Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

РЕФЕРАТ

на тему:

Відповіді та їх характеристика

ПЛАН

Поняття “відповіді”, види відповідей.

Правила формулювання відповідей.

Спиоск використаної літератури.

1. Поняття “відповіді”, види відповідей

Відповідь - це судження, яке дає інформацію, про яку запитується в питанні.

Основними функціями відповіді є:

а) зняття (зменшення) невизначеності, закладеної в питанні чи

б) вказівка на неправильну постановку питання.

Розрізняють наступні види відповідей.

1. По змісту відповіді поділяються на правильні і неправильні.

Відповідь є правильною у тому випадку, якщо виражене в ній судження щире і логічно зв'язано з поставленим питанням.

Неправильними будуть помилкові відповіді (судження, що невірно відбивають дійсність) і "відповіді не власне кажучи", тобто нерелевантні відповіді.

"Відповідь не по суті" може бути і щирим, але він дається не на те питання, яке поставлене. Так, на питання: "У якому місті народився А.С.Пушкін?" нерелевантною відповіддю буде: “А.С.Пушкін народилася в 1799 році”.

2. По області пошуку відповіді поділяються на прямі і непрямі.

Прямою називається відповідь, яка береться безпосередньо з області пошуку відповідей, без додаткових відомостей і міркувань.

Непряма відповідь береться з більш широкої області, ніж область пошуку відповідей.

Наприклад, на питання "Чи є життя на планеті Венера?" прямою відповіддю буде "На Венері немає життя", а непрямою "Температура атмосфери цієї планети дорівнює приблизно 485 градусам по Цельсію, а при такій температурі все живе гине".

3. По обсягу інформації розрізняють повні, неповні і надлишкові відповіді.

Серед відповідей розрізняють:

- щирі і помилкові;

- прямі і непрямі;

- короткі і розгорнуті;

- повні і неповні.

По гносеологічному статусу, тобто стосовно дійсності, відповіді можуть бути щирими і помилковими. Відповідь розцінюється як щирий, якщо виражене в ньому судження правильне, чи адекватно відбиває дійсність. Відповідь розцінюється як помилковий, якщо виражене в ньому судження невірне, чи неадекватно відбиває положення справ у дійсності.

Прямі і непрямі відповіді - це два види відповідей, що розрізняються способом вираження інформації.

Прямим називається відповідь узятий безпосередньо з області пошуку відповідей, при конструюванні якого не прибігають до додаткових зведень і міркувань. Наприклад, прямою відповіддю на питання, що заповнює, “Коли була прийнята Конституція України?” буде судження: “Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року”. Прямою відповіддю на уточнюючий питання - “Чи є дельфін рибою?” буде судження: “Ні, дельфін не є рибою”.

Непрямим називається відповідь, що беруть з більш широкої області, ніж область пошуку відповіді, і з який лише вивідним шляхом можна одержати пряма відповідь. Так, для питання “Коли була прийнята Конституція України?” непрямим буде наступна відповідь: ”Конституція України була прийнята напередодні 5-ої річниці незалежності України”. На питання “ чиЄ дельфін рибою?” непрямим буде відповідь: “Дельфін відноситься до ссавців твариною”.

При реконструюванні непрямої відповіді на перше питання що відповідає розташовував не тільки інформацією про час прийняття Конституції України, але і про час настання 5-ої річниці незалежності України. В другому випадку що відповідає мав додаткову інформацію, про тім що дельфін - це ссавець тварина і що ссавці і риби утворять два непересічних класи.

За граматичною формою відповіді можуть бути короткими і розгорнутими.

Короткі - це односкладові - стверджувальна і негативна відповіді: “так” чи “ні”. Розгорнуті - це відповіді, у кожнім з який повторюються всі елементи питання. Наприклад, на питання “ чиБув Карл Маркс атеїстом?” можуть бути отримані позитивні відповіді: короткий - “Так”; розгорнутий - “Так, Карл Маркс був атеїстом. ”; негативні відповіді: короткий - “Ні”; розгорнутий - “Ні, Карл Маркс не був атеїстом. ”

Короткі відповіді найбільш придатні для простих питань; при складних питаннях доцільно користатися розгорнутими відповідями, оскільки односкладові відповіді в цьому випадку нерідко виявляються двозначними.

По обсязі представленої у відповіді інформації вони можуть бути повними чи неповними. Проблема повноти найчастіше виникає при відповідях на складні питання.

Повна відповідь включає інформацію з усім чи елементам складовим частинам питання. Наприклад, на складне уточнююче питання: “ чиВірно, що підмет, присудок і доповнення є другорядними членами пропозиції?” повним буде наступна відповідь : “Підмет і присудок є головними членами пропозиції, доповнення - другорядним членом .” На складний восполняющий питання: “Де, коли і на честь якої події був установлений пам'ятник князю Володимирові?” повним буде наступна відповідь: “Пам'ятник великому князю київському Володимирові Святославовичу встановлений у 1853 році в Києві на честь 770-річчя водохрещення Русі. ”

Неповна відповідь включає інформацію щодо лише окремих чи елементів складових частин питання. Так, на приведений вище питання - : “ чиВірно, що підмет, присудок і доповнення є другорядними членами пропозиції?” - неповним буде відповідь: “Ні, невірно, підмет є головним членом пропозиції”. На питання “Де, коли і на честь якої події був установлений пам'ятник князю Володимирові?” - неповним буде відповідь: “Пам'ятник князю Володимирові Святославовичу встановлений на честь 770-річчя водохрещення Русі. ”

Неповна відповідь на перше питання не містить інформації про роль присудка в пропозиції, а друга відповідь не вказує час і місце встановлення пам'ятника.

4. По намірах відповідаючого розрізняють позитивні і негативні відповіді.

Прагнення розібратися в питанні приведе до позитивної відповіді, прямої чи непрямої відмовлення відповідати на нього - до негативної відповіді.

2. Правила формулювання відповіді

1. Відповідь повинна бути чіткою, однозначною і короткою.

2. Відповідь повинна зменшувати невизначеність питання, бути інформативніша за нього.

3. При некоректній постановці питання відповідь повинна містити і вказівку на цю некоректність.

4. При відповіді на складне диз'юнктивне питання досить дати
інформацію на один із вхідних у нього питань, а при відповіді на
кон’юнктивне питання - на кожне вхідне у нього питання окремо.

Виверти і помилки в


Сторінки: 1 2