Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


Психологія
Курсова робота - Агресія
49Агресія

курсова робота з психології

ЗМІСТ

Вступ

Актуальність теми. Те, що люди часто здійснюють небезпечні агресивні дії, навряд чи підлягає обговоренню. Проте питання про те, чому вони роблять подібні дії, довго було предметом серйозної дискусії. Висловлювалися різко відмінні один від одного погляди відносно причин виникнення агресії, її природи і чинників, що впливають на її вияви. При всій різноманітності суперечливих теоретичних обґрунтувань, що висувалися, більшість з них підпадає під одну з чотирьох наступних категорій. Агресія відноситься насамперед до: 1) природженим спонукам або завдаткам; 2) потребам, що активізуються зовнішніми стимулами; 3) пізнавальним і емоційним процесам; 4) актуальним соціальним умовам в поєднанні з попереднім навчанням.

Отже, актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного та теоретичного вивчення проблеми агресії.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає дослідження психологічного механізму агресії.

Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є агресія як соціальне явище.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми агресивної поведінки людей.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

проаналізувати агресію як стан людської психіки, визначити основні мотиви агресії; визначити, які чинники впливають на агресію; дослідити агресію як придбану соціальну поведінку.

Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати наступним чином:

Агресивна поведінка людини є більше результатом соціального впливу, а також впливу умов в яких проживає даний індивід, ніж результатом вродженої схильності людини до агресивних дій.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна в практичній роботі психолога на підприємстві, в установі, організації.

Розділ 1. Агресія як стан людської психіки. Мотивація агресії

Берковіц (Berkowitz, 1981) звернув увагу на те, що одна з головних проблем у визначенні агресії в тому, що в англійській мові цей термін має на увазі велику різноманітність дій [6, 24].

Коли люди характеризують когось як агресивного, вони можуть сказати, що він звичайно ображає інших, або що він часто недружній, або ж що він, будучи досить сильним, намагається робити все по-своєму, або, можливо, що він твердо відстоює свої переконання, або, можливо, без страху кидається у вир недозволених проблем.

Таким чином, при вивченні агресивної поведінки людини ми відразу ж стикаємося з серйозною і суперечливою задачею: як знайти виразне і придатне визначення основного поняття.

Розглянемо наступні випадки [6, 25]:

1. Ревнивий чоловік, застав дружину в ліжку з коханцем, хапає пістолет і вбиває обох.

2. На вечірці одна молода жінка випускає в іншу цілу обойму уїдливих реплік і настільки виводить її з себе, що та зрештою вибігає з кімнати в сльозах.

3. Жінка-водій, що перебрала в придорожньому ресторані, вилітає на зустрічну смугу і врізається в перший же автомобіль, внаслідок чого водій і пасажир гинуть. Згодом вона відчуває сильне каяття з приводу цієї трагедії.

4. Під час бою солдат стріляє по противнику, що наближається. Однак у нього збитий приціл, і снаряди пролітають понад головами, не заподіюючи людям ніякої шкоди.

5. Незважаючи на те що пацієнт кричить від болю, стоматолог міцно захоплює хворий зуб щипцями і швидко вириває його.

6. Експерт говорить новому співробітнику, що треба діяти більш професіонально, і вказує конкретні напрями бажаних змін.

У якому з вищеперелічених випадків представлена агресія? З точки зору здорового глузду, під цю категорію точно підпадає перша і, можливо, друга ситуація. Але як відносно третьої? Чи є і вона прикладом агресивної поведінки? Тут загальноприйняте тлумачення не зовсім підходить. Напідпитку автомобілістка стала причиною смерті двох ні в чому не винних людей. Але, беручи до уваги її щире розкаяння, чи варто характеризувати її дії як спочатку агресивні? А що можна сказати з приводу четвертого випадку, коли ніхто не постраждав, або п'ятого, де дії лікаря, ймовірно, принесли користь пацієнту? І чи агресивний експерт, що конструктивно оцінює дії співробітника?

Звичайно, відповіді на ці питання залежать від вибору визначення агресії, згідно з одним з яких, запропонованому Бассом (Buss, 1961), агресія – це будь-яка поведінка, що містить загрозу або що наносить шкоду іншим. Слідуючи цьому визначенню, можна сказати, що всі вищеперелічені випадки, за винятком четвертого, можна кваліфікувати як агресію [6, 24].

Друге визначення, запропоноване декількома відомими дослідниками (Berkowitz, 1974, 1981; Feshbach, 1970), містить наступне положення: щоб ті або інші дії були кваліфіковані як агресія, вони повинні включати в себе намір образи, а не просто призводити до таких наслідків. У цьому випадку першу, другу і четверту ситуації в нашому списку можна оцінити як агресію, оскільки всі вони містять спроби, що вдалися або невдалі, образити або заподіяти шкоду іншим. Третя ж ситуація не може бути віднесена до агресії, оскільки в ній описується шкода, заподіяна ненавмисно. Дві останні ситуації конкретно не можуть бути розцінені як агресія, оскільки в обох випадках людина намагається зробити швидше щось корисне, чим загрозливе [6, 24].

І нарешті, третя точка зору, висловлена Зільманном (Zillmann, 1979), обмежує вживання терміну агресія спробою нанесення іншим тілесних або фізичних ушкоджень. Згідно з цим визначенням, тільки перша і четверта ситуації можуть розглядатися як агресивні по своїй суті. Другу ситуацію, в зв'язку з тим, що вона включає в себе швидше психологічний, ніж фізичний біль, не можна віднести до агресії [6, 25].

Незважаючи на значні розбіжності відносно визначень агресії, багато які фахівці в області соціальних наук схиляються до прийняття визначення, близького до другого з приведених тут. У це визначення входить як категорія наміру,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17