Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Особистості
тут знаходиться 2624 робіт

1401. Нобелівський лауреат Генрік Адам Олександр Пій Сенкевич (Sienkiewicz) за видатні заслуги в галузі епосу роки життя: 1846 - 1916 рр. Реферат 2 стр.
1402. Нобелівський лауреат Генрік Понтоппідан (Pontoppidan) за правдивий опис сучасного життя Данії роки життя: 1857 - 1943 рр. Реферат 1 стр.
1403. Нобелівський лауреат Генріх Герман Роберт Кох (Koch) Реферат 2 стр.
1404. Нобелівський лауреат Генріх Отто Віланд (Wieland) за дослідження жовчних кислот і будови багатьох подібних речовин роки життя: 1877 - 1957 рр. Реферат 2 стр.
1405. Нобелівський лауреат Генріх Теодор Белль (Bцll) Реферат 2 стр.
1406. Нобелівський лауреат Георг Віттіг (Wittig) Реферат 1 стр.
1407. Нобелівський лауреат Георг де Хевеші (George de Hevesy) Реферат 2 стр.
1408. Нобелівський лауреат Георг фон Бекеші (Bekesy) за відкриття фізичних механізмів сприйняття подразнення завитком роки життя: 1899 - 1972 рр. Реферат 2 стр.
1409. Нобелівський лауреат Герардус’т Хофт (Hooft) Реферат 2 стр.
1410. Нобелівський лауреат Герберт Александр Саймон (Simon) за новаторські дослідження Реферат 2 стр.
1411. Нобелівський лауреат Герберт Кремер (Kroemer) за розроблення напівпровідникових гетероструктур, використовуваних у високочастотній електроніці й оптоелектроніці рік народження: 1928 р. Реферат 2 стр.
1412. Нобелівський лауреат Герберт Спенсер Гассер (Herbert Spenser Gasser) за відкриття, що стосуються високодиференційованих функцій окремих нервових волокон, за визначний внесок у розвиток фізіології нервової системи роки життя: 1888 - 1963 рр. Реферат 2 стр.
1413. Нобелівський лауреат Герберт Чарлз Браун (Вгоwn) за розробку нових методів органічного синтезу складних бор- і фосфоровмісних сполук роки життя: 1912 - 2004 рр. Реферат 2 стр.
1414. Нобелівський лауреат Герд Карл Біннінг (Binning) Реферат 1 стр.
1415. Нобелівський лауреат Герман Гессе (Hesse) за натхненну творчість...і блискучий стиль роки життя: 1877 - 1962 рр. Реферат 2 стр.
1416. Нобелівський лауреат Герман Джозеф Меллер (Muller) за відкриття появи мутацій під впливом рентгенівського опромінення роки життя: 1890 - 1967 рр. Реферат 2 стр.
1417. Нобелівський лауреат Герман Еміль Фішер (Fisсher) Реферат 2 стр.
1418. Нобелівський лауреат Герман Штаудінгер (Staudinger) Реферат 2 стр.
1419. Нобелівський лауреат Герті Тереза Корі (Радніц) (Cori) Реферат 2 стр.
1420. Нобелівський лауреат Гертруда Бел Еліон (Elion) Реферат 2 стр.
1421. Нобелівський лауреат Герхард Йоханнес Пауль Домагк (Domagk) За відкриття антибактеріального ефекту пронтозіла роки життя: 1895 - 1964 рр. Реферат 2 стр.
1422. Нобелівський лауреат Герхард Херцберг (Herzberg) Реферат 2 стр.
1423. Нобелівський лауреат Глен Теодор Сіборг (Seaborg) за відкриття трансуранових елементів роки життя: 1912 - 1999 рр. Реферат 1 стр.
1424. Нобелівський лауреат Годфрі Ньюболд Хаунсфілд (Hounsfield) Реферат 2 стр.
1425. Нобелівський лауреат Грація Деледда (Deledda) Реферат 2 стр.
1426. Нобелівський лауреат Гуннар Карл Мюрдал (Myrdal) за новаторську роботу з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозв’язків економічних, соціальних й інституціональних феноменів роки життя: 1898 - 1987 рр. Реферат 2 стр.
1427. Нобелівський лауреат Густав Людвіг Герц (Hertz) За відкриття законів зіткнення електрона з атомом роки життя: 1887 - 1975 рр. Реферат 1 стр.
1428. Нобелівський лауреат Густав Штреземан (Ztreseman) за роль в укладеннi Локарнського пакту роки життя: 1878 - 1929 рр. Реферат 1 стр.
