Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

План

План.

I Вступ.

 

II Основна частина.

1 Індустрія міжнародного туризму і її розвиток в сучасних умовах.

2 Економічне значення міжнародного туризму.

3 Організація міжнародного туризму.

4 Становлення і регулювання міжнародного туризму.

5 Розрахунок ціни туристичного продукту.

6 Бухгалтерські операції в міжнародному туризмі.

7 Організація і техніка виконання операцій міжнародного туризму.

III Висновок.

IV Список літератури.

Вступ.

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже про те, що “годує" ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням туристичних послуг. Крім значної статті прибутку туризм є ще і одним з могутніх чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової спільноти і пересічних громадян.

Туристична діяльність в розвинених країнах є важливим джерелом підвищення добробуту держави. У 1995 році США від реалізації туристичних послуг іноземним громадянам отримали 58 млрд. $, Франція і Італія - по 27 млрд. $, Іспанія -25 млрд. $

В Україні туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Переважну більшість діючих у нас туристичних фірм вважають за краще займатися напрямом своїх співвітчизників за рубіж, і лише невелика їх частина працює на залучення гостей в Україну - тобто все робиться так, що капітал від тур. бізнесу попливе за рубіж. Яка ж картина міжнародного ринку тур. послуг зараз, як він в перспективі змінюється? В умовах, що створилися, ці питання представляються актуальними.

1. Індустрія міжнародного туризму і її розвиток в сучасних умовах.

У цей час індустрія туризму є однією з форм міжнародної торгівлі, що найбільш динамічно розвиваються послугами. У останні 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуттів іноземних туристів в світі становили 5,1%, валютних надходжень - 14%. Згідно з даними всесвітньої туристичної організації, в 1995 році в світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягло 372 мільярди доларів (без урахування надходжень від міжнародного транспорту). Загалом об'єми валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.

По прогнозах експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. За різними підрахунками, до 2000 року ця галузь стане провідною експортною галуззю в світі. Очікується, що при збереженні темпів зростання, що склалися число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. чоловік,а 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. чоловік.

На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму лежать наступні чинники:

1) Економічне зростання і соціальний прогрес призвели до розширення об'єму ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями.

2) Вдосконалення всіх видів транспорту здешевило поїздки.

3) Збільшення числа найманих робітників і службовців в розвинених країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня.

4) Інтенсифікація труда і отримання трудящими більш тривалих відпусток.

5) Ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонної формальності.

Як і будь-яка інша сфера господарської діяльності, індустрія туризму є вельми складною системою, міра розвитку якої залежить від міри розвитку економіки країни загалом.

На промислово розвинені країни доводиться понад 60% всіх прибуттів іноземних туристів і 70-75% поїздок, що здійснюються в світі. При цьому на частку ЄС доводиться біля 40% прибуттів туристів і валютних надходжень.

Розподіл туристів і прибутків від їх перебування в 1994 році.

Країна

Відвідування |

Прийнято туристів

(млн. чоловік) |

Прибуток

(млн. доларів) | Співвідношення до 93 р.

(%)

Прибуття Прибуток

Весь світ

Європа

Америка

Східна Азія

Африка

Ближній Схід

Південна Азія | 528,4

315,0

108,5

74,4

18,6

7,9

3,7 | 321,446

153,295

97,405

59,988

5,675

3,672

2,431 | 3,0 5,1

1,9 0,6

4,05 8,9

7,6 14,0

1,5 -4,0

-4,0 -12,0

7,0 11,2

По зауваженню канадських фахівців, функціонування економік індустріально розвинених країн, з одного боку, робило об'єктивно необхідним зміцнення світогосподарських зв'язків і зростання виробничих витрат на підприємницькі переміщення, а, з іншого боку, створювало працівникам матеріальні можливості для досугових переміщень, в тому числі і за кордон.

Якісне зростання індустрії туризму в окремих країнах відображене в таблиці. Для оцінки застосовується метод рейтінгових оцінок. Як параметри взяті як абсолютні (число туристів, розмір прибутків і витрат), так і відносні (прибутки і витрати з розрахунку на одного туриста, що відвідав країну) показники.

Рейтинг країн по показниках туристського сервісу.

Країна | Прийнято туристів | Прибутки | Витрати | Питомі прибутки | Питомі витрати | Підсумковий показник

Австралія | 27 | 15 | 14 | 2 | 3 | 9

Австрія | 6 | 6 | 8 | 22 | 17 | 8

Багами | 29 | 28 | 29 | 12 | 22 | 29

Бельгія | 22 | 16 | 11 | 5 | 4 | 7

Бермуди | 35 | 33 | 32 | 6 | 20 | 31

Бразілія | 30 | 29 | 23 | 3 | 12 | 20

Велікоб-

ританія | 8 | 5 | 3 | 15 | 7 | 2

Угорщина | 5 | 31 | 25 | 35 | 31 | 32

Венесуела | 36 | 35 | 20 | 10 | 20 | 30

Німеччина | 7 | 7 | 2 | 20 | 5 | 3

Гонконг | 16 | 11 | 20 | 13 | 20 | 17

Греція | 11 | 22 | 19 | 33 | 24 | 26

Єгипет | 26 | 26 | 30 | 23 | 28 | 34

Індія | 28 | 25 | 20 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9