Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Англіканська церква

Англіканська церква.Історія та сучасність

ЗМІСТ

ВСТУП 4

?????? 1. ??????????? ???????? ?????? ? ?????? ? ????? ?????????? ????????????? (XI - XV ) 7

Особливості поширення християнства та розвитку Церкви в Англії в епоху раннього середньовіччя 8 Визрівання конфлікту між королівською владою та Апостольським Престолом в Англії в XI - XV столітті 11

?????? 2. ?????????? ? ??????: ?????? ??????????
????????????? ?????? (XVI ??.) 12

Історія протестантизму в Англії 18

2.2. Лютеранська церква. 20

Баптизм і зародження англіканства 30

?????? 3. ??????????? ? ???????? ????????????? ??????

XVII ??. 36

3.1. Англіканська Реформація . 51

 

3.2.Характер Англікансьтва 52

3.3. Розповсюдження Англіканства 53

3.4.Співтовариство англіканських церков. 54

3.5.Значення Англіканства. 56

3.6.Розповсюдження християнства на Балканських островах 60.

3.7.Розповсюдження віри в бритський період 63.

3.8.Вплив Кельтської церкви на розповсюдження християнства 66.

3.9.Єпископ Павлин просвітитель Нортумбрії і його послідовники. 75.

????????. 79

?I???????? 126

??????? 135

 

?????

Актуальність. У сучасному світі людство незважаючи на стрімкий розвиток та технічний прогрес все більше і більше звертає свою увагу на духовний розвиток особистості. Саме тому актуальним та одним із головних питань у справі розвитку суспільства є вивчення основних напрямів християнства роль релігійних конфесій та зокрема Англіканської церкви у справі гармонійного формування особистості.

Об'єктом дослідження є Англіканська церква це один із основних напрямів в протестантизмі. Зародилася в Англії під час Реформації в результаті розриву місцевої католицької церкви з Римом. В наш час до неї належать 78 мільйонів англіканців.

Предмет дослідження: Історія та сучасний стан Англіканської церкви. Останнім часом серед англікан, так і серед інших західних християн, знову відмічається зростання інтересу до духовного життя. Різко збільшився попит на відповідну літературу (зокрема православну). Серед книг, що привертають особливу увагу, можна вказати, наприклад, на аскетичні твори східно християнських Отців. Разом з тим великий інтерес викликають також і фундаментальні релігійно-філософські питання. Покоління, яке очевидним чином втратило віру батьків, все ще виявляє готовність битися над тими питаннями, які поставило християнство. Якщо з'являється досить багато книг негативного характеру, тобто виступаючих проти традиційних релігійних формулювань, то немало і таких, які слід розглядати швидше як чесний пошук шляхів до нових способів виразу християнського віровчення (при цьому, проте, використовується мова, яка може показатися чужою і небезпечною). Крім безперечних втрат, які понесла Церква в ході секуляризації, розповсюдження безбожництва та скорочення числа своїх прихожан - включаючи і матеріальні втрати, які негативно позначаються, наприклад, на можливості підтримувати і зберігати храми, - необхідно відзначити в цьому процесі і деякі позитивні моменти: не останнім є в цьому сенсі прагнення бути "чесним перед Богом" (якщо пригадати заголовок знаменитої книги, написаної англіканським єпископом в 1960-і роки [1.с.57]), а не прикидатися віруючим або просто для годиться виявляти свою прихильність Церкві. Типовий сучасний англіканіин швидше зберігатиме досить слабку, але справжню віру, разом з відчуттям її реальної, практичної значущості, чим на словах підтримувати весь набір езотеричних догм, які, як здається, не мають ніякого відношення до дійсності. У своєму внутрішньому, молитовному житті, користуючись одним з офіційно схвалених молитвеників, він стикається з суттю християнської віри і надихається на пошуки свого шляху до повнішої реалізації цієї віри в своїй совісті і своєму житті.

Мета дослідження: Останні півстоліття в Англіканській церкві - у Великобританії і інших країнах - відбулися значні зміни, і важко сказати, що чекає її в цьому сенсі в найближчі десятиліття. Проте справжні нотатки про її минуле і сьогодення можуть дати деякі відомості про те, в якому напрямі вона розвиватиметься в майбутньому - у взаємодії з братами-християнами з інших традицій, серед яких і особливо близькі нею друзі - православні християни.

Завдання:

1.На основі історичних та релігійних джерел дослідити заснування, формування та сучасний стан Англіканської церкви.

2.В сучасному світі, коли набирає силу екуменічний рух зрозуміти шляхи подолання розколу та можливість об’єднання церков.

3.Узагальнивши інформацію про сучасний стан Англіканської церви отримати можливість знайти шляхи для нормального між церковного діалогу.

Методи дослідження: Філософські праці сучасних та класичних науковців,статистика та інформація сучасного стану Англіканської церкви,наукові статті з Інтернету та книги із провідних філософських університететів.

Практичне значення дослідження:

Отримати обґрунтовану узагальнюючу працю про історичні шляхи формування Англіканської церкви, її сучасний стан та місце,яке вона займає не тільки в Англії,але по цілому світі де проживають прихильники цієї конфесії,яких за останніми статистичними даними налічується близько 78 мільйонів.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновок, список використаних джерел із 81 найменувань, 4 додатків. Загальний обсяг 136 сторінок.

РОЗДІЛ I. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦЕРКВИ В АНГЛІЇ В ЕПОХУ КЛАСИЧНОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (XI - XV СТ.)

У 1534 році по спеціальному акту відбулося підпорядкування церкві королеві. У 1534 р. Генріх VIII розірвав відносини з Ватиканом і встав на чолі церкви. Реальною причиною конфлікту з папською владою було бажання короля розірвати шлюб. Монастирські землі були конфісковані на користь казни, що збагатило короля і дало можливість отримати нові земельні володіння крупним придворним. У 1562 р. була проголошена доктрина нової церкви, що наближається до протестантської, хоча багато її ритуалів залишаються близькими до католицьких. Нова реформована церква була названа англіканською.

З 1571 р. - Символ віри з 39 членів.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36