1429. Нобелівський лауреат Гюнтер Блобель (Blobel) за відкриття в білків внутрішніх сигналів, які визначають їхнє транспортування (переміщення) і локалізацію у клітині рік народження: 1936 р. Реферат 2 стр.
1430. Нобелівський лауреат Гюнтер Грасс (Grass) Реферат 2 стр.
1431. Нобелівський лауреат Дікінсон Вудраф Річардс (Richards) Реферат 2 стр.
1432. Нобелівський лауреат Даг Ялмар Агне Карл Хаммаршельд (Hammarskjцld) Реферат 2 стр.
1433. Нобелівський лауреат Дадлі Роберт Хершбах (Herschbach) за зроблений внесок у «розвиток нової галузі досліджень у хімії – динаміки хімічних реакцій, що дозволило більш детально представити процес їхнього протікання» рік народження: 1932 р. Реферат 2 стр.
1434. Нобелівський лауреат Далай Лама (Dalai Lama) Реферат 1 стр.
1435. Нобелівський лауреат Даніел Карлтон Гайдузек (Gaidusek) Реферат 2 стр.
1436. Нобелівський лауреат Даніел Натанс (Nathans) за відкриття ферментів рестрикації й методів їх використання у дослідженнях молекулярної генетики роки життя: 1928 - 1999 рр. Реферат 2 стр.
1437. Нобелівський лауреат Даніеле Бове (Bovet) за відкриття, що стосуються синтетичних сполук, які блокують дію деяких речовин організму, і, зокрема, за їх дію на судинну систему й м’язи роки життя: 1907 - 1992 рр. Реферат 2 стр.
1438. Нобелівський лауреат Даніель Літл Макфедден (McFedden) за розвиток теорії і методів аналізу дискретної вибірки рік народження: 1937 р. Реферат 2 стр.
1439. Нобелівський лауреат Даріо Фо (Fo) за те, що він, наслідуючи середньовічних штукарів, шмагає владу й авторитет і захищає гідність пригноблених рік народження: 1926 р. Реферат 2 стр.
1440. Нобелівський лауреат Девід Лі (David M.Lee) за відкриття надплинності гелію-3 рік народження: 1931 р. Реферат 1 стр.
1441. Нобелівський лауреат Девід Трімбл (Trimble) Реферат 2 стр.
1442. Нобелівський лауреат Девід Хантер Х’юбел (Hubel) за відкриття, які стосуються обробки інформації в зоровому аналізаторі рік народження: 1926 р. Реферат 2 стр.
1443. Нобелівський лауреат Дейвід Балтімор (Baltimore) за відкриття, що стосуються взаємодії між онкогенними вірусами та генетичним матеріалом клітини рік народження: 1938 р. Реферат 2 стр.
1444. Нобелівський лауреат Денієл Цуї (Tsui) за відкриття нового різновиду квантової рідини, в якій збуджені стани мають дробовий електричний заряд рік народження: 1930 р. Реферат 1 стр.
1445. Нобелівський лауреат Денніс Габор (Gabor) за винахід і розроблення голографічного методу роки життя: 1900 - 1979 рр. Реферат 2 стр.
1446. Нобелівський лауреат Дерек Гаролд Річард Бартон (Barton) за внесок у розвиток конформаційної концепції роки життя: 1918 - 1998 рр. Реферат 1 стр.
1447. Нобелівський лауреат Дерек Уолкотт(Walcott) Реферат 1 стр.
1448. Нобелівський лауреат Десмонд Мпіло Туту (Tutu) як визнання мужності і героїзму, виявлених чорними південноафриканцями, які мирними засобами боролися проти апартеїду рік народження: 1931 р. Реферат 2 стр.
1449. Нобелівський лауреат Джеймс Александр Міррліс (Mirrlees) за вклад в економічну теорію стимулів за наявності асиметричної інформації рік народження: 1936 р. Реферат 2 стр.
1450. Нобелівський лауреат Джеймс Б. Самнер (Sumner) за відкриття явища кристалізації ферментів роки життя: 1887 - 1955 рр. Реферат 2 стр.
1451. Нобелівський лауреат Джеймс Дівей Уотсон (Watson) Реферат 2 стр.
1452. Нобелівський лауреат Джеймс Джозеф Хекмен (Heckman) “за розвиток теорії та методів аналізу соціально-економічних чинників і, зокрема, залежності рівня освіти, місця проживання від економічних умов життя конкретної особи рік народження: 1944 р. Реферат 2 стр.
