Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат

На тему:

«Аналіз законодавчих актів і нормативних документів в темі утилізації та рекуперація макулатури»

Вступ.

В наш час, спостерігається велике зростання ринкової торгівлі, що несе за собою велику кількість пакувального матеріалу, який часто не використовується або взагалі викидається. Тому це є великою проблемою та втратою, візьмемо тільки найбільш використовувані пакувальні матеріали – поліетилен та картон. Цей матеріали, які можуть бути вторинної використані, що дасть нам велику економію та зменшення об’єму сміттєзвалищ.

В даному рефераті висвітлюються закони та статті, які дозволяють ознайомитись з цією діяльністю (переробки та зберігання вторинних відходів) та будуть допомагати в її реалізації. Закони були доповненні та зміненні.

Ознайомимось з Законами, які регулюють відносини щодо поводження з відходами.

План

Вступ

1.Загальні відомості про відходи;

2.Основними завданнями законодавства про відходи;

3.Основні напрямки державної політики;

4.Громадяни України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами;

5.Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами;

6.Правопорушення у сфері поводження з відходами і відповідальність за них;

Висновок

Список використаних джерел.

1 В Законі України «про відходи» визначаються правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням, або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збирання перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України.

Основні терміни:

Відходи – будь-які речовини, матеріали та предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; (Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002)

Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збереження, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

Відходи як вторинна сировина – відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови; (Статтю 1доповнено абзацом згідно із Законом N 3073- III (3073-14)від 07.03.2002)

Законодавство про відходи складається із законів України «Про охорону навколишнього природного середовища », «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про металобрухт», Кодекс України про надра, цього Закону та інших нормативно-правових актів. (Стаття 2 в редакції Закону N 3073- III від 07.03.2002)

2 Основними завданнями законодавства про відходи є:

Визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;

Правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;

Визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також система заходів, пов’язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсо збереження;

забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Сфера дії Закону. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезення, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням та знешкодженням відходів, що утворюється в Україні, перевозиться через її територію, вивозиться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, ввозяться в Україну як вторинна сировина. (Частина перша статті 4 в редакції Закону N 3073- III від 07.03.2002 )

Основні принципи державної політики у сфері поводження з відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально - сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

3.До основних напрямків державної політики щодо реалізації зазначених принципів належать:

Сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повтореного чи альтернативного використання ресурсно - цінних відходів;

Здійснення комплексу науково – технічних та маркетингових досліджень для виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного використання;

Сприяння створенню об’єктів поводження з відходами;

Забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з відходами;

Обов’язків облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації.

Відносини права власності на відходи.

Відходи як об’єкт права власності. Право власності на відходи може переходити від однієї особи до іншої в порядку, передбаченому законом.

Держава є власником відходів, що утворюються на об’єктах державної власності чи знаходяться на території України і не мають власника або власник який невідомий (крім відходів, зазначених у частині другій цієї статті), а також в інших випадках, передбачених законом. Від імені держави управління відходами, що є державною власністю, здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону. Суб’єктами у сфері поводження з відходами, права та обов’язки.

4.Громадяни України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на:

безпечні для життя та здоров’я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами;

одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об’єктів поводження з відходами як тих, що експлуатується, так і тих будівництво яких планується;

відвідування в установленому порядку спеціально відведених місць чи об’єктів поводження з відходами;

участь в обговорені питань, пов’язаних із розміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацією об’єктів поводження з відходами;

екологічне страхування відповідно до законодавства України;

відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок порушення законодавства про відходи.

Громадяни України, іноземці та осіб без громадянства зобов’язані:

дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно - правових актів у сфері поводження з відходами;

вносити в установленому порядку плати за користування послугами підприємства,


Сторінки: 1 2 3 4