Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

PEST — аналіз міста Чортків

Фактор |

Стан фактора (ступінь впливу) | Вплив на громаду:

позитивний (+)

негативний (-) | Можлива реакція локальної громади, органів МС

І. П о л і т и к а

1. Стан законодавства |

Недосконале законодавство (значний ) | Діє протягом тривалого часу (-)

Гальмування розвитку громади (-) | адаптація;

лобіювання інтересів

2. Політична

ситуація (на національному та місцевому рівнях) |

Нестабільна (помірний) | Невизначеність в розвитку бізнесу (-) | Адаптація, спроба нейтралізувати ризики

3. Політичний

вектор |

Невизначений (помірний) | Відсутність орієнтирів розвитку (економічної, соціальної складової) (-) Поступове визначення на між народ. арені (+) | Адаптація локальної громади

4. Імідж держави |

Задовільний (помірний) | Погіршення інвестиційної привабливості (-)

Зменшення ділової активності (-) |

Адаптація

5. Державна економічна

політика | Неврегульована (значний) | Гальмування економічної складової розвит. громади (-) | Лобіювання інтересів через органи влади, через створення асоціацій

6. Бюрократія на національному та регіональному рівнях | Значний рівень (помірний) | Гальмування багатьох напрямів розвитку громади (економ., соціал. ) (-) | Контроль з боку громади (на місцевому рівні)

7. Корупція в органах влади (національних та місцевих) | Значний рівень (помірний) | Гальмування багатьох напрямів розвитку громади (економ., соціал. ) (-) | Контроль з боку громади (на місцевому рівні)

8. Система оподаткування, перерозподілу коштів (трансферти) | Незадовільний рівень

(значний) | Вимивання коштів з місцевих бюджетів (-)

Недофінансування розвитку громади (-) | Лобіювання інтересів через органи влади, через створення асоціацій, комісії

9. Державний вплив на економіку | Задовільний (помірний) | Регулювання цін на на певну продукт.(+)

антимонопольна діяльність (+) «занадто ручне» регулювання економіки (-) | Адаптація, лобіювання інтересів

Е к о н о м і к а

1. Рівень

інфляції | Високий рівень (значний) | Зменшення купівельної спроможності громади (-)

Знецінення довгострокових зобов’язань громади (-) | Адаптація

2. Вартість користування капіталу (% ставка) | Показник має тенденцію до зростання (помірний) | можливість отримувати більше за надання коштів (+)

збільшення вартості запозичень (-) |

Диверсифікація джерел надходжень

3. Ріст економіки (націон. масштаб) | Показник має тенденцію до зростання

(значний) | Розширення ринків збуту (+) Ріст попиту на труд. ресурси (+) Ріст трансфертів (+) | Адаптація, конкурентна боротьба

4. Інвестиційний клімат | Незадовільний рівень

(значний) | Розвиток сектору економіки (+) Надходження інвестиц. (зокрема іноземних) (+) |

Збільшувати інвестиційну привабливість громади

5. Євроінтеграція | Задовільний (значний) | Стимул для розвитку бізнесу (нові джерела фінансування, ринки збуту) (+)

Потужна іноземна конкуренція (-) | Адаптація; зміцнення бізнесу (інновації, ефективний Мн)

6. Надходження прямих іноземних інвестицій | Незадовільний (значний) | Розвиток бізнесу (+)

Ріст надходжень до бюджету (+) Збільшення зайнятості громади (+) | Сприяння надходж. інвестицій (прозорі тендери, процедури приват.), взаємодія ОМС

7. Курс національної валюти | Стабільний курс гривні

(помірний) | Стабільний розвиток сектору бізнесу (+) Стабільний рівень платоспроможності громади (+) | Адаптація

8. Ціни на енергоносії (газ, нафта, електроенергія) | Постійна тенденція до зростання (значний) | Сповільнення росту бізнесу (-)

Зменшення купів.спроможності громади через ріст ком.тарифів(-) | Перехід на альтернативні джерела енергії

Адаптація

9. Співвідношення експорту до імпорту | Позитивний баланс (значний) | Розширення ринків збуту (+) Стабільний розрахунок за продукцію (+) | Сприяння розвитку експорту, дотримання позитивного екс-імп. балансу

10. Платоспроможність попиту на внутрішньому ринку | Низький рівень (помірний) | Зменшення прибутковості бізнесу (-)

Зменшення надходжень в бюджет (-) | Збільшення рівня заробіт. плати; створення сприятливих умов для ведення бізнесу

11. Конкуренція | Середній рівень конкуренції (значний) | Відтік трудових ресурсів (-) відтік інвестицій (-) Вдосконалення громади в процесі конкурент. боротьби (+) | Покращення конкурентоспро-

можності, збільшення інвестиц. привабливості

С о ц і у м

1. Демографічна ситуація | Позитивна демографічна ситуація

(значний) | Приріст населення (+)

Велика к-сть труд. ресурсів за кордоном (-) | Заходи щодо покращення ситуації (відповідно до загальнодержавної політики)

2. Вікова структура населення |

Задовільна

(значний) | Велика частка населення у прац. віці (+) Переважання частки пенсіонерів над насел., молодше працею. віку (-)

3. Рівень освіченості населення громади | Досить високий рівень освіченості (помірний) | Обізнаність населення (пол., економ)(+) якісні трудові ресурси (+) | Сприяння розвитку мережі освітніх закладів, працевлаштуванню

4. Наявність трудових ресурсів |

Задовільний стан (значний) | Зменшення чисельності найманих працівників (-) Низький рівень безробіття (+) | Комплекс заходів щодо покращення рівня життя, збільшення доходів, подолання бідності

5. Розвиток бібліотек, книжкових магазинів | Низький рівень розвитку (незначний) | Гальмування культурного розвитку громади (-) | Фінансування відповідних закладів

6. Розвиток закладів, місць відпочинку (спортзали, кінотеатри, парки, музеї) | Незадовільний розвиток

(значний) | Занепад культурного розвитку (-) Погіршення стану здоров’я (-) | Фінансування органами влади, місцевим бізнесом

7. Активність громадських організацій | Низький рівень активності (помірний) | Відсутність контролю за діяльністю органів влади, сектору бізнесу (-); відсутність захисту інтересів громади (-) | Сприяння в розвитку громадських організацій

8. Соціальна активність органів влади, сектору бізнесу | Низька активність (значний) | Мала к-сть соціальних проектів (-) Незахищеність соціально вразливих верств населення (-) | Встановити розвиток соц. проектів як один з пріоритетів

Пошук джерел фінансування

9. Медичне забезпечення | Низький рівень якісного медичного забезпечення | Збільшення к-сті захворювань (-) | Пошук джерел залучення коштів, співпрація з благодійними фондами

Технології

1. Фізичне зношення устаткування | Високий рівень зношення

(значний) | Зменшення конкурентоспроможності місцевого бізнесу (-) зменшення надходжень (-) скорочення працівників (-) | Створення сприятливих умов для залучення інвестицій, створення пільгових умов для ведення бізнесу (інкубатори, бізнес-центри)

2. Технологічна та технічна відсталість | Значна частка підприємств (значний) | Аналогічно до попереднього


Сторінки: 1 2