Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Практичні заходи, які здійснюються в міжнародному масштабі щодо відмивання грошей

Практичні заходи, які здійснюються в міжнародному масштабі щодо відмивання грошей

План

1. Практичні заходи, які здійснюються в міжнародному масштабі 

2. Функції і діяльність ФАТФ 

Практичні заходи, які здійснюються в міжнародному масштабі

Створення нормативно-правової бази шляхом підготовки і укладення міжнародних договорів - це, безсумнівно, важливий етап у боротьбі з інтернаціональною організованою злочинністю. Але ще важливіше й складніше вживати практичні заходи з реалізації цих угод, причому здійс* нення таких заходів приносить вагомі конкретні результати. Розглянуті міжнародні правові акти одержали широку підтримку членів Організації Об'єднаних Націй. Вираженням такої підтримки стало прийняття в 1990 р. Всесвітньої програми дій. її ухвалила

Генеральна Асамблея ООН під час спеціальної сесії, присвяченої міжнародному співробітництву в боротьбі з нелегальним виробництвом, пропозицією, попитом і поширенням одурманювальних засобів і психотропних речовин.

Члени ООН також звернули увліу на необхідність вживання заходів, спрямованих на підрив економічного потенціалу злочинних організацій. Сесія ООН констатувала, що "величезні фінансові прибутки, які надходять від нелегальної торгівлі одурманюва-льними засобами і пов'язаної з нею злочинної діяльності, відкривають можливість наднаціональним злочинним групам проникати в урядові органи, розбещувати і корумпувати посадових осіб, а також псувати принципи правопорядку і створювати заірозу суверенності держав" [43, с. 336].

Роль основного координатора в економічній протидії міжнародній злочинності відіграє створена під егідою ООН спеціалізована організація з назвою Програма ООН з контролю над наркотиками (United Nation Drug Control Programme - UNDCP) зі штаб-квартирою у Відні. Вона розробила власний план дій у галузі боротьби з відмиванням грошей, а також конфіскації доходів, які надходять від торгівлі наркотиками. Ціною власних зусиль або, в разі потреби, за сприяння інших організацій, UNDCP надає спеціалізовану допомогу всім, хто до неї звертається. Форми цієї допомоги різноманітні, наприклад, організація навчання, - часто тематично пристосованого до місцевих умов, - для політиків, працівників правоохоронних органів, які займаються розшуком учасників наркобізнесу. Доповненням до цих програм слугують навчальні курси для оперативного складу, учасники яких - особи, які відповідають за розкриття економічних злочинів. Такі треніні и часто супроводжує додатковий інструктаж чи спеціалізована допомога прямо на місці подій. Ця організація виготовляє також "особливо корисні знаряддя праці". Наприклад, вона видала спеціальний збірник, який містить поради і рекомендації для слідчих органів разом з вирішенням практичних аспектів таких проблем, як пошуки джерел інформації й управління фінансовими і матеріальними ресурсами.

З різноманітної діяльності UNDCP варто особливо виділити надання юридичної допомоги тим державам, які після ратифікації Віденської Конвенції повинні провести складну і трудомістку роботу з пристосування своїх законодавчих систем до її вимог. Найбільше труднощів у цій сфері діяльності відчувають країни, що розвиваються: це зокрема нестача високоосвічених фахівців, у тому числі професійних юристів. Тому однією з найважливіших ініціатив UNDCP у цьому напрямі стала розробка в листопаді 1993 р. "зразкового законодавства", пристосованого до потреб країн, чиї законодавчі системи виходять із принципів римського права. Цей документ виданий англійською) французькою, іспанською, російською і арабською мовами. Варто зазначити, що, на відміну від Віденської Конвенції, нормативи, які містяться в цій моделі, не обмежуються однією лише криміналізацісю відмивання грошей на основі карного права. Виходячи з основної ідеї всесвітньої програми дій про необхідність "зміцнення і доповнення" постанов Віденської Конвенції, творці моделі використовували у своїй роботі й інші документи, наприклад Рекомендації спеціалізованої групи з протидії відмиванню ірошей, для того щоб зібрати й узагальнити в ній усе краще, що є в сучасній міжнародній практиці. Тому сильний наголос також зроблено на запобіганні використанню фінансових установ для відмивання ірошей, які надходять від торгівлі наркотиками (а також використання деяких інших установ, наприклад, казино).

