Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Індивідуальні відмінності у спілкуванні

Порушення спілкування - аутизм

Почуття відчуженості від інших людей, слабка енергетична забезпеченість потреби у спілкуванні, недостатньо розвинена емпатія. | Шизоїдна акцентуація особистості

Полягає у певній відчуженості, слабкому розвитку здатності до емпатія, при достатньо високій чутливості до власних неприємностей.

Сором’язливість

Ця властивість зумовлює постійні труднощі у певних ситуаціях міжособистісного неформального спілкування, постає в нервово-психіному напруженні вегетатики, психомоторики, емоційних і інших процесів. Причини: 1) успадковані особливості; 2) не сформованість соціальних навичок; 3) внутрішньо-особистісні конфлікти.