Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз системи збору і підготовки свердловинної продукції

Характеристика системи збору свердловинної продукції

Облаштування обладнання газових промислів виконують згідно до технологічних схем, які і обумовлюють системи збору та транспортування свердловинної продукції. При розробці газових та газоконденсатних родовищ в основному використовують індивідуальну і групову схеми збору газу та конденсату.

При індивідуальній схемі збору газ із свердловини, пройшовши через присвердловинні споруди, поступає в загальний газозбірний колектор, згодом на установку підготовки газу і далі в магістральний газопровід. До присвердловинних споруд відносять: сепаратори, ємкості для заміру рідини, установки введення інгібіторів. Якщо в продукції свердловини є велика кількість конденсату, то паралельно газопроводу прокладають конденсатопровід.

Існують такі види індивідуальної схеми збору та транспортування свердловинної продукції:

лінійна це схема, в якій газозбірний колектор представляє собою пряму лінію; використання цієї схеми дуже обмежене;

променева це схема, в якій газозбірні колектори являють собою промені, що сходяться до групового пункту:

кільцева це схема, в якій газозбірний колектор огинає газоносну площу і замикається.

Недоліками індивідуальної схеми збору свердловинної продукції є:

велика кількість обладнання і споруд, що розміщені на великій території, та які имагають постійного і кваліфікованого обслуговування;

значна довжина під’їздних шляхів і велика металоємність комунікацій;

значні втрати газу і конденсату.

При груповій схемі збору свердловинної продукції газ по шлейфах поступає на груповий пункт, який називається установкою попередньої підготовки газу (УППГ), аналогічно, як і для індивідуальної схеми існують різновиди групової схеми:

лінійна (рис. 5.1);

променева (рис. 5.2);

кільцева (рис. 5.3).

1

4 5

 

2

6

3

1 – свердловини; 2 – шлейф; 3 – УППГ; 4 – колектор; 5 - головна споруда; 6 - магістральний трубопровід;

Рисунок 5.1 – Групова лінійна схема

 

1

2 3

4

5 6

1 – свердловини; 2 – шлейф; 3 – УППГ; 4 – колектор; 5 - головна споруда; 6 - магістральний трубопровід;

Рисунок 5.2 – Групова променева схема

2

1

3

4

5

6

1 – свердловини; 2 – шлейф; 3 – УППГ; 4 – колектор; 5 - головна споруда; 6 - магістральний трубопровід;

Рисунок 5.3 – Групова кільцева схема

5.2 Характеристика технологічної і комплексної підготовки

свердловинної продукції

Штормове газоконденсатне родовище розробляється вісімнадцятьма свердловинами. На МСП-17 експлуатується 12 свердловин, на БК-23 – 6 свердловин. Всі свердловини, за виключенням свердловини №16, є похилими

Установка попередньої підготовки газу (УППГ-17) на МСП-17 Штормового газоконденсатного родовища призначена для підготовки природнього газу і газового конденсату до транспортування на Глібівську установку комплексної підготовки газу.

УППГ-17 забезпечує технологічний режим роботи, підготовку газу і конденсату до транспорту по підводному газопроводі на берегові споруди свердловин БК-23.

На УППГ-17 проводиться запуск очисних пристроїв по газопроводу МСП-17 – ЦТП-7 і закачка метанола в цьому ж газопроводі, з метою попередження гідратоутворення і збільшення ефективності роботи морського газопроводу. На УППГ-17 проводиться прийом очисних пристроїв, які запускаються з БК-23 по підводному газопроводі БК-23 – МСП-17.

Технологічна схема установки попередньої підготовки газу складається з наступних елементів:

шлейфи від струн фонтанної арматури до газозбірного і дослідного колекторів діаметром. На шлейфах установлена запірна арматура типу ІКС, пристрої – відсікачі типу К-302, а також запобіжні пружинні клапанами типу СППК.

Сепаратор грубої очистки С-1, горизонтальний, гравітаційного типу. Призначений для відділення механічних домішок і рідини від природнього газу, який поступає із свердловин;

розділювач Р-1 трьохфазний для розподілу газу, конденсату і пластової води;

вивітрювач В-1 для дегазації пластової води і наступної її утилізації;

дослідний модуль (сепаратор дослідний С-1Д, дослідний колектор, замірна ділянка, ємність заміру газового конденсату Е-1 і ємність заміру пластової води Е-2 );

продувочний газосепаратор С-3 (факельний);

блок реагентного господарства (ємності для зберігання метанолу Е-3, Е-4, насоси НД-100/250, ПГ 1-2.5/100);

пристрій запуску поршнів (ПЗП);

пристрій прийому поршнів (ППП);

система управління клапанами - відсікачами;

система КВПіА (контроль рівнів і тисків в ємкостях, контроль тисків на свердловинах і газопроводах);

задавочний модуль (трубний колектор, агрегат ЦА-320);

сепаратор грубої очистки С-2, горизонтальний, гравітаційного типу для відділення механічних домішок і рідини з газу, який поступає із свердловин БК-23.

Висновки про стан роботи системи збору і промислової підготовки та рекомендації щодо його підготовки

Вибір системи збору і підготовки газу і конденсату на період ДПЕ проведений з врахуванням фізико-хімічних властивостей газу і конденсату, віддаленості родовища від берега і точки підключення в систему газопроводів; досвіду експлуатації Штормового ГКР, прогнозних об`ємів видобутку газу і конденсату і техніко-економічних показників.

Розглянуті два варіанти збору, підготовки і транспорту продукції. Перший варіант передбачає комплексну підготовку газу, згідно вимог ОСТ 51.40-83, на морській стаціонарній платформі, і роздільний транспорт газу і конденсату до Глібовського ПСГ.

При реалізації цього варіанту необхідно розміщення на окремій МСП УКПГ ( установки комплексної підготовки газу і конденсату), будівництво газопроводу і конденсатопроводу для транспорту газу і конденсату в систему магістральних газопроводів до Глібовського ПСГ і далі на переробку.

Другий варіант передбачає первинну сепарацію на установці попередньої підготовки газу (УППГ), розміщеній на МСП і сумісний транспорт газу і конденсату по трубопроводу до Глібовського УКПГ, де проводиться підготовка газу згідно вимог ОСТ 51.40-83.

Проведені розрахунки по варіантах збору, підготовки і транспорту газу до ПСГ показують, що найменший рівень капіталовкладень по другому варіанту. Стосовно другого варіанту системи, сформульовані основні вимоги:

попередня сепарація на УППГ, що розміщена на МСП;

сумісний транспорт газоконденсату за рахунок пластової енергії по трубопроводу на Глібовську УКПГ, де проводиться підготовка газу до вимог ОСТ 51.40-83;

утилізація попутньої пластової води і промстоків в поглинаючі свердловини безпосередньо на МСП;

забезпечення як сумарного заміру витрати газу,так і індивідуального по


Сторінки: 1 2