1453. Нобелівський лауреат Джеймс Едуард Мід (Meade) Реферат 2 стр.
1454. Нобелівський лауреат Джеймс Мак-Гілл Б'юканен (Buchanan) за дослідження договірних і конституційних основ теорії прийняття економічних і політичних рішень рік народження: 1919 р. Реферат 2 стр.
1455. Нобелівський лауреат Джеймс Рейнуотер (Rainwater) за відкриття взаємозв’язку між колективним рухом і рухом окремих частинок в атомному ядрі та розвиток теорії будови атомного ядра, що базується на цій взаємодії роки життя: 1917 - 1986 рр. Реферат 2 стр.
1456. Нобелівський лауреат Джеймс Тобін (Tobin) за аналіз стану фінансових ринків і їхнього впливу на політику прийняття рішень в сфері витрат, на стан з безробіття роки життя: 1918 - 2002 рр. Реферат 2 стр.
1457. Нобелівський лауреат Джеймс Уайт Блек (Black) Реферат 2 стр.
1458. Нобелівський лауреат Джеймс Уотсон Кронін (Cronin) за відкриття порушень фундаментальних принципів симетрії під час розпаду нейтральних К-мезонів рік народження: 1931 р. Реферат 2 стр.
1459. Нобелівський лауреат Джеймс Франк (Frank) Реферат 2 стр.
1460. Нобелівський лауреат Джеймс Чедвік (Chadwick) За відкриття нейтрона роки життя: 1891 - 1974 рр. Реферат 2 стр.
1461. Нобелівський лауреат Джек Кілбі (Kilby) Реферат 2 стр.
1462. Нобелівський лауреат Джек Штайнбергер (Steinberger) за метод нейтринного жмута і демонстрування дуплетної форми лептонів завдяки відкриттю мюонних нейтрино рік народження: 1921 р. Реферат 1 стр.
1463. Нобелівський лауреат Джералд Дебре (Debreu) Реферат 1 стр.
1464. Нобелівський лауреат Джералд Моріс Еделман (Edelman) за відкриття, які стосуються хімічної структури антитіл рік народження: 1929 р. Реферат 2 стр.
1465. Нобелівський лауреат Джером Карле (Karle) за видатні досягнення в розробці прямого методу розшифровки кристалічних структур рік народження: 1918 р. Реферат 2 стр.
1466. Нобелівський лауреат Джером Фрідмен (Friedman) за новаторські дослідження глибокого нееластичного розсіювання електронів, протонів та зв’язаних нейтронів, які мають важливе значення для розвитку кваркової моделі в фізиці елементарних часток рік народжен Реферат 2 стр.
1467. Нобелівський лауреат Джефрі Уїлкінсон (Wilkinson) за новаторську, проведену незалежно один від одного, роботу в галузі хімії металоорганічних (сендвічних) сполук роки життя: 1921 - 1996 рр. Реферат 1 стр.
1468. Нобелівський лауреат Джоді Вільямз (Williams) за сприяння підписянню договору про заборону використання наземних мін рік народження: 1950 р. Реферат 2 стр.
1469. Нобелівський лауреат Джозеф Джон Томсон (Thomson) як визнання його видатних заслуг в галузі теоретичних і експериментальних досліджень електропровідності в газах роки життя: 1856 - 1940 рр. Реферат 2 стр.
1470. Нобелівський лауреат Джозеф Едуард Мюрей (Murray) за відкриття в області трансплантації органів та клітин при лікуванні захворювань людини рік народження: 1919 р. Реферат 1 стр.
1471. Нобелівський лауреат Джозеф Ерлангер (Erlanger) Реферат 1 стр.
1472. Нобелівський лауреат Джозеф Леонард Голдстайн (Goldstein) за дослідження, які, на думку Каролінського інституту в Стокгольмі, “значно поглибили наше розуміння метаболізму холестерину і збільшили можливості профілактики й лікування атеросклерозу” рік нар Реферат 1 стр.
1473. Нобелівський лауреат Джозеф Остін Чемберлен (Chamberlain) За свою роль у локарнських переговорах роки життя: 1863 - 1937 рр. Реферат 1 стр.
1474. Нобелівський лауреат Джозеф Редьярд Кіплінг (Kipling) за спостережливість, яскраву фантазію, зрілість ідей і видатний талант оповідача роки життя: 1865 - 1936 рр. Реферат 2 стр.
1475. Нобелівський лауреат Джозеф Ротблат (Rotblat) Реферат 2 стр.
