Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Інтелектуальна власність

До основних елементів сучасної системи патентної інформації і документації належать законодавча і нормативна база, патентно-інформаційні органи, патентно-інформаційні ресурси, патентно-інформаційна діяльність. Окремим специфічним елементом системи, що сполучає всі інші елементи, є патентні дослідження. Патентна інформація і документація мають значні відмінності від інших видів інформації. У зв'язку з цим патентна інформація і документація потребують застосуванні спеціальних видів управління. Законодавча база регулює: державну політику у сфері патентної інформації, патентно-інформаційний суверенітет України, систему патентної інформації як складову частину науково-технічної інформації. Нормативну базу, яка регулює функціонування галузі патентної інформації, складають положення, ухвали, інструкції, роз'яснення, накази, стандарти, договори і угоди. Особливу роль в такій регуляції грають стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОЇВ). Система патентної документації виконує функцію документального забезпечення охорони прав на об'єкти промислової власності. Документальному забезпеченні потребують всі етапи життєвого циклу охоронних документів: отримання, використовування порушення, захист і втрата прав. Систему патентної інформації і документації обслуговують міжнародні, регіональні і національні патентно-інформаційні органи. Основним міжнародним органом є ВОЇВ, зокрема його керівні і старанні органи. Серед регіональних патентно-інформаційних органів вагомою є діяльність Європейського патентного відомства. Роль національних патентно-інформаційних органів виконують патентні відомства держав. Патентно-інформаційні ресурси включають патентну документацію і патентно-асоційовану літературу. Складовими частинами патентної документації є описи винаходів, корисних моделей і промислових зразків; реферати описів винаходів і корисних моделей; матеріали довідково-пошукового апарату; патентно-правова і нормативно-методична література. Важлива роль належить такому патентно-інформаційному ресурсу як збір патентних документів і патентно-асоційованої літератури. Патентно-інформаційна діяльність характеризується отриманням, використовуванням, розповсюдженням і збереженням патентної і патентно-асоційованої інформації. Використовування інформації тісно пов'язано з її пошуком і обробкою. Сучасна патентно-інформаційна діяльність базується на використовуванні патентної і патентно-асоційованої інформації на традиційних носіях і оптичних дисках. Основним методом здійснення патентно-інформаційних процесів є патентні дослідження. В результаті патентних досліджень визначаються: патентоспроможність об'єкту господарської діяльності ситуація щодо використовування прав на об'єкти промислової власності, виявлення можливого порушення прав власників діючих охоронних документів і забезпечення безперешкодної реалізації об'єкту господарської діяльності.