Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Інвентаризація джерел викидів в атмосферне повітря НГВУ “Долинанафтогаз”

Інвентаризація джерел викидів в атмосферне повітря НГВУ “Долинанафтогаз”

Долинське нафтогазовидобувне управління базується в м. Долині Івано-Франківській області і займається видобутком нафти і газу.

Нафта і газ зайиають провідне місце в паливно-енергетичгому балансі. Вони використовуються як сировина для виробництва великої кількості хімічних продуктів.

На об’єктах нафтогазової промисловості здійснюється періодичний контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферу згідно план-графіка розробленого підприємтвом та затвердженого держуправління екології та обласною санітарною епідеміологічною службою.

За даними інвентаризації викидів забруднюючих речовин по НГВУ “Долинанафтогаз” виявлено 318 джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу, з них 273 організованих і 45 неорганізованих джерел викидів в атмосферу.

Сепаратори, резервуари, супутники, нафтоуловлювачі, конденсатозбірники, амбари є джерелами викидів насичених вуглеводнів. Кількісний і якісний склад вуглеводнів залежить від складу нафти, тиску, температури.

Перелік забруднючих речовин, які викидаються у атмосферне повітря: марганець і його сполуки, натрію гідрооксид, свинець і його неорганічні сполуки, азоту діоксид, азоту оксид, сажа та багато інших.

Викиди забруднюючих речовинвід основних виробництв: метан, етан, пропан, бутан, гексан, пентан, сірководень.

Всі котельні НГВУ “Долинанафтогаз” працюють на газовому паливі і є джерелами викидів оксиду азоту, оксиду вуглецю, двооксиду азоту.

Оскільки в продукції свердловин присутній сірководень, останнім часом цей же сірководень викидаються в атмосферу через запобіжні клапани сепараторів.

Під час необхідних продувок обладнання або зупинок споживачів газу, невелика кількість газу періодично спалюються на факелах. В наслідок цього в атмосферу викидаються вище перераховані забруднюючі речовини, зокрема, оксид заліза, сірчистий ангідрид (за рахунок окислення під час горіння сірководню).

Всього підприємством НГВУ “Долинанафтогаз” в атмосферне повітря викидається 1571т шкідливих речовин.

По закінченні інвентаризації викидів пропонується комплекс ресурсозберігаючих, охоронних, захисних, відновлювальних та компенсаційних заходів для забезпечення нормативного стану довкілля, запобігання появі і розвитку небажаних процесів і явищ. Для забезпечення нормальної безпечної експлуатації об’єкту рекомендуються, зокрема, заходи по різновидам середовищ,а саме:

1. Геологічне середовище;

2. Повітряне середовище;

3. Водне середовище ;

4. Ґрунтовий покрив;

5. Рослинний покрив;

6. Тваринний світ;

7. Заповідні об’єкти;

8. Соціальне середовище;

9. Техногенне середовище.

Отже, із всіх викидів в атмосферу по об’єму і нанесенні шкоди здоров’ю людини та оточуючому середовищу, слід виділити такі речовини як: сірчистий ангідрид SO2, оксиди азоту NO2 і NO, оксиди вуглецю СО, вуглеводневі гази, сірководень. Тому, комплексна оцінка впливу запроектованої діяльності на навколишнє середовище та детальна оцінка впливу на кожну складову довкілля показують, що параметри шкідливого впливу на навколишнє середовище не будуть перевищувати нормативні показники по кожній складовій довкілля в результаті технічних, природоохоронних, ресурсозберігаючих заходів. Запропоновані рекомендації мінімізують вплив на довкілля без перевищення встановлених норм. Дотримання цих вимог, а також проведення постійного нагляду та контролю за технологічним процесом і своєчасне впровадження протидіючих стабілізуючих чи запобігаючи заходів дає можливість звести вплив на довкілля до бажаного рівня. При недотриманні цих рекомендацій, використанні неконденційних матеріалів чи неякісному будівництві – ризик забруднення навколишнього середовища значно збільшиться.