Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ЗМІСТ

ЗМІСТ

ВСТУП 3

Хімічне забруднення біосфери 4

Хімічне забруднення атмосфери 4

Забруднення ґрунту 8

Забруднення Світового океану і континентальних вод 9

Хімічне забруднення і здоров'я людини 10

ВИСНОВОК 13

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

ВСТУП

На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно зв'язана з навколишнім світом. Але з тих пір як з'явилося высокоіндустріальне суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко підсилилося, підвищився ризик небезпеки для людства. Витрата невозобновімих видів сировини підвищується, усе більше орних земель вибуває з економіки, тому що на них будуються міста і заводи. Людині приходиться усе більше втручатися в господарство біосфери, - тієї частини нашої планети, у якій здійснюється життя. Біосфера землі в даний час піддається наростаючому антропогенному впливу. При цьому можна виділити трохи найбільш істотних процесів, кожної з який не поліпшує екологічну ситуацію на планеті.

Найбільш масштабним і значної є хімічне забруднення середовища невластивими їй речовинами хімічної природи, усе більше уваги стали звертати на безпеку життєдіяльності.

Несприятливі екологічні умови перетворилися в постійний елемент життєдіяльності людини, що мають сильний вплив на різні сфери людської діяльності: економіку і політику, моральний і психологічний стан здоров'я людини.

1. Хімічне забруднення біосфери

У цілому, під забрудненням навколишнього середовища розуміють будь-яке надходження в неї не властивих їй живих чи неживих чи компонентів структурних змін, що викликають руйнування біогеохімічних циклів і потоку енергії в біосфері й у кінцевому результаті приводять до несприятливого впливу на живі організми і людину. Хімічне забруднення навколишнього середовища зводиться до надходження в природне середовище різноманітних ксенобіотиків [3].

1.1. Забруднення атмосфери

Свій реферат я почну з огляду тих факторів, що приводять до погіршення стану однієї з найважливіших складових біосфери, атмосфери, і погрозі для людського життя. Людина забруднює атмосферу вже тисячоріччями, однак наслідку уживання вогню, яким він користається весь цей період, були незначними. Приходилося, мириться з тим, що дим заважав подиху, і що сажа лягала чорним покривом на стелі і стінах житла, не говорячи вже про поразку внутрішніх органів Одержуване тепло, було для людини важливіше, ніж чисте повітря і незакінчені стіни печери. Це початкове забруднення повітря і майже не відчутне нездужання не представляло проблеми, тому що люди жили тоді невеликими групами, займаючи недоторкане природне середовище. І навіть значне зосередження людей на порівняно невеликій території, як це було в класичній стародавності, не супроводжувалося ще серйозними наслідками.

Так було аж до початку дев'ятнадцятого століття. Лише за останні сто років розвиток промисловості «обдарило» нас такими виробничими процесами, наслідку яких спочатку людина ще не могла собі представити. Виникли міста-мільйонери, ріст яких зупинити не можна і які є основним джерелом забруднень атмосфери.

В основному існують три основних джерела забруднення атмосфери: промисловість, побутові котельні, транспорт, усе це величенним образом впливає на здоров'я людини. Частка кожного з цих джерел загалом, забрудненні повітря сильно розрізняється в залежності від місця. Зараз загальновизнано, що найбільше сильно забруднює повітря промислове виробництво. Джерела забруднень - теплоелектростанції, що разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий гази; металургійні підприємства, особливо кольорової металургії, що викидають у повітря окисли азоту, сірководень, хлор, фтор, аміак, з'єднання фосфору, частки і з'єднання ртуті і миш'яку; хімічні і цементні заводи. Шкідливі гази попадають у повітря в результаті спалювання палива для нестатків промисловості, опалення жител, роботи транспорту, спалювання і переробки побутових і промислових відходів. Атмосферні загрязнители розділяють на первинні, що надходять безпосередньо в атмосферу, і вторинні, що є результатом перетворення останніх. Так надходять в атмосферу сірчистий газ окисляється до сірчистого ангідриду й утворить крапельки сірчаної кислоти. При взаємодії сірчаного ангідриду з аміаком утворяться кристали сульфату амонію. Подібним чином, у результаті хімічних, фотохімічних, фізико-хімічних реакцій між забруднюючими речовинами і компонентами атмосфери, утворяться інші побічні ознаки. Основним джерелом пирогенного забруднення на планеті є теплові електростанції, металургійні і хімічні підприємства, казанові установки, що споживають 70% добува щорічно твердого і рідкого палива. Основними шкідливими домішками пирогенного походження є наступні:

а) Оксид вуглецю. Виходить при неповному згорянні углеродистых речовин. У повітря він попадає в результаті спалювання твердих відходів. З вихлопними газами і викидами промислових підприємств. Щорічно цього газу надходить в атмосферу не менш 250 млн.т. Оксид вуглецю є з'єднанням, що активно реагує зі складовими частинами атмосфери і сприяє підвищенню температури на планеті і створенню парникового ефекту.

б) Сірчистий ангідрид. Виділяється в процесі згоряння серосодержащего чи палива переробки сірчистих руд (до 70 млн. т. у рік). Частина з'єднань сірки виділяється при згорянні органічних залишків у гірничорудних відвалах. Тільки в США загальну кількість викинутого в атмосферу сірчистого ангідриду склав 65 відсотків від загальносвітового викиду.

в) Сірчаний ангідрид. Утвориться при окислюванні сірчистого ангідриду. Кінцевим продуктом є аэрозоль чи розчин сірчаної кислоти дощовій воді, що підкисляє ґрунт, загострює захворювання дихальних шляхів людини. Виведення аэрозоля сарною кислоти з димових смолоскипів хімічних підприємств відзначається при низької хмарності і високої вологості повітря. Листові пластинки рослин, що виростають на відстані немее 1 км те таких підприємств, звичайно бувають густо засіяні дрібними некротичными плямами, що утворилися в місцях осідання крапля сірчаної кислоти. Пирометаллургические підприємства кольорової і чорної металургії, а також ТЭЦ щорічно викидають в атмосферу десятки мільйонів тонн чорного ангідриду.

г) Сірководень і сірковуглець. Надходять в атмосферу чи роздільно разом з іншим з'єднаннями сірки. Основним джерелом викидів є підприємства по


Сторінки: 1 2 3