Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

План

План

Вступ

Розділ 1. Загальні відомості про туристичну агенцію «Рома-Тур»

1.1. Юридичний статус та основні напрямки діяльності підприємства;

1.2. Франчайзинг як основа ведення бізнесу фірмою;

Історія розвитку та засади діяльності «Мережі Магазинів Горящих путівок».

Розділ 2. Проведення загального аналізу фірми та її середовища

2.1. Оцінка факторів зовнішнього середовища туристичного підприємства та їх вплив на діяльність фірми «Рома-Тур»;

2.2. Характеристика туристичної галузі області та конкуренції між турфірмами. Середовище прямого впливу організації;

2.3. Аналіз системи внутрішнього середовища фірми.

Розділ 3. Дослідження організаційної культури підприємства

3.1. Дослідження загального організаційного клімату на підприємстві;

3.2. Аналіз наявного рівня організаційної культури в туристичній фірмі «Рома-Тур»;

3.3. Національний компонент організаційної культури в діяльності підприємства.

Висновок

Вступ

Успішна діяльність і динамічний розвиток кожної організації, незалежно від її форми власності та галузевої приналежності залежить від ефективної системи менеджменту. Не являються винятком і підприємства туристичної галузі, яка є пріоритетною складовою економіки Прикарпаття.

Немає потреби доводити, що для ефективної роботи всієї організації надзвичайно важливим є визначення та врахування усіх факторів зовнішнього і внутрішнього середовища її діяльності. З іншого боку, на діяльності фірми великий вплив справляє наявна в ній організаційна культура. Дослідження цих двох факторів у їхньому взаємозв’язку дозволяє прийняти такі управлінські рішення, які б сприяли підвищенню ефективності діяльності підприємства. Саме цю мету і переслідує переддипломна практика, що дозволяє використати вже набуті теоретичні знання для прийняття виважених рішень менеджеру у всіх сферах діяльності організації.

Отже, мету практики можна розділити на 2 основних завдання:

Здійснення аналізу загального стану фірми;

Проведення дослідження організаційної культури та національного компоненту в ній на підприємстві переддипломної практики .

По суті, ці завдання є взаємопов’язаними, і здійснення аналізу середовища сприяє кращому розумінню організаційної культури, яка існує на підприємстві і того національного компоненту, який в подальшому може стати конкурентною перевагою фірми. Тому моє проходження практики, і, відповідно, мій Звіт про виробничу практику, складається з 3-ох умовних підрозділів: 1) загальні відомості про фірму та її форму ведення бізнесу (охоплює перші 3 підпункти); 2) проведення загального аналізу фірми та її середовища; 3) дослідження організаційної культури підприємства.

Така побудова Звіту дозволить виявити конкурентні переваги турагенції (на які потрібно звернути особливу увагу і розвинути) та її слабкі сторони (які потребують виправлення та доопрацювання), проаналізувати наявний стан організаційної культури на підприємстві та дати певні рекомендації щодо його покращення, виявити характерні для України національні особливості та можливості переваги у конкурентній боротьбі, що пов’язані із ними і, в результаті, підвищити ефективність діяльності фірми загалом.

Юридичний статус та основні напрямки діяльності підприємства

Я проходив переддипломну практику в туристичній агенції «Рома-Тур», яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича 8, офіс 5. За формою власності – це приватне підприємство, власником якого являється Генеральний директор Кочерган Роман Леонтійович. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України. Воно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в третейському та арбітражному судах.

Згідно закону України «Про туризм» туристичні агенції здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг. Також відповідно до закону турагенція «Рома-Тур» в установленому порядку отримала ліцензію на здійснення турагентської діяльності.

На сьогодні фірма є одним із провідних турагенств області і надає весь спектр туристичних послуг. Клієнтами підприємства стає все більше туристів, чому зокрема сприяє хороше розташування її офісу (в самому центрі міста).

Місію фірми «Рома-Тур» можна визначити як задоволення попиту населення міста та області у сфері туризму та відпочинку наданням якісних туристичних послуг.

Мета діяльності підприємства це отримання прибутку.

Предметом діяльності підприємства є:

Надання туристичних послуг по міжнародному туризму: тури в країни Європи, туристичні поїздки в країни Західної та Південної Європи, Африки, Азії та Америки.

Послуги по відпочинку на морі та екзотичному відпочинку в країнах Південно - Східної Азії.

Надання візової підтримки в країнах Шенгенської угоди, дитячі тури, допомога у підготовці документів для візового оформлення.

Надання туристичних послуг по внутрішньому туризму в межах України.

Надання страхових послуг для виїжджаючих за кордон.

Організація навчання за кордоном.

Особливістю діяльності фірми є те, що вона належить до підприємств сфери послуг, а останні, як відомо, характеризуються матеріальною невидимістю та невідчутністю. Тому особлива роль приділяється роботі персоналу з клієнтами, його комунікаційним та професійним здібностям.

Штат фірми складається із 12 співробітників – Генерального директора, Виконавчого директора та менеджерів по продажу і роботою з клієнтами. Генеральний директор є одночасно і засновником та власником даного підприємства.

Франчайзинг як основа ведення бізнесу фірмою

Фірма «Рома-Тур» провадить свою комерційну діяльність на основі договору комерційної концесії або Франчайзингової угоди.

Для кращого розуміння діяльності підприємства розглянемо суть та основні особливості франчайзингу.

Слово „франчайзинг” походить від французького “franchise”, що означає „пільга, привілей, звільнення від податку, внеску”. Виникнення франчайзингу відносять до початку 1800-х років, до так званої системи „пов’язаних будинків”, яка використовувалась британськими пивоварами. У 1860 р. за схемою, дуже близькою до франчайзингу, працювала фабрика “Zinger”, яка спеціалізувалася на виробництві швейних машинок. Для прориву на ринку з 1898 року в своїй практиці стала активно використовувати систему франчайзингу компанія “General Motors”, яка на сьогоднішній день нараховує порядку 11 тисяч членів. Розроблена у 1886 році формула “Coca-Cola” та її продаж у 1900 році призвела до потужного поштовху в розвитку франчайзингу; система


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10