Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


Релігієзнавство
Курсова робота - Іслам
36Зміст

 

ІСЛАМ

Зміст

Розділ 1 Введення...…………………………………………………………………......

Розділ 2 Зародження ісламу...………………………………………………………

Розділ 3 Муххаммад (Мухаммед, Магомет)...………………………………………......

Розділ 4 Загальна характеристика мусульманського права ...…………………………......

Розділ 5 Джерела мусульманського права...………………………………………......

5.1. Коран...………………………………………………………………………

5.2. Сунна...………………………………………………………………………

5.3. Іджма...……………………………………………………………………......

5.4 Кіяс...…………………………………………………………………………

5.5. Фірмани, кануни...…………………………………………………………

Розділ 6 Різні течії в мусульманстві...………………………………………

6.1 Шиїзм...……………........……………………………………………………......

6.2. Суфізм...………………………………………………………………………......

6.2.1.Цілі й стремління...……………………………………………………

6.2.2. Значимість суфізму...…………………………………………………......

6.3. Сунізм...………………………………………………………………………

6.4 Ваххабітизм...…………………………………………………………………

6.5 Бабістський рух...……………………………………………………......

Розділ 7 Іслам і суспільство...………………………………………......……………......

7.1. Ісламський одяг...………………………………………………………......

7.2. Ісламська їжа...…………………………………………………………......

7.2.1. Свинина...……………………………………………………………......

7.2.2. М'ясо інших тварин і інша їжа...……………………………

Розділ 8 Іслам у новий і новітній час...……………………………………….......

Розділ 9 Висновок...………………………………………………………………......

Список використаної літератури...………………………………………………

Розділ 1

Введення

Іслам – одна з трьох найбільших релігій, що виникли на суворих і безмовних просторах близькосхідних пустель. Дві інші – іудаїзм і християнство. Усі три віри тісно пов'язані, тому що в дійсності прославляють того самого Бога. З погляду історії іслам вважається наймолодшим із трьох релігій, хоча мусульмани думають, що їхня віра є самою ранньою і лежить в основі, як іудаїзму, так і християнства.

Іслам – це одна з розповсюджених релігій: прихильників її нараховується близько 900 млн., переважно в Північній Африці, Південно-Західної, Південно-Східної і Південної Азії. Арабо-язичні народи майже поголовно сповідають іслам, тюрко-язичні й ірано-язичні - у переважній більшості.

Бути мусульманином (послідовником ісламу) у наш час уже значить бути обов'язково арабом. Слово «мусульманин» перекладається як « той, хто скоряється». Символ віри ісламу складається з двох тверджень: « Ля иляха илля Ллаху ва Мухаммадун Расулу Ллахи» (« Немає Бога крім Аллаха і Мухаммад – Пророк Його»). Обидва основні твердження мусульмани приймають серцем, а саме: у дійсності існує тільки лише один Бог, Найвищий Владика, і Одкровення, послане Їм арабському Пророку Мухаммаду, є щирим, остаточним і зробленим, що цілком скасовує усе раніше низпослані одкровення.

Розділ 2

Зародження ісламу.

Іслам зародився в Аравії в VII столітті нашої ери. Походження його ясніше, ніж походження християнства і буддизму, тому що воно майже із самого початку висвітлюється письмовими джерелами. Але і тут дуже багато легендарного. За мусульманською традицією, засновником ісламу був пророк Божий Мухаммед, араб, що жив у Мецці; він нібито одержав від Бога ряд «одкровень», записаних у священній книзі Корані, і передав їхнім людям. Коран – основна священна книга мусульман, як Пятикнижжя Моісеєве для євреїв, Євангеліє –для християн.

Сам Мухаммед нічого не писав: він був, очевидно, неписьменний. Після нього залишилися розрізнені записи його виречень і повчань, зроблені в різний час. Мухаммеду приписуються тексти і більш раннього часу і більш пізні. З цих записів був зроблений близько 650 року ( при третьому спадкоємці Мухаммеда – Османі) звід, що одержав назву «Коран» ( «читання»). Книга ця була оголошена священною, продиктованою самому пророку архангелом Джебраілом; записи,які не ввійшли в неї були знищені.

Коран розділений на 114 сур. Вони розташовані без усякого порядку, просто по розмірах: більш довгі ближче до початку, далі коротші – до кінця. Сури мекканскі (більш ранні) і мединскі ( більш пізні) перемішані. Одне і теж повторюється багатослівно в різних сурах. Вигуки і прославляння величі і могутності Аллаха чергуються з розпорядженнями, заборонами і погрозами «геєною» у майбутньому житті всім непослушникам. У Корані зовсім непомітно слідів такої редакційно-літературної обробки, як у християнському Євангелії: це зовсім сирі, неопрацьовані тексти.

Інша частина релігійної літератури мусульман – це сунна чи (сонна), що складає зі священних переказів ( хадисів) про життя, чудесах і дорученнях Мухаммеда. Збірники хадисів складалися в ІХ столітті мусульманськими богословами – Бухарі, Муслимом та ін. Але не всі мусульмани визнають сунну; тих, які признають її називають суннитами, вони складають значну більшість в ісламі.

На основі Корана і хадисів мусульманські богослови намагалися відновити біографію Мухаммеда. Сама рання зі збережених складена мединцем Ібн Ісхаком (VIII в.) і дійшла до нас у редакції ІХ століття.

Вважається, що Мухаммед дійсно жив близько 570-632 р. і проповідував нове навчання спочатку в Мецці, а потім і в Медині. Там йому вдалося зібрати багато прихильників. Спираючи на них, він незабаром підкорив до себе Мекку й об'єднав велику частину Аравії під прапором нової релігії.

Аравія була економічно і культурно пов'язана із сусідніми країнами: Месопотамією, Сирією, Єгиптом і ін. В Аравії були поселенці іноземців, зокрема іудейські і християнські громади. Люди різних мов і релігій спілкувалися між собою, вірування їх впливали один на одного. У IV столітті в Аравії почався занепад караванної торгівлі, тому що торгові дороги перемістилися на схід у Сасанидський Іран. Це порушило економічну рівновагу. Громади мали потребу в об'єднанні. Це не сповільнило відбитися й в ідеології: виник рух на злиття племінних культів, за шанування єдиного верховного Бога Аллаха. У такій обстановці і розгорнулася проповідницька діяльність Мухаммеда. У його проповідях не було майже нічого нового в порівнянні з релігійними навчаннями іудеїв, християн, ханифів: основне в Мухаммеда – строга вимога почитати тільки одного Аллаха і бути безумовно покірним його волі. Саме слово « іслам» означає покірність.

У розділі 2 я сповістив коротко про джерела мусульманського права ( Коран, сонна і т.д.) , далі розглянемо детальніше.

Розділ 3

МУХАММАД (Мухаммед, Магомет)

Ахмад б. 'Абд Аллах (близько 570-632) з роду хашим родо-племенної групи курайш - засновник релігії ісламу і першої громади мусульман. За уявою мусульман - пророк Аллаха і його посланець, через якого був переданий людям текст Корана.

Народився в Мецці в небагатій, але близькій за спорідненням до мекканскоі знаті родині. Його батько вмер під час


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11