Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Найменування, місцезнаходження та підпорядкування

1.1. Найменування - Івано-Франківський Інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук.

Ідентифікаційний код - 00704273.

Скорочене найменування - ІФІАПВ.

Повна назва англійською мовою - Ivano-Frankivsk institute agroindustrial production Ukrainian Academy of Agrarian Sciences.

1.2. Місце знаходження - 76028,м.Івано-Франківськ вул.Розумовського, 9а, тел. (0342) 52-25-50, факс (0342) 52-25-98.

1.3. Підпорядкування: Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук (далі її::
підпорядкований Українській академії аграрних наук (далі Академія) згідно з її
Статутом.

1.4. Час створення - Інститут створено у відповідності з рішенням Президії
Української академії аграрних наук від 29 травня 1991 р. (протокол 8) "Про створення Українського науково-дослідного інституту хрестоцвітих культур на базі Івано-Франківської науково-дослідної станції хрестоцвітих культур" та на снові наказу Академії № 14 від 27 січня 1992 року.

1.5. Діюче найменування інституту визначене Постановою Президії УААН від 22 квітня 2004 року протокол 6: Про внесення змін та доповнень до Постанови Президії УААН від 30.12.2003 р. (протокол 19) "Про упорядкування найменувань наукових установ, організацій та підприємств, які входять д: складу Української академії аграрних наук".

1.6. Мережа інституту.

Інституту підпорядковані як самостійні статутні суб'єкти з правами юридичної особи:

- Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН, ідентифікаційний код - 00729439 (місце знаходження: 78254, с.П'ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області );

- Косівський відділ проблем гірського землекористування Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН, ідентифікаційний код -31711502 (місце знаходження: 78600, вул.Чорновола 17 а, м.Косів, Івано-Франківської області);

- Державне підприємство дослідне господарство "П'ядицьке" Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН, ідентифікаційний код - 31774060 (місце знаходження: 78254, с.П'ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області).

- Державне підприємство дослідне господарство "Перемога" Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва УААН, ідентифікаційний код - 25790150, (місце знаходження: 77441, с.Підпечери, Тисменицького району, Івано-Франківської області);

- Державне житлово-комунальне підприємство “П’ядицке ” Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва ідентифікаційний код - 30497054 Коломийського району,

Івано-Франківської обласні).

Мета створення Інституту і основні напрямки діяльності.

2.1. Інститут створено з метою концентрації наукового потенціалу,
фінансових та матеріальних ресурсів для комплексного вирішення корінних
проблем агропромислового комплексу Івано-Франківської області, в тому числі розвитку ріпаківництва в Україні.

2.2. Основні напрямки діяльності Інституту:

- розробка і освоєння ґрунтозахисних систем землеробства та ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

- розробка та наукове супроводження технологічних проектів ефективного
використання земельних угідь;

- закладка плодово-ягідних насаджень, освоєння сучасних технологій
садівництва і ягідництва;

селекція хрестоцвітих, олійних, в тому числі маку та кормових культур; насінництво зернових, кормових, хрестоцвітих, олійних, в тому числі маку та
інших сільськогосподарських культур;

- культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для
промислових цілей;

- освоєння і впровадження науково-обгрунтованих систем ведення тваринництва;

- вирощування і реалізація племінного молодняка сільськогосподарських
тварин;

- збереження та удосконалення генофонду порід сільськогосподарських тварин;

виконання функцій регіонального центру наукового забезпечення агропромислового виробництва.

- надання інформаційно-дорадчих послуг суб'єктам аграрного господарювання
різних форм власності;

вирощування, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції як
власного виробництва, так і придбаної; оптова і роздрібна торгівля науковою продукцією і товарами власного
виробництва та придбаними; надання послуг і консультацій фізичним та юридичним особам в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонті і технічному обслуговуванні автомобілів, сільськогосподарської техніки, оцінці якості сільськогосподарської продукції;

- постачання товаровиробникам техніки, запасних частин до неї, засобів малої механізації та інвентаря, інструментів, добрив, пестицидів, кормів та ветпрепаратів, племінного молодняка сільськогосподарських тварин;

- вирощування, переробка та реалізація лікарських рослин, виготовлення та реалізація лікарських препаратів;

організація навчання з аграрного менеджменту, агротехніки, ветеринарних і
економічних питань, в тому числі платних курсів; консультаційно-інформаційна, рекламна і видавнича діяльність; ведення зовнішньоекономічної діяльності; інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

2.3. Для здійснення окремих видів діяльності Інститут отримує у встановленому порядку спеціальні дозволи (ліцензії, сертифікати).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук створений 29.05.1991 року на базі інституту хрестоцвітих культур і нині продовжує наукові дослідження в галузі ріпаківництва та вивчення нових сортів культур, забезпечення насінням ріпакосіючих господарств України та інших країн, удосконалення технологій вирощування ріпаку в різних грунтово-кліматичних зонах, переробку й використання продукції.

В інституті створено перші вітчизняні безерукові, низькоглюкозинолатні сорти озимого ріпаку, які не поступаються сортам зарубіжної селекції, а за зимостійкістю перевершують їх.

На сьогодні для вирощування впроваджено 5 сортів озимого і 4-ярого ріпаку селекції інституту. Зимові - це сорти інтенсивного типу, зимостійкі та стійкі до вилягання й ураження хворобами, придатні для одержання з насіння олії і високобілкових кормових добавок з макухи та шроту, їх урожайність становить 4,5-5,0 т/га, олійність - 42-45%. Сорти ярого ріпаку мають урожайність 3,0-3,5 т/га, олійність - 42-45%, а також нульовий вміст ерукової кислоти і мінімальний - глюкозинолатів, що дозволяє використовувати макуху і шрот для відгодівлі всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці.

Для вивчення нових сортів ріпаку з високими характеристиками розроблено і вдосконалено 24 методи комплексної біохімічної оцінки культури в селекційному матеріалі, посівному і товарному насінні та кормах на вміст ерукової кислоти і глюкозинолатів.

Значну увагу надає4ю також виведенню сортів і насінництву інших хрестоцвітих культур, зокрема рижію, гірчиці сарептської і білої, редьки олійної,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11