Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

КЛІМАТ

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………….………..3

1 Івано-Франківська область – загальна інформація………………………..4

2 Фізико-географічна характеристика……………………………………….6

3 Природні особливості Івано-Франківської області……………………….9

3.1 Клімат………………………………………………………………...9

3.2 Водне середовище………………………………………………….19

3.3 Природні ресурси…………………………………………………..28

3.4 Рослинний світ……………………………………………………...32

3.5 Тваринний світ……………………………………………………..40

4 Яремче……………………………………………………………………...42

5 Техногенне середовище іванофранківщини……………………………..45

6 Соціальне середовище іванофранківщни………………………………..56

Висновок……………………………………………………………………..61

Перелік посилань на літературні джерела…………………………………62

ВСтуп

З 2 по 22 липня ми проходили загально-екологічну навчальну практику. Її метою було ознайомлення студентів з навколишнім середовищем та природними особливостями Івано-Франківської області.

Під час обходження маршрутів ми досліджували відслонення, брали зразки на проби, ознайомилися з рослинним і тваринним світом регіону природно-ресурсним потенціалом області.

Було здійснено 3 маршрути:

Маршрут №1: Івано-Франківськ, ІФНТУНГ – м. Богородчани;

Маршрут №2: Івано-Франківськ, ІФНТУНГ – м. Яремне;

Маршрут №3: Івано-Франківськ, ІФНТУНГ – с. Битків;

Івано-Франківськ володіє унікальними природними ресурсами, які можуть скласти основу забезпечення збалансованого розвитку. Проте в області продовжує зберігатися екстенсивний тип розвитку економіки, що веде до нераціонального використання ресурсів, деградації ланшафтно-формуючих компонентів, погіршення якості середовища життєдіяльності людей. Очевидно, що є необхідною оптимізація природокористування, попередження деградації і оздоровлення природного середовища.

1 Івано-Франківська область – загальна інформація

Івано-Франківська область (до 9 листопада 1962 року - Станіславська область) розташована на південному заході України, займає північно-східну частину Українських Карпат, Прикарпаття та частково Опілля. Утворена 4 грудня 1939 року. Івано-Франківська область займає територію площею 13900 квадратних кілометрів (2,3% від території України).

Адміністративний центр Івано-Франківської області - м. Івано-Франківськ.

Івано-Франківська область в адміністративному складі ділиться на 14 районів, 39 міських населених пунктів, із них 15 міст, 765 сільських населених пунктів.

По формі території Івано-Франківська область нагадує ромб, витягнений по довгій осі з півночі на південь по меридіану 24о45’. Загальна протяжність території Івано-Франківської області від крайньої північної точки до крайньої південної досягає понад 185 км, а з заходу на схід в найбільш розширеній частині – майже 150 км.

Івано-Франківська область завдяки своєрідній формі території і особливостям природних рубежів (гірські хребти, ріки), має дуже звивисті границі загальною протяжністю – приблизно 760 км, майже дорівнюючи віддалі від Івано-Франківська до Києва.

Івано-Франківська область межує з Закарпатською, Львівською і Чернівецькою областями, південна частина області - з Румунією. Економіко-географічне положення області дуже вигідне. Івано-Франківська область має густу сітку шляхів сполучення з багатьма важливими економічними районами країни і з сусідніми країнами.

За результатами Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року кількість жителів Івано-Франківської області складала 1 000 осіб. Івано-Франківська область відноситься до густонаселених регіонів країни. Щільність населення на 1 км2 складає 101 особу. Більша частина населення проживає в сільській місцевості (58%). Близько 95 відсотків складають українці, крім того проживають росіяни, поляки, євреї, молдовани, німці, румуни, вірмени, грузини і інші. Найбільш численними з етнографічних груп є гуцули, бойки, лемки.

Через Івано-Франківську область протікає близько 50-ти річок. Найбільші з них – Дністер і його притоки (Бистриця, Гнила Липа, Лімниця, Луква, Свірж, Свіча, Сівка) та Прут і його притоки (Люча, Пістинька, Рибниця, Черемош).

Найвища гірська вершина на території Івано-Франківської області – г. Говерла (2061м). 

Клімат краю м’який, помірно континентальний. У Придністров’ї і Прикарпатті зима м’яка, літо тепле, весна дощова, опадів 500-800 мм на рік. У Карпатах зима довша і більш сувора, літо прохолодне, опадів 800-1100 мм на рік.

Івано-Франківська область багата своєю культурною і історичною спадщиною. На території області взято під охорону держави 3,5 тисячі пам'яток історії та культури.

У надрах Прикарпаття є запаси газу, нафти, марганцю, озокериту, торфу, бурого вугілля, калійної та кухонної солі, сірки, сировини для виробництва будівельних матеріалів. Івано-Франківська область багата мінеральними джерелами.

Третина Івано-Франківської області вкрита лісами, які становлять 10% лісів України.

Івано-Франківська область має різноманітний рослинний і тваринний світ. На Івано-Франківщині збереглося 120 видів рослин, які занесені до Червоної книги України.

В області знаходяться понад 400 пам'яток природи, природних заповідників і заказників.

Івано-Франківська область володіє розвиненою базою рекреаційних закладів усіх форм власності, що дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й для іноземних туристів

Таблиця 1.1- Загальна характеристика

Дата утворення | 1939р

Площа, км2 | 13927км2

Кількість адміністративних районів | 141 14

Кількість міст | 14

з них: обласного підпорядкування (значення) | 5

Кількість селищ | 222 26

Кількість сіл | 85 797

Щільність населення,

тис. чол. на 1 км2 | 0,1

2 Фізико-географічна характеристика

Івано-Франківська область розташована між 470 30/ південної широти і 230 31/ східної довготи. Площа – 13,9 тис.км2. Населення становить1388,7тис. осіб.

Геологічна будова області на північному сході представлена окраїною Східноєвропейської платформи (Волино-Подільська плита), яка через Передкарпатський крайовий прогин на південному заході межує з Карпатською гірськоскадчастою областю.

За характером рельєфу область поділяється на три частини. На півночі – Подільська височина. Уздовж правобережжя Дністра простягається Передкарпатське низькогір’я. Майже половину території займають Українські Карпати, які долинами рік розділені на гірські масиви і пасма південно-східного простягання : Бескиди, Горгани, Покутсько-Буковинські Карпати. На півдні області – Гринявські і Чивчинські гори та Чорногірський масив з найвищою вершиною Українських Карпат – г. Говерла (2061 м н.р.м.)

Клімат області має перехідний характер від теплого волого Західно-Європейського до континентального Східно-Європейського з характерною вертикальною біокліматичною поясністю. Кількість днів з опадами – 130-188 днів на рік. Середньорічна кількість опадів коливається від 550-700 до 1000-1400 мм. Середня температура липня +170-180 С, січня –40,50 С.

У межах області проходить Головний Європейський вододіл, з якого спускаються ріки басейну Чорного моря ( Дністер, Прут). Висока вологість клімату Івано-Франківщини сприяє розвитку густої річкової мережі, яка становить 0,71-1,5 км/км2.

Більша частина рік північно-східної частини належить до басейну Дністра ( Свіча, Лімниця, Бистриця Слотвинська і Бистриця Надвірнянська ). У південно-східній


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22