Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

фронтоном і із шістьма колонами, що прикрашали фасад, він жваво нагадує давньогрецькі будинки. На застосування в архітектурі колон указують збережені бази, деякі з який зберігаються в Музеї Грузії. Високий розвиток металургії знайшов своє відображення в цілому ряді художніх виробів із бронзи. Серед них виділяються скульптурні частини розкішних тронів, що відтворюють фігури крилатих биків з обличчям людини. Ці добірно зроблені предмети минулого відлиті з бронзи по восковій моделі, додатково модельовані за допомогою карбування і покриті найтоншим листовим золотом, що пластично відтворювало всі орнаментальні подробиці бронзової основи. Обличчя, зроблені з білого каменю, інкрустовані очі і брови і поглиблення крил, прикрашені червоною пастою, створювали яскравий барвистий ефект. Такого роду виразні добутки урартської металургійної пластики займали зовсім особливе місце в мистецтві стародавніх східних народів.

Деяке уявлення про урартський живопис дають залишки стінних розписів, виявлені на пагорбі Арин-берд у руїнах фортеці, побудованої в VIII в. до н.е. Судячи з цих уламків, оригінальний багатоколірний фриз висотою до 1 м прикрашав стіни древнього залу. Фриз цей складався з зображень кіз, що біжать, священного дерева життя, біля якого стояли люди, що моляться, биків, крилатих дисків, нарешті, рослинного і геометричного орнаменту. Ці художні сюжети типові для стародавнього східного мистецтва, але в той же час відрізняються деякою своєрідністю. Характерним для всієї урартської культури.

Урарти зуміли використовувати і високі досягнення ассіро-вавилонської цивілізації. Вони запозичали в ассірійців клинопис, але спростили і трохи удосконалили його. Металургія й образотворче мистецтво урартів розвивалися в тісному зв'язку з технікою металевого виробництва і художньою творчістю ассірійців і хетів. Художні образи крилатих биків збереглися в мистецтві цілого ряду народів Передньої Азії: ассірійців, хетів і мітанійців.

Урартськая релігія пройшла весь шлях розвитку від древнього фетишизму і культу природи до культу богів — заступників царя і держави. Урарти обожнювали дерева й особливо гори. Одним з епітетів бога Халда був “гора Халда”. У переліку урартських богів (Мхер Капуси) згадуються ворота Халда і боги воріт Халда. Очевидно, тут маються на увазі ніші, висічені в скелях, через які, по релігійних поглядах урартів, виходило зі священної скелі божество, що жило в горі. Широко розповсюджений був у країні Урарту і культ священного дерева. На різних предметах власності, на відбитках печаток, збереглися сцени поклоніння священному дереву, причому цей обряд іноді робив сам цар. Характерно відзначити, що біля зображення священного дерева збереглися зображення священних кам'яних стовпів, а також грифона. Поряд з культом бога гори Халда в Урарту існував і культ богині природи і родючості, що вважалася покровителькою звірів і рослин. Видне місце в пантеоні урартів займали бог грози і бури Тейшеба і бог сонця Ард. В урартських написах особливо часто зустрічаються імена трьох основних богів: Халда, Тейшеби й Арда. Однак серед них перше місце займав бог Халд, що вважався верховним богом урартів. З часом, бог Халд перетворюється в бога війни і заступника царя Урартської держави. Спис і щит, вважалися символами божественної влади войовничого бога і його намісника на землі. Цар урартів зображувався іноді у виді верховного жерця.

Урарти вплинули на розвиток культури сусідніх народів, зокрема ассірійців. Урартська культура вплинула на розвиток ассірійської металургії й ассірійського мистецтва. Особливо сильний культурний вплив зробили урарти на розвиток сусідніх народів Закавказзя. На території Вірменії збереглися руїни фортець, побудованих під впливом урартської архітектури. Урартська мова, релігія і міфологія, зберегши багато рис ассіро-вавілонської культури, дуже вплинули на розвиток культури старо-вірменського народу. Вірменський історик VIII в. Мойсей Хоренський зберіг спогаду про легенди, що описують боротьбу древнього героя Хайка з Белом, проводирем полубогів-полувелетнів, і не менш древню легенду про царицю Шамирам, що ще довго згодом вважали будівницею великого ванського каналу. Таким чином, урарти передали багато елементів древньої східної культури більш пізнім народам, зокрема древнім вірменам і іншим народам Закавказзя.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6