Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Стан та структура світового ринку комерційних послуг

Стан та структура світового ринку комерційних послуг

План

1. Міжнародні транспортні послуги 

2. Міжнародні поїздки 

Надання послуг є найбільш динамічною статею зовнішньої торгівлі. Дедалі більша кількість видів послуг стає ринковим товаром і реєструється на рахунку поточних операцій платіжного балансу країни.

Експорт послуг становить понад 2,4 трлн дол. США, або 19% усього обсягу світового експорту товарів та послуг, а імпорт - 2,3 трлн дол, або 18,6% світового імпорту товарів та послуг. При цьому торгівля комерційними послугами постійно зростає досить високими темпами (табл.7.8).

Зростання торгівлі послугами зумовлено такими факторами:

· революційними технологічними змінами;

· підвищенням темпів розвитку технологічних програм у галузі телекомунікацій та інформації;

· збільшенням попиту на фінансові, страхові, банківські послуги.

Провідні експортери та імпортери в світовій торгівлі послугами в 2005 р. представлені в табл. 7.9.

Таблиця 7.9

Основні країни-експортери та країни-імпортери у світовій торгівлі послугами

Експортери | Обсяг, млрд дол. | Частка,

% | % ДО 2004 Р- | Імпортери | Обсяг, млрд дол. | Частка,

% | % до 2004 Р-

1.США | 354,0 | 14,7 | 10 | 1.США | 281,2 | 12 | 9

2. Велика Британія | 187,7 | 7,8 | 2 | 2. Велика Британія | 204,4 | 8,6 | 4

3.

Німеччина | 148,5 | 6,2 | 10 | 3. Німеччина | 154,1 | 6,6 | 6

4. Франція | 115,0 | 4,8 | 6 | 4. Франція | 132,6 | 5,6 | 2

5. Японія | 107,9 | 4,5 | 14 | 5. Японія | 104,9 | 4,5 | 8

6.Італія | 93,5 | 3,9 | 13 | 6. Італія | 92,4 | 3,9 | 15

7. Іспанія | 92,7 | 3,8 | 9 | 7. Іспанія | 83,2 | 3,5 | 16

8.Нідерланди | 76,7 | 3,2 | 7 | 8. Нідерланди | 70,9 | 3 | 3

9. Китай | 73,9 | 3,1 | 19 | 9. Китай | 66,1 | 2,8 | 3

10. Гонконг | 62,2 | 2,6 | 13 | 10. Гонконг | 65,2 | 2,8 | 11

11. Індія | 56,1 | 2,3 | - | 11. Індія | 64,2 | 2,7 | 10

12. Ірландія | 53,3 | 2,2 | 2 | 12. Ірландія | 57,7 | 2,5 | 17

13. Бельгія | 53,3 | 2,2 | 5 | 13. Бельгія | 52,2 | 2,2 | -

14. Австрія | 52,6 | 2,2 | 9 | 14. Австрія | 50,3 | 2,1 | 4

15. Канада | 52,6 | 2,2 | 9 | 15. Канада | 48,5 | 2,1 | 5

У структурі світового експорту комерційних послуг у 2005 р. понад половину його вартісного обсягу припадає на міжнародний транспорт (570 млрд дол, або 23,6%) і міжнародні приватні (туризм) і ділові (відрядження) поїздки (685 млрд дол або 28,4%).

Частка транспортних послуг та поїздок у загальному обсязі торгівлі послугами за регіонами світу наведена в табл..7.10.

Частка транспортних послуг та поїздок в експорті та імпорті послуг окремих регіонів світу, %

Експорт | Імпорт

Транспортні послуги | Поїздки | Транспортні послуги | Поїздки

17 | 30,2 | Північна Америка | 28,8 | 27,2

24,3 | 47,2 | Південна та Центральна Америка | 36,7 | 24,0

22,8 | 26,8 | Європа | 23,4 | 28,5

22,8 | 25,7 | ЄС | 22,8 | 28,1

24,7 | 49,7 | Африка | 41,5 | 19,7

28,1 | 25,4 | Азія | 34,7 | 25,1

Структуру експорту решти послуг за регіонами світу та напрямами ілюструє рис.7.1.

Для світового ринку послуг характерною рисою є розвиток швидкими темпами ринку фінансових послуг. Так, протягом найближчих 15 років, як вважають експерти "Mercer Oliver Wyman", темпи приросту сектора світових фінансових послуг значно прискориться і до 2020 р. його частка становитиме майже 10% світового ВВП. Загальний обсяг доходів сектора світових фінансових послуг збільшиться в 3 рази (з 2 трлн до б трлн дол. до 2020 p.).

Доходи сектора фінансових послуг у країнах Північної Америки та країнах Західної Європи зростатимуть на 5,5% щорічно. В інших регіонах цей показник буде зростати ще вищими темпами (наприклад, у Росії, Бразилії, Індії та Китаю він зростатиме удвічі швидше, ніж в інших країнах світу). До 2010 р. сектор фінансових послуг Китаю буде майже таким, як в Італії, а до 2020 р. він зможе обігнати сектор фінансових послуг Німеччини.

Менше сприятливою буде ситуація на ринку фінансових послуг країн Латинської Америки та Африки.

