Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Біогенний фотосинтез (1, 2) органічної (вуглеводневої) маси та молекулярного кисню при перетворенні диоксиду вуглецю та води в результаті життєдіяльності

зелених рослин:

(1) nCO2 + nH2O (COH2)n + nO2 ^ ;

зокрема:

(2) 6CO2 + 6H2O + 49,4 кДж C6H12O6 + 6O2^.

Рослини за рік виділяють в атмосферу (А) Землі близько 70 млрд.т О2, в тому числі біля 50 млрд.т – рослини суходолу, а решту водорості і фітопланктон у Світовому океані, на частку якого припадає близько 30% усього процесу фотосинтезу.

Специфічний біофотоліз (3) - (протилежний фотосинтезу) вуглеводів у водному середовищі природний процес одержання молекулярного водню та диоксиду вуглецю в галах “водневого дерева”:

(3) (COH2)n + nH2O 2nH2 ^ + nСO2 ^.

Біофотолізом бактерії Rhizobium у галах бобових рослин (сої) на території США щорічно виділяють в атмосферу практично невикористаних 30 млрд.мі Н2, що еквівалентне при умові застосування енергії згорання понад 100 млрд. мі природного газу.


Наступні 7 робіт по вашій темі:

Абіогенний синтез водню (4) і кисню в атмосфері Землі внаслідок фототермодисоціації в мезо- і термосфері молекул водяної пари - Інше - 1 Стр.
Основи проведення аналізу платоспроможності на прикладі ВАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» - Інше - 94 Стр.
Вивчення і аналіз літературних джерел для створення навчально-методичного посібника-збірника прикладів і завдань з фізичної хімії (кінетика, каталіз та електрохімічні процеси). - Курсова робота - 10 Стр.
Фізика і хімія поверхні вуглецевих волокон: мас-спектральний метод дослідження - Дипломна робота - 64 Стр.
Електропровідність. Закон розведення Оствальда. Числа переносу. - Реферат - 18 Стр.
Хімічна кінетика. Закон діючих мас. Константа швидкості хімічних реакцій, переносу. - Реферат - 16 Стр.
Твердофазниє реакції з участю нестехіометричних з’єднання - Реферат - 4 Стр.