура балансу поточних операцій Бразилії

спостерігалася в другій половині 90-х років: у 1995 р. його негативне сальдо склало -18,1 млрд дол., у 1996 p.- -23,2 млрд, у 1997 p.- -30,5 млрд, у 1998 p.- -33,8 млрд, у 1999 - -25,4 млрд, у 2000 р.- -24,2 млрд і в 2001 р.- -23,2 млрд дол. За останні 10 років лише в 2003 та 2004 роках баланс поточних операцій Бразилії набував позитивних значень (табл.9.22).

Таблиця 9.22

Показники балансу поточних операцій та руху прямих іноземних інвестицій Бразилії в 1980-2004рр., млрд дол.

Показники | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004

Баланс поточних операцій | -12,83 | -0,28 | -3,823 | -18,136 | -24,224 | 11,737

Експорт товарів | 20,132 | 25,634 | 31,408 | 46,506 | 55,085 | 96,475

Імпорт товарів | 22,955 | 13,168 | 20,661 | 49,663 | 55,783 | 62,809

Експорт послуг | 1,737 | 2,086 | 3,762 | 6,135 | 9,498 | 12,583

Імпорт послуг | 4,871 | 3,790 | 7,523 | 13,630 | 16,660 | 17,260

Доход від інвестицій, кредит | 1,406 | 1,589 | 1,157 | 3,457 | 3,620 | 3,198

Доход від інвестицій, дебет | 8,424 | 12,779 | 12,765 | 14,562 | 21,506 | 23,719

Завезені ПІІ | 1,911 | 1,441 | 0,989 | 4,859 | 32,779 | 18,165

Вивезені ПІІ | 0,367 | 0,081 | 0,665 | 1,384 | 2,281 | 9,470

На основі наведеного вище аналізу можна зробити висновок, що в цілому ШІ не тільки не сприяють підвищенню міжнародної конкурентоспроможності економіки Бразилії, а навпаки, через свій внесок у негативне сальдо балансу поточних операцій, призводять до збільшення зовнішнього боргу національної економіки.

Проаналізуємо вплив ПІІ на економіку Аргентини за допомогою таких регресійних моделей (значимість моделей і коефіцієнти Стыодента наведені в Додатку 6, Б. 2):

Е = 2393,293 + 0,377 FDI in + 0,317 (9.34)

І = - 5895,524 + 0,242 FDI in + 0,523 GFI (9.35)

ES = 2040,271 + 0,071 FDI in + 0,062 GFI + 11,427 NER - 0,274 RER (9.36)

IS = 56,448 + 0,094 FDI in + 0,139 GFI (9.37)

ID = 5130,229 + 0,135 FDI in + 0,317 E +0,391 I - 0,231 GFI (9.38)

CA = 738,781 + 1,009 E - 1,009 I + 1,413 1С - 1,221 ID + 1,744 ES -1,387 IS (9.39)

Коефіцієнти рівнянь (9.34), (9.35), (9.36), (9.37) свідчать про те, що приплив в Аргентину прямих іноземних інвестицій стимулює розвиток зовнішньоторговельних зв'язків країни: зростають обсяги експорту й імпорту товарів і послуг. При цьому значення коефіцієнтів при прямих іноземних інвестиціях більше в операціях, пов'язаних з експортом товарів й імпортом послуг. Тому ПІІ в економіку Аргентини можна вважати одним з факторів, що при інших незмінних умовах поліпшує торговий баланс і погіршує баланс по торгівлі послугами.

У 1991-2001 pp. зміни торгового балансу Аргентини не відповідали будь-якій постійній тенденції. Він коливався від 4,4 млрд у 1991 р. до -4,2 млрд дол. у 1994 p.; від 2,4 млрд у 1995 р. до -3,1 млрд дол. у 1998 р. Однак після інвестиційного буму в економіці Аргентини наприкінці 90-их років (у 1998 р. приплив ПІІ склав 7,3 млрд дол., у 1999 p.- 23,9 млрд, у 2000 p.- 11,7 млрд дол.) відбулося істотне поліпшення торгового балансу: -0,794 млрд дол. у 1999 p., 2,6 млрд у 2000 p. і 7,5 млрд дол. у 2001 р.

У цілому ж за період з 1980 по 2000 роки сумарний торговий баланс Аргентини був позитивним - 33,9 млрд дол., а в 1991 - 2000 p.- негативним: -2,8 млрд дол.

На відміну від торгового балансу, сальдо торгівлі послугами в Аргентині протягом останніх 25 років незмінно набувало негативних значень. При цьому найгірший показник сальдо торгівлі послугами Аргентини спостерігався


Сторінки: 1 2 3 4