Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Лабораторна робота № 11

Лабораторна робота № 11

1. ТЕМА: Ваговий метод визначення швидкості корозії металів в кислих і нейтральних середовищах.

2. МЕТА: Визначення швидкості корозії і балу корозійної стійкості металічних конструкційних матеріалів в кислих і нейтральних середовищах.

3. РЕАКТИВИ І ОБЛАДНАННЯ

3.1. 5%-вий розчин НСІ, уротропін, розчинник (ацетон, бензин, етиловий спирт і ін.), розчини кислот різної концентрації (НСl, Н2SО4, Н3РО4, НNОз), розчини NаСl) різної концентрації.

3.2. Металічні пластинки досліджуваного металу, штангенциркуль, аналітична вага, термостат, стакани місткістю 300-500 см3.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ.

Перед проведенням досліду металічні пластинки зачищають наждачним папером, обробляють 5 % -вим розчином інгібованої соляної кислоти (з розрахунку 3 г уротропіну на 1 л кислоти), промивають дистильованою водою, висушують фільтрувальним папером і ретельно обезжирюють органічним розчинником. Для обезжирення можна застосовувати ацетон, бензин, етиловий спирт і ін. Після цього штангенциркулем з точністю до 0,1 мм заміряють розміри пластинок. Після підготовки пластинок їх зважують на аналітичних вагах з точністю до 0,0002 г. При дослідженнях беруть не менше трьох паралельних зразків.

Наливають в три стакани або різні розчини кислот і хлориду натрію однакової концентрації, або розчини різної концентрації однієї сполуки і видержують стальні пластини в цих розчинах при визначеній температурі на протязі певного часу, як мінімум 3-4 год. Дослідження проводять в термостаті. Після закінчення досліду пластинки виймають із розчину, промивають водою, протирають м'якою гумкою для олівця, знову промивають водою і, висушивши фільтрувальним папером, зважують. Швидкість корозії розраховують за формулами:

де Р0 - вага металу до досліджень, г;

Р1- вага металу після досліджень і після зняття продуктів корозії, г;

S - площа досліджуваного металу, м2;

- час досліджень, год;

- густина металу, г/см3;

8,76 - перехідний коефіцієнт для переходу від г/м2год до мм/рік.

Дані дослідів розраховують і записують в таблицю.

Контрольні питання.

1. Який механізм хімічної і електрохімічної корозії?

2. Місцева і рівномірна корозія, їх види, міра шкідливості.

3.

Як визначається швидкість корозії4? Показники швидкості корозії. Бал корозійної стійкості. Десятибальна шкала корозійної стійкості.

4.

Що ви знаєте про інгібітори корозії, механізм їх дії?

5.

Які найбільш поширені методи підвищення корозійної стійкості металів?

6.

Методи дослідження корозійної стійкості металів.

Література

1.

Томашов Н.Д. Теория коррозии й защиты металлов - М.: Изд.АН СССР, 1959.

2.

Клинов И.Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы - М.: Машиностроение, 1967.

3.

Лабораторные работы по корозии и защите металлов (Томашов Н.Д., Жук Н.П., Титов В.А., Веденеева М.А. — М.: Металлургия, 1971

4.

Тихвинская М.Ю., Вольшский В.Е. Практикум по химической технологии - М.: Просвещение, 1984.