Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

інс

Інструктивно методична картка

Тема: Оформлення туристичних документів. Паспортні формальності.

Мета: Оформлення туристичних документів, ознайомитись з паспортними формальностями, із порядком та правилами оформлення паспортів.

Методичне забезпечення: інструкційні карти, бланки паспортів, методичні рекомендації щодо використання паспортів.

Список використаної літератури: методичні рекомендації щодо використання паспортів, Герасименко “основи туристичного бізнесу”.

Хід роботи:

Завдання 1. Дайте характеристику паспортним формальностям.

Завдання 2. Які види закордонних паспортів розрізняють.

Завдання 3. порядок оформлення та отримання закордонних паспортів громадянам України.

Завдання 4. Охарактеризувати порядок в’їзду і виїзду в Україну іноземних громадян.

Завдання 5. Дайте характеристику основних положень про статус іноземців.

2

2.1. Документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами. Є:

паспорт громадянина України для виїзду закордон

проїзний документ дитини

дипломатичний паспорт

службовий паспорт

посвідчення особи моряка

Положення про зазначені документи затверджуються у встановленому порядку. Ці документи є власністю України і за умови їх належного оформлення є дійсними для виїзду в усі держави світу.

2.2. У разі втрати громадянином України документів, зазначених у частині першій цієї статті, документом, що дає право на в’їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичними представництвами чи консульськими установами України за кордоном. Положення про таке посвідчення затверджується Кабінетом міністрів України.

2.3. У передбачених міжнародних договорах України випадках замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду за кордон можуть використовуватися інші документи.

3

3.1. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон проводиться:

громадянином України, які постійно проживають в Україні і досягли 18-річного віку, за особистим клопотанням, про отримання паспорта, або через своїх законних представників до органу внутрішніх справ за місцем проживання, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, паспорт може бути оформлений до досягнення громадянином 18-річного віку;

громадянином України, які постійно проживають за кордоном, досягли 16-річного віку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта, або через своїх законних представників до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном.

Особи, які звертаються за отримання паспорта, сповіщають дані про себе, відомості про сімейний стан і наявність неповнолітніх дітей та утриманців, про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього закону право на виїзд за кордон.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється на період до десяти років з можливістю продовження на такий же термін.

Продовження терміну дії паспорта проводиться у порядку, встановленому для оформлення його видачі.

За видачу і продовження дії терміну паспорта на території України справляється державне мито, а за кордоном – консульський збір.

2.2. Оформлення проїзного документа дитини проводиться на підставі нотаріального засвідченого клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон. У клопотанні зазначаються відомості про дитину, а також про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон.

За відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.

Громадянам України, які постійно проживають в Україні, проїзний документ на дитину видається органами внутрішніх справ за місцем проживання, а тим, які проживають за кордоном, - дипломатичними чи консульськими установами України.

Проїзний документ на дитину оформляється терміном на три роки або до досягнення нею 18-річного віку. Виїзд з України на постійне проживання дітей віком від 14 до 18 років може бути здійснено лише за їх згодою, оформленою письмово і нотаріально засвідченою.

За видачу проїзного документа на дитину державне мито і консульський збір не справляється.

3.3. Оформлення дипломатичного, або службового паспорта громадянину України здійснюється консульською службою Міністерства закордонних справ України у встановленому порядку.

За видачу дипломатичного або службового паспорта державне мито і консульський збір не справляється.

3.4. Оформлення посвідчення особи моряка здійснюється у встановленому законодавством порядку. За видачу посвідчення моряка державне мито не справляється.

3.5. Заява громадян України про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа розглядаються протягом не більше трьох місяців, з дня подання документів.

4

4.1. В’їзд в Україну.

Іноземці можуть в’їжджати в Україну за дійсними національними паспортами, або документами, які їх замінюють. При цьому іноземці повинні одержати у встановленому порядку в’їзну візу, якщо інше не передбачено законодавством України.

В’їзд в Україну іноземцю не дозволяється:

в інтересах забезпечення безпеки України, або охорони громадянського порядку;

якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;

якщо при порушенні клопотання про в’їзд в Україну він подав про себе за відомо неправдиві відомості, або підроблені документи;

якщо його національний паспорт або документ, який його замінює, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають встановленому зразку, або належать іншій особі;

якщо він у пункті пропуску через державний кордон України порушив правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми, або не виконав законних вимог посадових осіб Прикордонних військ У4країни, митних та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні;

якщо встановлено факти порушення ними законодавства України під час попереднього перебування в Україні.

В’їзд з України.

Іноземці виїжджають з України за дійсними національними паспортами, або документами, які їх замінюють. При цьому вони повинні одержати у встановленому порядку виїзну візу, якщо інше не передбачено законодавством України.

Виїзд іноземцю з України не дозволяється якщо:

щодо нього ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа розглядається судом – до закінчення провадження у справі;

його засуджено за вчинення злочину - до відбування


Сторінки: 1 2