1476. Нобелівський лауреат Джозеф Хутан Тейлор (Taylor) за відкриття нового типу пульсару – відкриття, яке дає нові можливості для вивчення гравітації рік народження: 1941 р. Реферат 1 стр.
1477. Нобелівський лауреат Джозуе Кардуччі (Carducci) за глибокі знання і критичний розум, але, передусім, за творчу енергію, свіжість стилю і ліричну силу, так характерну для його поетичних шедеврів роки життя: 1835 - 1907 рр. Реферат 2 стр.
1478. Нобелівський лауреат Джон Moтт (Mott) Реферат 2 стр.
1479. Нобелівський лауреат Джон Бардін (Bardeen) за спільне створення теорії надпровідності роки життя: 1908 - 1991 рр. Реферат 2 стр.
1480. Нобелівський лауреат Джон Бойд Орр (Boyd Orr) на знак визнання його заслуг не тільки щодо звільнення людства від нестатку, голоду і злиднів, але й створення основ мирної кооперації між класами, націями і расами роки життя: 1880 - 1971 рр. Реферат 2 стр.
1481. Нобелівський лауреат Джон Вільям Релей (Rayleigh) Реферат 2 стр.
1482. Нобелівський лауреат Джон Джеймс Ріккард Маклеод (Macleod) Реферат 2 стр.
1483. Нобелівський лауреат Джон Дуглас Кокрофт (Cockcroft) Реферат 2 стр.
1484. Нобелівський лауреат Джон Ендерс (Enders) Реферат 2 стр.
1485. Нобелівський лауреат Джон Кер’ю Еклс (Eccles) за відкриття, що стосуються іонних механізмів збудження і гальмування процесів у периферичній і центральній ділянках мембран нервової клітини роки життя: 1903 - 1997 рр. Реферат 2 стр.
1486. Нобелівський лауреат Джон Коудері Кендрю (Kendrew) за дослідження структури глобулярних білків роки життя: 1917 - 1997 рр. Реферат 2 стр.
1487. Нобелівський лауреат Джон Майкл Бішоп (Bishop) за відкриття клітинного походження ретровірусних онкогенів рік народження: 1936 р. Реферат 1 стр.
1488. Нобелівський лауреат Джон Попл (Pople) за великий внесок у дослідження в квантовій хімії, а також за розробку комп’ютерних обчислювальних методів квантової хімії та за розвиток методу функціоналу щільності роки життя: 1925 - 2004 рр. Реферат 2 стр.
1489. Нобелівський лауреат Джон Річард Ніколас Стоун (Stone) за фундаментальний внесок у розробку системи національних рахунків й істотне вдосконалення основ емпіричного економічного аналізу роки життя: 1913 - 1991 рр. Реферат 2 стр.
1490. Нобелівський лауреат Джон Річард Хікс (Hicks) Реферат 2 стр.
1491. Нобелівський лауреат Джон Роберт Вейн (Vane) за відкриття, що стосуються простагландинів і подібних біологічно активних речовин роки життя: 1927 - 2004 рр. Реферат 2 стр.
1492. Нобелівський лауреат Джон Роберт Шріффер (Schrieffer) за створену спільними зусиллями теорію надпровідності рік народження: 1931 р. Реферат 1 стр.
1493. Нобелівський лауреат Джон Стейнбек (Steinbeck) за реалістичні й водночас позначені вигадкою твори, в яких поєднуються м'який гумор і глибокий соціальний аналіз роки життя: 1902 - 1968 рр. Реферат 2 стр.
1494. Нобелівський лауреат Джон Уолкер (Walker) Реферат 2 стр.
1495. Нобелівський лауреат Джон Уоркап Корнфорт (Cornforth) за дослідження стереохімії реакцій ферментативного каталізу рік народження: 1917 р. Реферат 2 стр.
1496. Нобелівський лауреат Джон Форбс Неш (Nesh) Реферат 1 стр.
1497. Нобелівський лауреат Джон Х. Нортроп (Northrop) за відкриття явища кристалізації ферментів роки життя: 1891 - 1987 рр. Реферат 2 стр.
1498. Нобелівський лауреат Джон Хазбрук Ван Флек (Van Vleck) Реферат 1 стр.
1499. Нобелівський лауреат Джон Х’юм (Hume) за невпинну боротьбу за встановлення миру рік народження: 1937 р. Реферат 2 стр.
1500. Нобелівський лауреат Джон Чарлз Полані (Polanyi) за вклад у «розвиток нової галузі хімічних досліджень – динаміки хімічних реакцій» рік народження: 1929 р. Реферат 2 стр.