Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

МЕТА І ЗАВДАННЯ

Основною метою Аграрної партії України є вираження і захист інтересів усіх верств населення України і, перш за все, її громадян, які проживають на селі або пов'язані своєю трудовою чи підприємницькою діяльністю з агропромисловим комплексом.
Це працівники сільгосппідприємств усіх форм господарювання та власності, сільськогосподарських кооперативів, представники сільської інтелігенції - лікарі, вчителі, працівники культури, управлінці та ветерани праці і сільська молодь.
Аграрна партія України бере активну участь у виробленні державної політики щодо розвитку сільського господарства та інших галузей АПК, відродження українського села і зміцнення нашої держави. Вона співпрацює з парламентом, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування над створенням умов для прогресивних форм господарювання, ефективного використання землі та інших засобів сільськогосподарського виробництва.
У своїй діяльності партія виходить із власної програми реформування суспільних відносин, сутністю якої є рух до соціальної справедливості, сприйняття людської особистості як вищої соціальної цінності і самоцінності; глибоке переконання а тому, що праця і лише праця має визначати місце людини в суспільстві; подолання відчуження трудівників від власності на засоби виробництва, результатів своєї праці, від влади усіх рівнів, інтелектуальних і духовних багатств суспільства.
У центрі уваги Аграрної партії перебувають проблеми агропромислового комплексу України. Саме тут сьогодні виробляється майже половина валового внутрішнього продукту. Тому для суттєвих позитивних змін в економіці важливе значення мають зміст та ефективність аграрної політики.
Сьогодні Аграрна партія України є політичною організацією, здатною діяти відповідно до своєї програми, зосереджуючи зусилля на відродженні аграрного сектора як такого, що за короткий термін спроможний вивести країну з економічної кризи.
Головним пріоритетом партії є люди, які працюють на родючій українській землі, вони - надія і гордість нашої держави.
Усунення наявних негативних явищ в агропромисловій сфері вимагає радикальних економічних змін. Настав час змінити спрямування економічного розвитку в агропромисловій сфері, визначити роль держави в управлінні економічними процесаи, розробити єдину концепцію реформування господарського механізму, рішуче перейти до політики подолання кризи, повернути громадянам України гідність і добробут, подбати про соціальну справедливість і забезпечити повноцінне життя народу.
Аграрна партія України є партією парламентського типу загальнодемократичного (прагматичного) спрямування, яка виступає за побудову соціальної, демократичної, правової держави, розвинутого громадянського суспільства на засадах дотримання Конституції України, поваги до людини праці, конструктивної політики соціального розвитку села, налагодження ефективної системи державного регулювання економіки сільськогосподарських підприємств і переробної промисловості.
Аграрна партія України - це партія соціальне орієнтованих реформ і її кожний крок має супроводжуватися зростанням виробництва і підвищення життєвого рівня народу.
Наше гасло - не рівність в бідності, а рівність в можливостях стати заможним!

ПОЛІТИЧНИЙ КУРС. ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

Аграрна партія України підтримує чинну Конституцію України, виходячи з розуміння демократичної держави як надійного політичного механізму для рівноваги та узгодження інтересів різних соціальних, етнічних, професійних, культурних, релігійних, територіальних та інших верств і груп. У державі мають домінувати принципи законності у соціально-економічній та політичній сферах, чітко розподілятись влада на законодавчу, виконавчу та судову, реально діяти органи місцевого самоврядування, забезпечуватися надійний судово-правовий захист.
Аграрна партія здійснює політичний курс шляхом участі своїх членів і представників у діяльності органів законодавчої і виконавчої влади у визначеному законодавством порядку, використовує винятково ненасильницькі, цивілізовані форми і методи політичної боротьби. Партія визнає право громадян на такі форми політичної діяльності, як страйки, демонстрації, кампанії громадянської непокори, але вважає, що вже сам факт їх використання свідчить про наявність у суспільстві нездорових процесів, що несуть у собі великий рушійний потенціал.
Аграрна партія вважає, що проявляючись як сила, рівнозначна за ступенем легітимності Парламенту, і тим самим забезпечуючи у суспільстві баланс владних повноважень, влада Президента може бути ефективною лише у випадку, якщо після вступу на пост голови виконавчої влади відбувається оновлення вертикальних і горизонтальних структур представниками партії (блоку партій), які несуть політичну відповідальність за дії свого лідера на президентській посаді.
Партія відстоює існування в Україні такої системи державного устрою, за якої партія чи блок партій, що перемогли на парламентських виборах, формує уряд і несе повну відповідальність перед народом України за його діяльність. Виходячи з цього, партія виступає за перехід від змішаної пропорційно-мажоритарної виборчої системи до пропорційної.
Аграрна партія України відстоює положення про верховенство закону у всіх сферах соціальної діяльності і рівність усіх членів суспільства перед законом.