Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

А-В-С – аналіз м. Чортків A (advantage) — Переваги

1. Наявність великих запасів корисних копалин (вапняки, глини, гіпс та ін.) | 5

2. Задовільний розвиток сектору економіки (промисловості, МСП) | 5

3. Відносно високий рівень освіченості та кваліфікації трудових ресурсів | 4

4. Значне збільшення будівельної активності | 5

5. збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності | 5

6. зменшення рівня безробіття | 4

8. збільшення обсягів виробництва (за остання 8 років більш, ніж вдвічі) | 5

9. Позитивний експортно-імпортний баланс | 3

10. Позитивна динаміка податкових надходжень в розрахунку на одну людину | 4

11. Досить розгалужена система освіти різних рівнів | 4

12. Потужний розвиток торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування | 5

13. Збільшення кількості туристів | 5

14. Високий рівень задоволення власників п-в робочою силою | 5

15. Вигідне географічне розташування |

4

16. Ефективна співпраця з органами місцевого самоврядування (міський голова, міська рада та ін.) | 4

B (barrier) — Бар’єри

1. Відтік значної частини населення працездатного віку (сезонні роботи за кордоном) | 4

2. Низький рівень менеджменту у сфері комунального господарства | 5

3. Зменшення чисельності найманих працівників | 4

4. Низький рівень середньої заробітної плати по місту | 5

5. Технічна та технологічна відсталість частини підприємств | 4

6. Низький рівень платоспроможності попиту на внутрішньому ринку | 4

7. Низький рівень бюджетного забезпечення | 5

8. Бюджет міста не враховує в повній мірі його потреби | 4

9. Слаборозвинена транспортна сітка і незадовільний її стан | 4

10. Поганий стан комунікаційних мереж (водопостачання, каналізація) | 4

11. Поганий стан озеленення | 3

12. Незадовільний стан тепломереж | 4

13. Незадовільний розвиток ПТУ | 3

14. Недостатній рівень фінансування медичних закладів | 5

15. Погіршення екологічної ситуації внаслідок збільшення викидів промислових об’єктів та автотранспорту | 5

16. Незадовільний рівень утилізації відходів та стан місцевого сміттєзвалища | 5

17. Низький розвиток закладів культури (кінотеатру, БК, бібліотек) | 4

18. Значне зростання вартості енергоносіїв (природного газу, електроенергії) — перепона для економічної складової розвитку громади | 5

19. Відсутність місця для розширення (землі, нерухомості) | 4

20. Відсутність бізнес-інфраструктури (бізнес-асоціації, бізнес-центр та ін.) | 3

С (Controversial) — Спірні питання

1. Чи завадить розвитку с-ми торгівлі низка проблем внутрішнього середовища організації (незадовільний зовнішній вигляд, не виважена цінова політика та ін.)?

2. Що можна зробити для повернення трудових ресурсів з-за кордону ?

3. Чи посприяє розвитку економіки (особливо торгівлі, ресторанному та готельному бізнесу) притік туристів?