Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Министерство освити и науки Украини

Реферат на тему:

Альтернативні (Нові) Джерела енергії

Сонячна енергія.

Останнім часом вона набувае широкого використання, в основному при виробництві низькопотенційного сонячного тепла за допомогою плоских сонячних колекторів:( 105, 355, 403, 413, 417).

Наприклад, у США в 1990 р.з 3,6 млн.ГДж енергії, яка отримана від сонячного випромінювання, 3,5 млн. ГДж э низькопотенційним теплом, яке використовуеться для горячого водопостачання, підігрівання води у басейнах та опалювання. В Ізраїлі у відповідності до закону кожний будинок повинен бути оснащеней водопідігріваючою установкою (426). Зараз змонтовано понад 800 тис.сонячних колекторив, які виробляють близько 15 млн.ГДж енергії та забезпечують 70% населення горячою водою.

У сучасних плоских сонячних колекторах абсорбер найчастище має шар селективного покриття з коефіцієнтом поглиання для сонячної радіації 0,94-0,96 та коефіцієнтом випромінювання при температурі абсорбера 0,09-0,12. Поряд з колекторами для використання сонячної теплоти при опаленні будинків використовуються пасивні методи.

У США вартість електроенергії, яка виробляється з використанням фотоелектричних елементів, складае 25-30 центів (кВт.год). можна сподіватися на зниження вартості електроенергії, що генеруєть, такими фотоелектричними елеминтами до 12 центів в короткотирміновій та до 6 центів за 1 кВт.год в довготирміновій перспективі. Широкого використання набувають і сонячні електростанції, які працюють по термоденамічному цеклу.в південні Каліфорнії (США) діє 7 таких економічно-рентабельних СЕС загальна потужність 200 МВт. Вартість виробництва електроенергії на таких СЕС складає 8-12 центів (кВт.год), зменшення цієї собівартості передбачається до 5 центів (кВт.год) за рахунок підвещення ефективності роботи основних елементів станції, що може їх зробити конкуринтноспроиожними у порівнянні з традеційними електростанціями.

Останнім часом у світі підвещелась зацікавленність до використання фотоелектричних установок, які беспосередньо перетворюють сонячни випромінювання в електроениргії за допомогою фотоелектричних перетворювачів. Такі установкі активно впроваджуються у розвинутих країнах, так і в тех, що розвиваються. Так, напр., у Кенії за останні 5 років за допомогою фотоелектричних установок було електрифіковано 20 тис. Буденків (397).

В нашій державі накопечений досвід розробки та дрібносерійного виробництва сонячних колекторах, що не поступаються сучасному світовому рівню. Найбільш підготовленеми для практичного використання можна вважати теплечні гелеосистими та гелеонадбудови палиних котилень.