І хоча UNDCP відіграє в цій сфері, безперечно, провідну роль, не можна обійти мовчанням внесок у цю справу й інших організацій. До них відноситься Відділ запобігання злочинам і карного судочинства Віденського бюро ООН. Він займається різного виду науковими дослідженнями, які пригорнули увагу урядів ряду країн до величезних масштабів явища відмивання грошей, що надходять від усіх видів злочинів, крім торгівлі наркотиками, а також до масштабів заірози, яка виходить від зростання організованої злочинності. Відділ також займається пропагандою і рекламуванням "зразкових договорів" ООН, наприклад, про взаємодопомогу з правових питань, про співробітництво в кримінальних справах і в екстрадиції осіб, підозрюваних у здійсненні злочинів. "Зразковий договір" про взаємодопомогу в кримінальних справах був схвалений на VIII Конгресі ООН у Гавані в 1990 р. й у тому ж році був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН. Текст нього договору був розроблений з мстою популяризації такої сфери співробітництва, а також як допоміжний посібник для ведення переговорів, які передують укладенню двосторонніх угод. На відміну від Віденської Конвенції, він стосується не тільки проблем співробітництва в справі боротьби з нелегальною торі івлею наркотиками. У ньому як окрема складова частина є Протокол про співробітництво під час конфіскації доходів, які надійшли від скоєних злочинів, не пов'язаних безпосередньо з виминанням ірошей. На думку британського кримінолога Р.С. Кларка, "... якби всі країни визнали відмивання ірошей злочином, який підлягає покаранню, то при наданні юридичної допомоги мав би обов'язкову силу принцип подвійної криміиально-ігравової відповідальності, а підставою для цього був згаданий Протокол" [43, с. 338].

Крім зазначеного "зразкового договору" дуже важливим документом міжнародного права є розроблений експертами ООН у 1993 р. Типовий закон про відмивання грошей, отриманих від наркотиків. Цей закон, грунтуючись на новітньому законодавстві різних країн, містить рекомендації із запобігання виминанню грошей, отриманих від торгівлі і розповсюдження наркотиків, виявлення подібних діянь і встановлення санкцій за їхнє скоєння.

Як у Віденській Конвенції 1988 р., в Типовому законі наводиться характеристика двох основних видів злочинів, пов'язаних з відмиванням ірошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків. Крім того, в ньому говориться про вииовілальність за замахи на ці злочини, причетність чи змову з метою здійснення злочину, а також за співучасть. Типовий закон пропонує вважати карними злочинами також різні дії працівників кредн-тно-фінансових установ, осіб, які професійно займаються операціями з обміну наявної валюти, інших осіб, які порушують установлений порядок здійснення фінансових операцій та інші вимоги, встановлені з метою запобігання і виявлення операцій з відмивання ірошей.

Крім ООН і її дочірніх організацій, у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю і відмиванням грошей активну участь беруть спеціальні служби, які доповнюють і підтримують діяльність слідчих органів і правосуддя в усіх країнах світу. Це. насамперед. Міжнародна організація карної поліції (Інтерпол). а також Всесвітня митна організація.

До цих міжнародних організацій також варто віднести:

§ FOPAC - Підрозділ Генерального Секретаріату Інтсрполу. який займається боротьбою з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

§ F1NCEN - Відділ з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, створений у 1990 р. для вивчення, аналізу і поширення інформації про фінансові злочини, особливо інформації щодо відмивання ірошей, отриманих від розповсюдження наркотиків

§ СІСР - Центр з боротьби з міжнародною злочинністю. Це підрозділ ООН, заснований у 1997 р. і відповідальний за боротьбу зі злочинністю і запобігання їй. а також за реформу кримінального права. Особливу уваїу Центр приділяє боротьбі з транснаціональною злочинністю, корупцією і незаконним розповсюдженням наркотиків, а також допомозі рипим країнам у ратифікації Конвенцій стосовно протидії міжнародній гіочиниості. Крім того. Центр енриж впровадженню в життя принципу незалежності закону, проводить проірами із захисту свідків і жертв злочинів.

§ ODCCP - Офіс з контролю над наркотиками і запобігання злочинам. Це також підрозділ ООН, центральний офіс якого розташований у Відні. Його основні завдання випливають з назви - це боротьба з нелегальним розповсюдженням наркотиків і з організованою злочинністю, а також з відмиванням грошей, отриманих від скоєння цих злочинів. Через цей підрозділ ООН допомагає країнам-членам вводити в себе законодавство проти відмивання грошей, а також розвивати і підтримувати структури, які борються з ним. За допомогою різних програм ODCCP простежує й аналізує проблеми, пов'язані з відмиванням грошей, підвищує стурбованість широких верств населення фактами відмивання "брудних" грошей, а також виступає посередником між ООН та іншими міжнародними організаціями.

§ С J IN - Інформаційна мережа з питань злочинності і законності, яка забезпечує важливу базу даних з посиланнями на адреси сайтів Інтернету, пов'язаних з кримінальним законодавством. Також є підрозділом ООН.

§ IMoLIN - Міжнародна інформаційна мережа з боротьби з відмиванням грошей, створена в 1996 р. Мережа IMoLIN використовує структуру Інтернет і призначена для сприяння урядам, організаціям і приватним особам у боротьбі з відмиванням грошей. У 1996 р. кілька провідних міжнародних організацій висунули ідею організації загального Інтернет-сайта, де б знаходилась інформація, яку могли б використовувати всі організації, що борються з відмиванням грошей у різних країнах світу. Мережа IMoLIN містить інформацію про закони стосовно


Сторінки: 1 2 3 4 5