Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аудит басейну поверхневих вод Долинського району

У широкому розумінні водними ресурсами вважаються всі води, що знаходяться у вільному стані, тобто води поверхневого і підземного стоків, ґрунтова волого, води льодовиків, штучних водних об'єктів, океанічні, морські й атмосферні. Під водними ресурсами для потреб матеріального виробництва слід розуміти придатні для використання запаси поверхневих і підземних вод якоїсь певної території.

Поверхневі води Івано-Франківщини представлені річками басейнів Дністра і Прута, водосховищами, ставками та озерами. Основним джерелом поновлення водних ресурсів є атмосферні опади, щорічний об’єм яких складає 11,5 км 3.

Річкова мережа басейну Дністра в межах області має своєрідну пір’ясту будову.

Свіча бере початок з хребта Вишківських Горган на висоті 1155 м. Загальна довжина ріки – 107 км, з них більше половини припадає на карпатську частину, де вона приймає численні притоки: Сукіль, Мізунка, Лужанка та інші. Площа водозбору становить 1493 км2. Загальний нахил - 8,3 м/км, а густота басейну досягає 1,3 км/км2

У верхів’ях до злиття з Мізункою долина Свічі вузька з крутими схилами, часто трапляються обриви. Схили покриті густими лісами. Найвищим за розташуванням населеним пунктом є с. Тарасівна. До Тарасівни річка тече майже поперек Карпатських хребтів. Біля Тарасівни долина розширюється і в той же час повертає на північний захід, пересікаючи краєві Скибові Карпати в діагональному напрямку. Найбільшої ширини долина досягає при виході ріки з Карпат біля Болехова, де вона зливається з долиною ріки Сукіль. Заплава обох цих рік покрита луками, часто трапляються заболочені ділянки – на межиріччя та на лівому березі р.Сукіль. Русла рік покриті галечниками. Від Болехова ріка повертає на північний схід і в цьому напрямку доходить до Дністра.

У місці злиття Свічі з р.Сукіль нижче с.Солокова долина звужується до 2 км і менше, правий берег вищий і покритий лісом, лівий – дещо нижчий, розораний; по схилах трапляються зарослі чагарниками яри. Русло ріки дуже звивисте, часто роздрібнюється на численні потоки. Ширина русла в межах Передкарпаття коливається у межах 20-50 м, глибини не перевищують 1,5 м. Внаслідок схилів швидкість течії у карпатській частині досягає 1,5 м/с, в Передкарпатті – близько 0,5 м/с. Середній багаторічний модуль стоку становить понад 16 л/с з 1 км2 , а витрата води – 24 м/с.

Річка Свіча входить до складу 5-ти річок області, які взяті під охорону ( заповідні річки ) як джерело чистої питної води, середовище із сприятливими умовами для нересту і розвитку цінних промислових видів риб ( марени, гірської форелі ).