Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Тема: Европейский парламент

Тема: Європейський Парламент

Зміст

Вступ

Європейський Союз (ЄС) побудований за інституційною системою, яка є винятковою в світі. Держави-члени делегують суверенне право на вирішення певних справ незалежним інституціям, які представляють інтереси Союзу в цілому, його країн та його громадян. Комісія традиційно опікується інтересами Союзу в цілому, в той час як кожний окремий національний уряд представлений в Раді Європейського Союзу, а Європейський Парламент напряму обирається громадянами. Тому, демократія та верховенство закону є наріжними каменями структури Європейського Союзу.

Слід зазначити, що з 1 травня 2004 року до ЄС увійшли ще десять країн - Кіпр, Республіка Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія. Розширення ЄС викликає занепокоєння з боку громадян як теперішніх, так і нових країн-членів, але на всі запитання, що постають, знаходяться адекватні відповіді. Європейський Союз, до складу якого входитимуть 25 країн, створить відносини нового типу зі своїми сусідами та у більш широкому географічному форматі.

Визначити, як саме буде працювати оновлений Європейський Парламент не має можливості, у зв’язку з тим, що в ЄС не вироблено точних рекомендацій щодо цього. Тому розгляд Європейського Парламенту буде здійснено з огляду на попередні роки.

Європейський парламент. Загальна характеристика

У статті 4 Договору про Європейський Союз зазначено, що здійснення завдань, покладених на Співтовариство забезпечується :

Європейським Парламентом;

Радою ЄС;

Комісією ЄС;

Судом ЄС;

Рахунковою Палатою.

Серед них політичними органами є Рада, Комісія та Парламент. При цьому вирішення проблем здійснюється спільними зусиллями декількох інституцій ЄС через різноманітні механізми погоджувального прийняття рішень Парламентські вибори в Європейському Союзі / Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгенієва А.М., Асланян Г.П., Замсніус В.М. – К.: Міленіум, 2002. -116 с. – С. 6..

Рада Союзу – керівний орган Європейського Союзу. До її складу входять по одному міністру від кожної країни – члена ЄС. В залежності від питань порядку денного збираються міністри закордонних справ, сільського господарства, промисловості, транспорту тощо. Головує в Раді відповідний міністр від країни, яка виконує наразі обов’язки Президента Ради ЄС Словник – довідник Європейського Союзу. Ред Ю. Марченко. – К.: К.І.С., 2001. – 152с. – С. 61..

Європейська Комісія – орган, наділений повноваженнями ініціативи, реалізації, управління та контролю. Він стежить за виконанням Угод та забезпеченням інтересів Співтовариства. Комісія складається з двадцяти незалежних членів (по два від Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Об’єднаного Королівства і по одному від інших країн – членів) Словник – довідник Європейського Союзу. Ред Ю. Марченко. – К.: К.І.С., 2001. – 152с. – С. 28.

.

Європейський Парламент - це асамблея представників громадян країн – членів Союзу. Починаючи з 1979 року, він обирається прямим загальним голосуванням, і місця в Європарламенті розподілено між країнами-членами відповідно до чисельності населення Словник – довідник Європейського Союзу. Ред Ю. Марченко. – К.: К.І.С., 2001. – 152с. – С. 32..

Визначальними принципами організації та функціонування цього органу є різноманітність країн-членів ЄС при вирішенні питань, віднесених до його компетенції, свобода, безпека, солідарність та забезпечення довготривалого миру на території держав ЄС.

Кількісний склад Парламенту за час, що минув з 1958 року, зріс з 148 до 626 депутатів (із розширенням ЄС до 25 країн-членів кількість депутатів зросте). Чисельність парламентаріїв від кожної нації, що входить до складу ЄС, не залежить від кількості мешканців чи числа громадян, які мають право голосу в країнах-членах, а залежить від її впливу на вирішення спільних проблем держав ЄС. При цьому невеликі держави отримують дещо більше місць, ніж повинні були отримати за умови пропорційного представництва. Так, якщо б мандати розподілялись між державами в залежності від кількості мешканців чи числа громадян, які мають право голосу в країнах-членах, тоді Федеративна Республіка Німеччина отримала б 137 депутатських мандатів, Великобританія – 98, тоді як Люксембург – 1 місце, а Фінляндія та Данія – по 9 місць. Відступ від пропорційного представництва спрямований на захист інтересів невеликих країн Парламентські вибори в Європейському Союзі / Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгенієва А.М., Асланян Г.П., Замсніус В.М. – К.: Міленіум, 2002. -116 с. – С. 10.

.

Європейський Парламент вважає себе охоронцем європейських інтересів і захисником прав громадян. Громадяни країн – членів Європейського Союзу мають право особисто або від імені об єднання, звертатися із запитами до Парламенту і домагатися розгляду своїх скарг у справах, які належать до компетенції ЄС.

Європейський Парламент здійснює свою діяльність на постійній основі. Чергові сесії Парламенту тривають від одного до двох тижнів. Позачергові сесії скликаються на вимогу більшості членів Парламенту, Ради чи Комісії у Брюсселі і тривають не більше двох днів. Сесії Європейського Парламенту відкриті для преси та публіки.

Як правило рішення приймаються більшістю поданих за них голосів або абсолютною більшістю голосів депутатів (не менше 314 голосів), а також кворум (мінімальна кількість присутніх для прийняття рішення становить не менше 1/3 від загального складу Парламенту) для ухвалення особливо важливих рішень Парламентські вибори в Європейському Союзі / Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгенієва А.М., Асланян Г.П., Замсніус В.М. – К.: Міленіум, 2002. -116 с. – С. 6..

Парламент виконує такі основні функції:

розглядає пропозиції Комісії і, разом з Радою, бере участь у законодавчому процесі,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6