Обсяг роздрібних банківських операцій буде зростати швидше, ніж оптовий банківський бізнес або страхування. Доходи від надання роздрібних іпотечних кредитів та кредитних карт щорічно з 2006 р. до 2020 р. будуть зростати на 4%. Аналогічні темпи зростання будуть характерні для послуг у сфері медичного та пенсійного страхування. Повільні темпи розвитку послуг 2% очікуються в оптовому банківському бізнесі [54, с. 16].

Останніми роками спостерігається зменшення обсягу імпорту між країнами ЄС, що відображає зміцнення торговельних зв'язків ЄС з іншими країнами.

Слід відзначити, що загальноєвропейський ринок послуг ще не створено. Причиною цього є наявність численних національних бар'єрів у цій сфері, починаючи віл створення нової компанії, шо регулюється різними правовими нормами, до встановлення продажних цін, на рівень яких впливають різні податкові режими.

Відсутність єдиного ринку ЄС породжує ряд негативних моментів.

По-перше, у зв'язку з тим, шо роль послуг у сукупному валовому продукті країн ЄС досягає 70 %, проблеми, з якими зіштовхуються певні компанії, впливають на економіку регіону в цілому.

По-друге, компанії, особливо дрібні, не мають можливості для розширення ринків збуту своєї продукції і несуть додаткові витрати.

По-третє, для споживачів утруднюється доступ до більш кваліфікованих і дешевих послуг, котрими вони б змогли скористатися в умовах загальноєвропейської конкуренції між компаніями.

По-четверте, постачальники послуг зазнають складностей у проведенні рекламних компаній всередині ЄС, а також існують численні бюрократичні формальності при укладанні контрактів на роботу і різні ставки непрямих податків.

Зовнішня торгівля послугами відіграє важливу роль у розвитка сектора послуг у країнах ОЕСР. Близько 6% загального обсягу послуг, що виробляється в цих країнах, експортується, і темпи зростання постійно збільшуються. Найбільшу початку в торгівлі послугами складають послуги у сфері транспорту, туризму та деякі види ділових послуг. Кожний з цих видів послуг у 2005 р. займає в експорті та імпорті послуг 21-27%. Найвищими темпами зростає торгівля страховими, комп'ютерними та інформаційними послугами. Важливим початком продажу послуг є іноземні філії компаній. Частка обороту через зарубіжні філії в загальному обороті сектора послуг перевищує 20% в Угорщині, Бельгії, Ірландії, Чехії, Польщі, Італії [69, с. 6].

Країни, що розвиваються, на ринку послуг пропонують послуги з тих секторів, у яких є потенціал розвитку експортної торгівлі. Наприклад, фінансові, телекомунікаційні, будівельні, медичні й інші сектори. Велика кількість цих країн значною мірою залежить від імпорту послуг, від лібералізації якого отримують переваги, їх імпорт послуг постійно зростає, оскільки продуктивність промисловості тісно пов'язана з доступними і недорогими фінансовими, комп'ютерними та інформаційними послугами. Підприємства в пошуках іноземних ринків мають витрачати значно більше, ніж раніше, на маркетингові та наукові дослідження, рекламу тощо.

Технологічний прогрес у галузі комунікацій дає постачальникам, які були раніше прив'язані до національних ринків, можливість діяти на міжнародній арені. Банки і страхові компанії, застосовуючи факсимільний зв'язок, електронну пошту, можуть діяти значно ефективніше. За допомогою сучасних інформаційних технологій архітектори, інженери можуть передавати свої проекти і наглядати за ходом будівництва з тисячокілометрової відстані.

Міжнародні транспортні послуги

Міжнародний транспорт - це послуги всіх видів транспорту з переміщення предмета транспортної операції, що надаються резидентами однієї країни резидентам іншої країни. Спектр транспортних послуг широкий. Послуги класифікуються залежно від:

§ виду транспорту: водний (морський, річковий); наземний (залізничний, автомобільний); повітряний (авіаційний); космічний; трубопровідний;

§ предмета транспортної операції (вантаж, пасажир, багаж);

§ транспортної характеристики товару: сухий (вугілля, руда), насипний (зерно, цемент), штучний, наливний (нафта, рослинні олії);

§ періодичності перевезення (регулярні і нерегулярні);

§ порядку проходження кордону (перевантажувальні і без перевантажувальні);

§ виду транспортно-технологічної системи (контейнерна, поромна, ліхтерна й

§ ін.);

§ виду повідомлення (пряме, непряме та ін.);

§ географічних районів перевезення (міждержавні, міжконтинентальні) [55, с. 106].

Наразі широко використовуються транспортні коридори, що поєднують на визначених напрямках відразу кілька видів транспорту для перевезень через територію ряду країн з відповідним фінансовим і правовим забезпеченням.

Транспортні послуги розрізняються за такими категоріями:

§ пасажирські перевезення;

§ вантажні перевезення;

§ послуги з оренди суден (морських, річкових, повітряних), наземного транспорту з командою та оператором;

§ послуги з лагодження та ремонту транспорту;

§ маневрові послуги (для залізничного транспорту);

§ послуги щодо спуску на воду та буксирування (для морського та річкового транспорту);

§ допоміжні послуги (послуги з оброблення вантажів, зі зберігання, упаковки/розпаковки, навігації, лоції, техобслуговування, комісійні платежі тощо).

На обсяги міжнародної торгівлі можуть істотно впливати транспортні витрати. Транспортні витрати


Сторінки: 1 2