Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

на тему

Розвиток франчайзингових відносин в туристичній індустрії України на прикладі “Екоплант”: мережа агентств “Горящие путёвки” м. Київ

Зміст

Стор

Вступ..............................................................................................................8

І. Теоретичні основи франчайзингових відносин в сфері туризму

1.1 Сутність та історія розвитку франчайзингу, як специфічної форми бізнесу..........................................................................................................................10

1.2 Види франчайзингової діяльності та стадії впровадження франчайзингу в галузі туризму.............................................................................................................19

1.3 Використання франчайзингу у закордонній практиці організації турбізнесу....................................................................................................................31

ІІ. Дослідження франчайзингової діяльності мережі агенцій „Горящие путёвки”

2.1 Особливості франчайзингової діяльності мережі агенцій „Горящие путёвки”.......................................................................................................................41

2.2 Аналіз системи договірних відносин в мережі агенцій......................................54

2.3 Ефективність франчайзингової діяльності мережі агенцій „Горящие путёвки”.......................................................................................................................63

ІІІ. Рекомендації щодо вдосконалення франчайзингової діяльності мережі агенцій „Горящие путёвки”

3.1 Визначення напрямів розвитку та вдосконалення діяльності ТОВ „Екоплант ЛТД”, як франчайзингової організації..................................................................92

Економічне обґрунтування наданих пропозицій щодо вдосконалення франчайзингової діяльності підприємства........................................................102

Висновки та пропозиції.....................................................................................116

Список використаних джерел.........................................................................121

Додатки....................................................................................................124

Вступ

Для економіки України, франчайзинг є відносно новим та актуальним явищем, у той час як у розвинутих країнах, він сторіччями практикувався як засіб забезпечення споживачів суспільства в різних послугах.

У США лише 5% франчайзингових підприємств терплять невдачі в перші п'ять років, тоді як 90% інших дрібних і малих підприємств за той же період банкрутують.

Для країни, де ринкові відносини тільки зароджуються, франчайзинг, як різновид готового бізнесу, де франчайзер передає франчайзі свій досвід ведення бізнесу – є ідеальним рішенням.

Об’єктом дослідження є туристичне агентство, яке є членом „Сети Агентств Горящих Путёвок”, ТОВ „Екоплант ЛТД”, що на початку 2004 року приєдналося до мережі „Агентств Горящих Путёвок” – найбільшого франчайзера в галузі туризму, на теренах України.

У вітчизняній літературі, тема франчайзингу, особливо в галузі туризму, майже не розглянута, так як є новою та недослідженою. Деяку інформацію можна знайти в мережі Інтерент, і лише на російській мові, в основному це переклади зарубіжних видань.

Метою даної дипломної роботи є вдосконалення діяльності об’єкта дослідження як франчайзі, через висвітлення та аналіз недоліків і переваг франчайзингу, його придатності на мікро та макрорівні, до функціонування на специфічному ринку України.

У сфері туризму франчайзинг з'явився відносно недавно. Привабливість франчайзингу полягає в наявності незаперечних переваг для обох учасників франчайзингових відносин. Для малих туристичних агенств він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і компаній - можливість розширити й зміцнити свої позиції на ринку. Саме цим можна пояснити настільки широке поширення франчайзингу як у Європі, так і в Америці. Для багатьох підприємств франчайзинг став символом успіху в бізнесі, у тому числі і для деяких російських і українських фірм, що зважилися на розвиток бізнесу за допомогою франчайзингу.

В даний час розвиток українського підприємництва, у першу чергу малого, затрудняється підвищеними комерційними ризиками. Реалізація сучасних бізнесів-проектів вимагає від підприємця широких знань в області керування, маркетингу, реклами й уміння враховувати особливості проекту. Відпрацьовування ефективної схеми і методів діловодства в кожному конкретному випадку вимагають великих тимчасових і матеріальних витрат.

Організація туристичного підприємства на умовах франшизи значно знижує підприємницькі ризики, тому що в цьому випадку відбувається використання уже відпрацьованого і такого, що довів свою ефективність бізнесу. Таким чином, розвиток франчайзингу в туризмі може виявитися однією з найбільш ефективних форм підтримки малого підприємництва в туризмі, одним з можливих рішень важливої державної проблеми.

І. Теоретичні основи франчайзингових відносин в сфері туризму

1.1 Сутність та історія розвитку франчайзингу, як специфічної форми бізнесу

Франчайзинг являє собою угоду, відповідно до якої, одна зі сторін, що називається франчайзером, передає іншій стороні, що називається, франчайзі, право практикувати визначений бізнес відповідно до формату франчайзера і за встановлену плату. Франчайзинг надає можливість "копіювання" успішного бізнесу фірми, що володіє багатим досвідом і гарною репутацією. Відповідно до визначення Міжнародної асоціації франчайзингу, "франчайзинг - це система перманентних відносин, установлюваних між франчайзером і франчайзі, у результаті яких знання, імідж, успіх, методи виробництва і маркетинг передаються франчайзі в обмін на взаємне задоволення інтересів".

Слово franchіse - французького походження, і означає "привілеї (концесії) при продажі товарів". Спочатку привілеї надавалися за законом (державою) і вони стосувалися збору місцевих податків, організації ярмарків, видання книг, виробництва алкоголю, тобто привілеї були зв'язані з монополією держави на визначені види діяльності. [1. c.49]

Однак, починаючи з 1840 року, слово "франчайзинг" стало використовуватися й у сьогоднішнім його значенні (привілеї, надані приватними фірмами). У той час виробники пива з Німеччини надавали франшизи визначеним магазинам бакалійних товарів, що одержували, таким чином, ексклюзивні права на продаж відповідних товарів. Але надалі франчайзинг, як концепція і бізнес практика, одержав розвиток у США, у той час як у Європі більше поширення одержало поняття "концесія". Воно виражало відносини між особою, що одержує від держави права надання суспільних послуг чи використання державних благ, в обмін на визначені вигоди (платежі) для держави. У XX столітті, після того як він затвердився за океаном в якості успішної техніки підприємництва, франчайзинг знову повертається в Європу. [4, c.56]

У процесі своєї еволюції сучасний франчайзинг пройшов через два основних етапи:

І. Етап традиційного франчайзингу характеризується використанням франчайзингу в наступних трьох галузях:

Продаж автомобілів і побутової техніки. Німецька фірма "Sіnger" узяла на озброєння схему франчайзингу ще з 1860 року, а американська компанія General Motors - з 1911 року. Остання сьогодні продає по франчайзингу 95% своєї продукції.

Розлив і продаж прохолодних напоїв. Піонером у даній області є компанія Coca-Cola, що практикує франчайзинг із 1886 року, за нею випливають Pepsі-Cola і інші аналогічні підприємства.

Реалізація нафтопродуктів. Нафтові компанії надавали заправним станціям свою продукцію


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26