Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ВІДДІЛ ДРУГИЙ

Творча робота

На тему: Види образотворчої діяльності у дошкільному закладі, та їх роль у навчанні і вихованні дітей.

Івано-франківськ

2006

ЗНАЧЕННЯ ЗАНЯТЬ 3 МАЛЮВАННЯ, ЛІПЛЕННЯ,

АПЛІКАЦІЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Заняття з малювання, ліплення, конструювання і аплікації мають значення для всебічного розвитку дітей, для їх розумового, морального, естетичного і фізичного виховання.

Через образотворчу діяльність діти активно передають враження, які вони дістали в процесі навчання і виховання. Щодо цього образотворча діяльність близька до гри і розповідей дітей. Одні сторони навколишнього життя, діти краще передають у творчих іграх, інші - в розповідях і, нарешті,- в малюнку, ліпленні, аплікації і конструюванні.

Якщо в іграх і розповідях діти, насамперед, передають дії, події, що відбуваються в часі, то в образотворчій діяльності - зображають предмети і живі істоти, розміщуючи їх у просторі (на аркуші паперу, на столі) у певних відношеннях один до одного.

Форму предмета, його будову і відносну величину діти можуть передати лінією і кольором в малюнку і аплікації, в об'ємному вигляді через ліплення. Діти можуть займатися малюванням, ліпленням, аплікацією лише при умові розвитку спостережливості, мислення, пам'яті і уяви, розвитку естетичного почуття і загострення відчуттів.

Потрібний також розвиток рухів у дітей, оволодіння певним рівнем диференційованих рухів.

Розумовий розвиток

Щоб намалюв'ати, виліпити якийсь предмет, треба спочатку добре з ним ознайомитися, помітити і запам'ятати його форму, величину, колір, просторове розміщення частин.

Найкраще діти ознайомлюються з предметами, граючись з ними, так чи інакше використовуючи їх у своїй діяльності.

Діти мають справу з різноманітними матеріалами: фарбами,

глиною, папером і т. п. Вони знайомляться з різними властивостями матеріалів: в'язкістю і пластичністю глини, пружністю паперу.

Таким чином, у процесі самої діяльності при зображенні уточню-ються уявлення дітей про властивості і якості предметів. У цьому беруть участь зір, дотик, рухи рук.

Оволодіти вмінням зображати неможливо без розвитку цілеспря-мованого зоровогосприймання - cпостереження.

Дуже велике значення для ознайомлення з навколишнім світом, для розумового розвитку має правильне називання дітьми форм, кольорів, ліній, положення у просторі і т. д. Пізнання предметів та їх властивостей, яке набувається дійовим шляхом, закріплюється в свідомості.

Отже, ці види діяльності вимагають розвитку зорової і зорово-моторної пам'яті, утворення виразних зорових уявлень. Такі уявлення дають поживу для уяви. Багато про що діти дізнаються з розповідей, з художньої літератури і сприймання — сприймання того, що аналізуючого сприймання, повинні чітко уявити собі те, що вони чули, через образи літератури. Нерідко діти й самі придумують теми й сюжети для малювання, ліплення, використовуючи запас уявлень, який у них є.

Естетичний розвиток.

Малювання, ліплення, аплікація сприяють розвиткові естетичного виділенні в предметі того, що становить його красу, є характерним для його зовнішнього вигляду.

Сприймання набуває характеру естетичного тоді, коли виникають естетичні почуття — хвилювання, радість, задоволення від сприймання прекрасного, виразного.

При спостереженні предметів і явищ навколишнього життя у дітей дошкільного віку легко виникає хвилювання, яке в зачатковому вигляді включає й естетичне почуття. Дітей хвилює яскравий колір, блискуча поверхня, ритмічна повторюваність елементів, симетрія і розміщення частин. Але ці відчуття і почуття спочатку невиразні, нестійкі і неглибокі.

Чим більш усвідомлено починає дитина сприймати навколишній світ, тим глибші, стійкіші і змістовніші стають її естетичні почуття. Поступово діти набувають здатності висловлювати елементарні естетичні судження, визначають, що красиво в тому чи іншому предметі; розвивається їх художній смак.

Естетичне переживання сприяє загостренню відчуттів, особ ливо відчуття кольору, поєднання кольорів, відчуття ритму, симетрп.

Для естетичного виховання дітей і для розвитку їх образотворчих здібностей велике значення має ознайомлення з творами образотворчого мистецтва. Яскравість, виразність образів у картинах, скульптурі, архітектурі і творах прикладного декоративного мистецтва викликає естетичне переживання, допомагає дітям глибше і повніше сприймати явища життя і знаходити образне вираження своїх вражень у малюнках, ліпленні, аплікації.

Зображення предметів і явищ дійсності дітьми є разом з тим і відбиттям, їх ставлення до цих предметів: діти відмічають, чим вони красиві, що в них цікавого, чим вони хороші, корисні, чим викликають до себе симпатію; радість або осуд і т. д.

Усі ці сторони можуть бути тісно переплетені між собою, а може переважати якась одна з них — суто пізнавальна, естетичда, моральна.

Ознайомлюючи дітей з явищами природи, подіями життя, вихователь звертає увагу на доступну їх розумінню важливість і красу подій та явищ. Вихователь ставить своїм завданням через переживання красивого підвести дітей до доступної їх свідомості оцінки навколишнього, розвиває в них високі почуття гуманізму, любові до Батьківщини, поваги до праці.

Моральне виховання

У дітей дошкільного віку мало засобів для передавання того величного і прекрасного, що вони бачать і про що, дізнаються від дорослих. І все ж образотворча діяльність може бути використана для виховання у дітей любові до всього кращого, справедливого, для поглиблення тих благородних почуттів, які у них виникають.

Колективні заняття образотворчою діяльністю сприяють вихованню товариськості і дружніх взаємин. Звичайно група дітей з 2—3 чоловік користується одним набором фарб, однією банкою з водою і т. д. Сидіти за столом кожна дитина має так, щоб не заважати іншій, що сидить поруч. Виникає потреба не лише не заважати іншим, а й допомагати, радити, як виконати роботу краще. Колективні перегляди робіт привчають дітей бути уважними до малюнка, ліплення товаришів, справедливо і прихильно їх оцінювати, радіти не лише з своєї, а й з загальної удачі.

Трудове виховання

Малювання, ліплення і аплікація вимагають


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7