Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Розділ 1

Курсова робота

„ІСТОРІЯ РЕКРЕАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ”

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Розділ 1 Поняття рекреації і основні особливості. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Розділ 2 Історія рекреації Українських Карпат . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Рекреаційні особливості Карпат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Історія розвитку рекреації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Сучасний стан Карпатського рекреаційного району . . . . . . . . . .

Розділ 3 Перспективи Українських Карпат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3

5

9

9

11

22

24

28

30

 

 

 

 

Вступ

Дана тема курсової роботи вважається досить актуальною та пізнавальною. Однією з найважливіших проблем є формування Карпатського територіально-рекреаційного комплексу, як такого. Можна сказати що рекреація сама собою є досить важливим елементом для будь якого району, та особливу роль вона відіграє у формуванні Карпатського району. Формування Карпатського рекреаційного регіону залежить від багатьох факторів, оскільки рекреація - це один із найважливіших елементів туризму та відпочинку, саме від наявних ресурсів Карпатського регіону і залежить її функціонування. Карпатський регіон сам по собі є володарем значної кількості рекреаційних ресурсів, це допомога при формуванні та історії його. Історія рекреації даного регіону дозволяє дослідити і простежити ріст розвитку та вдосконалення процесу рекреації. Тому, варто зазначити, що основною проблемою розкриття даного питання є історія рекреації та існування її в межах Карпатського територіального рекреаційного комплексу.

Мета полягає в систематизації та закріпленні знань з основних понять, які розкривають зміст дисциплін. При детальному дослідженні регіону, що розглядається враховується безліч аспектів. Слід зауважити, що основним завданням даної роботи – є висвітлення, дослідження та виявлення проблеми розвитку та подальшого потенціалу Карпатського територіально-рекреаційного комплексу. При наявності усіх необхідних ресурсів подальше функціонування цього регіону вважається досить перспективним. Таким чином, в Карпатському рекреаційному районі існують усі необхідні умови для перевтілення туризму в перспективну спеціалізацію.

При детальному дослідженні історії рекреації Українських Карпат, використовувалось безліч літератури та наукової новизни, що дало змогу детальніше розглянути тему та виявити певні специфічні аспекти формування та історії рекреаційного району Карпат. Так як за основу роботи брались до уваги Українські Карпати, це є показником умов, стану і взагалі туристського потенціалу даного регіону дослідження. При дослідженні проблеми вченими було використано значну кількість джерел та показників, які і дозволяють розглядати Карпати від початку утворення і до подальшого розвитку. Помітним явищем є етап росту та потенціалу Українських Карпат, тому слід зауважити, що Українські Карпати набувають неабиякого значення в туризмі та рекреації. Вони дозволяють розвиватись значній кількості галузей, ресурсів, які і складають основу у формуванні і подальшому їх функціонуванні.

Українські Карпати – це серце України. При наявності рекреаційних ресурсів, які функціонують на території, можна вважати їх однією з найбільш розвинутих частин України, яка є конкурентно спроможною з іншими державами світу. Багато вчених займались науковим дослідженням Українських Карпат. Існує чимало літератури, в якій формуються свої висновки та історії щодо формування рекреаційного значення Українських Карпат. Взагалі наявність рекреаційних ресурсів в регіоні що досліджується, дозволяє заздалегідь визначити туристичний потенціал і значення району. Україна багата на рекреаційні ресурси, але не всюди вони правильно реалізуються. В деяких частинах Українських Карпат існує значна кількість рекреаційних ресурсів, та є брак матеріально-технічної бази. Рекреаційною діяльністю можна назвати правильне використання ресурсів, що існують і збереження їх на території. Саме поняття рекреації відкриває значення Українських Карпат. Якщо правильно реалізувати ці ресурси і не без матеріально-технічної бази, можна співставити цю місцевість з іншими туристичними рекреаційними районами світу.

Варто зазначити, що Українські Карпати – особливий рекреаційний район, який має усі необхідні ресурси, що дозволяє приймати туристів не тільки з України, але й з інших держав світу.

Розділ 1. Поняття рекреації і основні особливості

Поняття рекреація характеризує процеси і заходи щодо відновлення сил людини, але й той простір, в якому він відбувається. Таким чином рекреація – це відновлення фізичних, духовних і нервово-психологічних сил людини, які забезпечуються системою заходів і здійснюється в вільний від роботи час на спеціальних територіях. Таким чином на сьогодні на людину рекреація впливає не тільки на відновлення робочої сили, але й на людину в


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8