Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент

В залежності від об’єкту інвестиційної діяльності розрізнюють:

а) реальні, фінансові та нематеріальні інвестиції;

б) прямі, непрямі інвестиції;

в) початкові, екстенсивні, реінвестиції, брутто-інвестиції;

г) індивідуальні, інвестиційні проекти, портфелі інвестицій.

За формою вкладення інвестиції можуть бути:

а) реальні, фінансові та нематеріальні інвестиції;

б) прямі, непрямі інвестиції;

в) початкові, екстенсивні, реінвестиції, брутто-інвестиції;

г) індивідуальні, інвестиційні проекти, портфелі інвестицій.

3. За формою організації бувають:

а) реальні, фінансові та нематеріальні інвестиції;

б) прямі, непрямі інвестиції;

в) початкові, екстенсивні, реінвестиції, брутто-інвестиції;

г) індивідуальні, інвестиційні проекти, портфелі інвестицій.

За напрямом діяльності інвестиції розрізняють:

а) реальні, фінансові та нематеріальні інвестиції;

б) прямі, непрямі інвестиції;

в) початкові, екстенсивні, реінвестиції, брутто-інвестиції;

г) індивідуальні, інвестиційні проекти, портфелі інвестицій.

5. За формою власності інвестиції розрізняють на:

а) реальні, фінансові та нематеріальні інвестиції;

б) прямі, непрямі інвестиції;

в) початкові, екстенсивні, реінвестиції, брутто-інвестиції;

г) фізичних та юридичних осіб, держави, іноземних фізичних та юридичних осіб, спільні підприємства зі змішаними формами капіталовкладень.

Складові частини інвестиційної діяльності:

а) інвестори, замовники, користувачі інвестиційних об’єктів;

б) цінні папери, інтелектуальна власність, цільові грошові вклади;

в) виконавці робіт, банки, страхові організації, біржі;

г) об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності.

Попит, який виникає в разі відсутності наміру юридичної або фізичної особи за наявністю коштів направляти їх на цілі накопичення. Виступає як інвестиційний потенціал – джерело для майбутніх інвестицій:

а) потенційний (формальний) попит;

б) реальний попит;

в) початковий попит;

г) непрямий попит.

Попит, який відображує наміри суб’єктів інвестиційної діяльності в реалізації інвестицій. Інвестиційна пропозиція в цьому випадку включає нові об’єкти інвестування і ті що підлягають реконструкції – основні і оборотні фонди, цінні папери та інше майно:

а) потенційний (формальний) попит;

б) реальний попит;

в) початковий попит;

г) непрямий попит.

Інвестиційний ринок та його сфери визначаються:

а) попитом, пропозицією, ціною інвестицій;

б) аналізом, ціною інвестицій;

в) аналізом, попитом, пропозицією інвестицій;

г) аналізом, попитом, ціною інвестицій.

За допомогою цінних паперів виконуються такі суспільно важливі функції:

а) перерозподіл грошових засобів, надання прав власникам, забезпечення доходу за капітал та його повернення;

б) можуть бути замінені на гроші, використовуються в розрахунках, можуть бути предметом застави;

в) надання прав власникам, можуть бути предметом застави;

г) забезпечення доходу за капітал та його повернення, використовуються в розрахунках.

Цінні папери розділяються на:

а) акції, облігації, векселя;

б) первинні, вторинні;

в) основні, похідні;

г) первинні, похідні.

Як називаються цінні папери, в основі яких знаходяться майнові права на який-небудь актив?

а) акції;

б) векселя;

в) основні;

г) похідні.

Які цінні папери є бездокументаційною формою вираження майнових прав, що виникають у зв’язку зі зміною цін, що лежать в основі даних цінних паперів біржового активу?

а) акції;

б) векселя;

в) основні;

г) похідні.

До похідних цінних паперів відносяться:

а) варранти на цінні папери, депозитні розписки ;

б) акції, облігації, векселя, закладні;

в) ф’ючерсні, товарні, валютні, процентні, індексні контракти, опціони, що знаходяться в вільному обігу;

г) основні, депозитні розписки, опціони, що знаходяться в вільному обігу, варранти на цінні папери.

