Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

З М І С Т

З М І С Т

Переднє слово

Передмова

Розділ І. Введення у боротьбу з відмиванням грошей

?) Вступ

?) Відмивання грошей в контексті організованої злочинності

?) Незаконний обіг наркотиків в контексті організованої злочинності

?) Боротьба з організованою злочинністю на глобальному рівні

?) Боротьба з організованою злочинністю на регіональному рівні

?) Палермська Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності

?) Основи політики ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ

?) Визначення заходів по боротьбі з організованою злочинністю на рівні ЄС

?) Співпраця органів поліції в ЄС

?) Acquis ЄС у сфері судової співпраці

?) Гармонізація кримінального права в ЄС

?) Історія боротьби з відмиванням грошей

Розділ ІІ. Відмивання грошей як кримінальний злочин

?) Вступ

?) Об’єкт злочину

?) Предмет злочину

?) Об’єктивна сторона злочину

?) Суб’єкт злочину. Покарання юридичних осіб

?) Суб’єктивна сторона злочину

?) Покарання

?) Висновки

Розділ ІІІ. Запобігання відмиванню грошей

?) Вступ

?) Заходи по запобіганню відмиванню грошей: загальна характеристика

?) Ідентифікація клієнтів

?) Зберігання документації

?) Звітування про трансакції

?) Правове забезпечення заходів по запобіганню відмивання грошей

?) Інституційне забезпечення механізмів запобігання відмиванню грошей

?) Висновки

Розділ IV. Міжнародне співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей

?) Вступ

?) Міжнародна співпраця ОФР

?) Міжнародна співпраця правоохоронних органів

?) Взаємна правова допомога, екстрадиція та конфіскація доходів, отриманих злочинним шляхом

?) Висновки

РОЗДІЛ І

ВВЕДЕННЯ В БОРОТЬБУ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ

?) Вступ – ?) Відмивання грошей в контексті організованої злочинності – ?) Незаконний обіг наркотиків в контексті організованої злочинності – ?) Боротьба з організованою злочинністю на глобальному рівні (боротьба з незаконним обігом наркотиків; боротьба з корупцією; Інтерпол) – ?) Боротьба з організованою злочинністю на регіональному рівні (Рада Європи; Організація Американських Держав) – ?) Палермська Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності – ?) Основи політики ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ (TREVI; Шенген; Маастрихт; Амстердам; Ніцца; Конвент) – ?) Визначення заходів із боротьби з організованою злочинністю (Амстердамський План дій; Тамперські наріжні камені; Віденський План дій; Стратегія нового тисячоліття) – ?) Співпраця органів поліції в ЄС (Шенген; Європейський підрозділ з наркотиків; Європол; інше) – ?) Судова співпраця (acquis у сфері судової співпраці, Європейський ордер на арешт, Європейська Судова Мережа, Євроюст) – ?) Гармонізація кримінального права в ЄС (організована злочинність, захист фінансових інтересів ЄС (шахрайство та корупція), корупція в приватному секторі, відмивання грошей) – ?) Історія боротьби з відмиванням грошей (Рекомендація R (80) 10, Акт про контроль за відмиванням грошей (США), Акт про злочини в сфері обігу наркотиків (Сполучене Королівство), Віденська конвенція, FATF, Конвенція Ради Європи 1990 року, Директива 91/308, боротьба з відмиванням грошей в Україні).

?) Боротьба з відмиванням грошей, як окремий напрямок боротьби зі злочинністю взагалі й самостійним злочином, стає предметом активного розвитку в 80-х роках ХХ століття. Першим документом, що стосувався цієї проблеми, була рекомендація R (80) 10 Комітету Міністрів Ради Європи про заходи проти обігу та зберігання фондів кримінального походження датований 27 червня 1980 року[3]. Відтоді боротьба з відмиванням грошей стала однією з найбільш динамічних сфер світових зусиль у боротьбі зі злочинністю[4].

Утім, приховування справжнього джерела доходів і їх легітимація практикувались ледве не з початку історії людства. Так, наприклад, у середньовіччі, коли Римська Католицька Церква заборонила лихварство і як злочин, і як смертний гріх, торговці розробили методи, що й досі використовуються для обходження законів про лихварство[5].

Виникнення власне терміну відмивання грошей найчастіше пов’язується з ґанґстером Аль Капоне, оскільки він, для приховування, або "відмивання" мільйонів, отриманих ним від бутлегерства та іншої незаконної діяльності, використовував інвестування в пральні автомати, що працювали на монетах.[6]

За загальною природою, відмивання грошей – це обробка доходів від злочинів для приховання їхнього злочинного походження. Цей процес має критичну важливість, оскільки дозволяє злочинцям безкарно насолоджуватись цими прибутками.[7]

На початковій стадії відмивання грошей, або стадії розміщення, особа, яка відмиває гроші, поміщає незаконні доходи в фінансову систему. Це може бути зроблено шляхом розбиття великих сум готівки на менш підозрілі маленькі суми, що пізніше депонуються безпосередньо на банківські рахунки, або шляхом купівлі серії грошових інструментів (чеків, грошових поштових переказів, тощо), що пізніше збираються та депонуються на рахунках у іншому місці.[8]

Після того, як фонди потрапили до фінансової системи, має місце друга стадія – нашарування. На цій стадії особа, яка здійснює легалізацію, бере участь у великій кількості конвертацій або переміщень фондів для їх відмежування від їхнього джерела. Фонди можуть бути пропущені через купівлю та продаж інвестиційних інструментів, або особа, яка здійснює легалізацію, може просто провести фонди через ряд рахунків у різних банках по всьому світові. Таке використання широко розкиданих рахунків особливо домінує в тих юрисдикціях, що не беруть участі в співпраці з розслідування відмивання грошей. У деяких випадках особа може приховати трансферти як платежі за товари або послуги, у такий якості надаючи їм правомірного вигляду.[9]

Успішно провівши кримінальні прибутки крізь перші дві стадії процесу відмивання грошей, особа переходить до третьої стадії – інтеграції, на якій фонди ре-інтегруються в офіційну економіку. Особа може обрати для інвестицій фондів нерухомість, предмети розкошу або ділову діяльність.[10]

Цей процес має міріади варіацій й швидко опановує удосконалення фінансових систем та чуйно реагує на практику, що перешкоджає цим процесам. Останніми роками постійно здійснюються спроби вивчити та каталогізувати способи відмивання грошей, однак, попри величезні обсяги такої роботи, її результати можуть слугувати лише невеличкою ілюстрацією та матеріалом для подальшого удосконалення боротьби з відмиванням грошей.[11]

Від моменту виникнення самого терміну розвиток боротьби


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23