15.Інвестори поділяються на:

а) індивідуальні;

б) інституціональні;

в) індивідуальні, корпоративні;

г) індивідуальні, інституціональні.

16. Інституціональні інвестори бувають:

а) держава;

б) держава, пенсійний фонд;

в) держава, корпоративні, спеціалізовані інститути;

г) пенсійний фонд, корпоративні.

17. Спеціалізовані інститути поділяються на:

а) держава;

б) інституціональні;

в) індивідуальні, корпоративні;

г) інвестиційні , пенсійні фонди, страхові компанії.

18. Ринок фінансів складається з:

а) ринок кредитів, ринок капіталів;

б) ринок кредитів, ринок грошей;

в) ринок грошей, ринок капіталів;

г) ринок кредитів, ринок цінних паперів.

19. Ринок цінних паперів поділяється на:

а) ринок кредитів, ринок капіталів;

б) ринок кредитів, ринок грошей;

в) ринок грошей, ринок капіталів;

г) ринок кредитів, ринок цінних паперів.

 

20. Який ринок являє собою ринок грошових засобів, при переміщенні яких між суб’єктами перерозподіляється їх ліквідність?

а) ринок кредитів;

б) ринок капіталів;

в) ринок фінансів;

г) ринок грошей.

21. Система фінансування складається з:

а) бюджетні та позабюджетні фонди;

б) державна кредитна система, система страхування;

в) держава та організації;

г) ринок кредитів, ринок фінансів.

22. Державні фінанси складаються:

а) власні, залучені, запозичені;

б) державна кредитна система, система страхування;

в) бюджетні та позабюджетні фонди;

г) державні та організації.

23. Фінанси господарчих суб’єктів складаються:

а) власні, залучені, запозичені;

б) державна кредитна система, система страхування;

в) бюджетні та позабюджетні фонди;

г) державні, залучені, бюджетні.

24. Які функції виконує система фінансування?

а) охороняючи, регулюючу;

б) контролюючу, розподіляючу;

в) оцінюючу, аналізуючи;

г) мотивуючу, плануючу.

25. Які фінансові ресурсі організації виступають у вигляді установчого капіталу прибутку, амортизаційних відрахувань, накопичень та збережень фізичних та юридичних осіб?

а) власні;

б) залучені;

в) запозичені;

г) валютні.

26. Які фінансові ресурси з’являються від реалізації акцій, пайових та інших внесків членів трудового колективу, фізичних та юридичних осіб?

а) власні;

б) залучені;

в) запозичені;

г) валютні.

27. Які фінансові ресурси залучаються за рахунок облігаційних запозичень, банківських та бюджетних кредитів?

а) власні;

б) залучені;

в) запозичені;

г) валютні.

28. Система державного фінансування проводиться на:

а) прямій основі;

б) непрямій основі;

в) прямій та непрямій основах;

г) валютній основі.

Пряме державне фінансування включає:

а) пільги в податковій сфері, право на прискорену амортизацію;

б) зворотну , незворотну та змішану форми;

в) зниження мита, відкладення платежів;

г) пільги в податковій сфері, відкладення платежів.

Методами фінансування можуть бути:

а) державне, позабюджетне, самофінансування, лізинг;

б) іноземне кредитування, банківське кредитування, оренда майна;

в) іпотека, венчурний капітал, франчайзінг, податковий кредит

г) а, б, в.

31. Банківський кредит поділяється на:

а) терміновий, обліковий;

б) товарний, фінансовий;

в) акцептний, онкольний;

г) іноземний, іпотечний.

 

32. Факторинг це:

а) вид банківського кредитування;

б) державна позика;

в) вид податкової пільги;

г) державне фінансування.

33. Овердрафт це:

а) вид банківського кредитування;

б) державна позика;

в) вид податкової пільги;

г) державне фінансування.

34. Форфейтинг це:

а) вид банківського кредитування;

б) державна позика;


Сторінки: 1 2