Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ПЛАН

Вступ...........................................................................................................

1 Характеристика сучасного стану комплексу маркетингу підприємства ПП „Модіан”.................................................................

1.1 Загальна характеристика діяльності підприємства та основні показники діяльності...............................................................................

1.2 Аналіз маркетингового середовища підприємства та формулювання цілей його маркетингового комплексу.............................................

Характеристика ефективності функціонування маркетингового комплексу ПП „Модіан”...............................................................

2.Теоретичні аспекти розробки і обгрунтування маркетингової стратегії.................................................................................................... 2.1 Концепції управління маркетингом 2.1 Стратегічне планування маркетингу 2.3 Процес управління маркетингом

3. Напрямки вдосконалення маркетингового комплексу підприємства..

3.1 Вдосконалення системи оцінки конкурентного середовища підприємства та вироблення конкурентної стратегії...............................

3.2 Вдосконалення процесу маркетингового дослідження та дизайн маркетингового дослідження...................................................................

Висновки.................................................................................................................

Список використаної літератури.......................................................................

Розділ 1. Характеристика сучасного комплексу маркетингу підприємства ПП „Модіан”

1.1 Загальна характеристика діяльності підприємства та основні показники діяльності 

Фірма „Модіан” створена у квітні 1993 року у формі приватного підприємства. Основний вид діяльності – торгівля канцелярським товарами, офісним устаткуванням та витратними матеріалами для оргтехніки. Загальна кількість працюючих 285 чол.

Юридична адреса: м.Київ, вул. Набережно-Крещатицька, 39

Фірма має більш як 1500 клієнтів, серед яких:

? Конституційний Суд України;

? Міністерство Юстиції;

? Міненерго;

? Видавництва "Київська Правда", "Сільські вісті", "Команда";

? Київміськбуд-1;

? Київквартсервис .

Для того, щоб оцінити ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах треба проаналізувати його організаційну структуру (див. рис. 2.1.)

Головним керуючим органом фірми є Рада власників в яку входять 4 особи, що створили дане підприємство. В компетенцію Ради власників, згідно Статуту підприємства, входить визначення стратегічних напрямків розвитку підприємства, обрання генерального директора та призначення головного бухгалтера підприємства.

Генеральний директор займається поточним управлінням підприємством, до його компетенції входить прийняття рішень щодо управління підприємством як фінансового так і організаційного змісту, найом працівників (крім головного бухгалтера, так як це компетенція Ради власників). Має право підпису фінансових документів

До функцій головного бухгалтера відносяться:

ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні; надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством; надання щорічного звіту Раді власників.

До функцій відділу маркетингу відносяться:

начальник відділу є заступником головного бухгалтера; моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства; проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу; планування і керування запасами підприємства; надання щорічного звіту Раді власників.

Як видно, підприємство, в цілому, є прибутковим і працює стабільно. Спостерігається ріст грошових коштів на рахунках підприємства, проте об’єм їх ще досить низький - 3,6% від оборотного капіталу, як за період з 2005 по 2007 рік та і за період з 2006 по 2006 рік, при нормі не менш 10%. Такі низькі показники негативно впливають на показники абсолютної ліквідності підприємства. Відбувається значне зниження дебіторської заборгованості підприємства, так за період з 2005 по 2007 вона зменшилась на 1443 тис. грн., або 40,9%. Це свідчить про виважену політику керівництва фірми щодо дебіторів. Спостерігається зменшення вартості незавершеного будівництва (на 43 тис. грн., або 74%), та збільшення вартості основних фондів підприємства на 3900 тис. грн., або 15,39%. Що означає, що на підприємстві відбувається оновлення основних засобів. Збільшується виручка підприємства, а відповідно і сума нерозподіленого прибутку підприємства, так за період, що аналізується він збільшився на 210 тис. грн., або 25,77%. Збільшився статутний та резервний капітали підприємства на 1590 тис. грн.., або 69,6%. та 237 тис. грн., або 51,41% відповідно. Як негативний фактор можна відмітити збільшення на 4260 тис. грн.., або 13,07% постійних зобов’язань підприємства. Також слід відмітити, що відбувається зниження кредиторської заборгованості на 2171 тис. грн., або 66,94%

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВУ:

? збільшити суму грошових коштів на рахунках до рівня, необхідного для покриття поточних зобов’язань. Це можна зробити за рахунок нерозподіленого прибутку;

? зменшити суму боргу по постійним зобов’язанням.

1.2 Аналіз маркетингового середовища підприємства та формулювання цілей його маркетингового комплексу

Фірма „Модіан” реалізовує близько 500 найменувань різних канцелярських і паперово-білових виробів, при цьому також надає послуги щодо їх доставки.

Обґрунтування вибору діяльності фірми. Даний вид діяльності дозволяє при незначних вкладеннях у рекламу отримувати максимальний прибуток, тому що ці види продукції є на ринку м. Києва не новими і з сторони підприємства не потрібно додаткових зусиль для їх просування. Більшість із пропонованих товарів, у силу своєї специфіки, орієнтовані на дрібні фірми і підприємства і є, як правило, для багатьох з них видатковими матеріалами, тобто потреба в такого роду товарах ніколи не падає, а навіть з розвитком цих підприємств і появою нових фірм, неухильно зростає.

Цільовий ринок. Товар реалізовується в межах міста Києва та Київської області.

Аналіз маркетингового середовища.

Макросередовище

Факториісубєкти | Вплив на діяльність |

Примітки

Позитивний | Негативний

Організаційна

структура:

до вищого керівництва належать співвласники – акціонери |

Визначають цілі підприємства, загальні стратегічні установки, поточну політику |

маркетингові проекти належать затвердженню вищим керівництвом

Спеціаліст по продажам и маркетингу виконуючий організаційні функції |

Розробляє маркетингові проекти, що відповідають планам вищого керівництва, здійснює всі контакти з постачальниками и вирішує кадрові питання | працює в тісній співпраці з торговими агентами

Торгові агенти | здійснюють всі контакти зі споживачами, самостійно вирішують питання по скидками в рамках встановлених керівництвом підприємства Здійснюють пошук нового споживача та нових ринків збуту | Переслідують

тільки власні інтереси, а не інтереси підприємства

Спеціалісти складського обліку | вирішують питання по відгрузці товару, комплектації замовлень

Мікросередовище

Факториисубєкти | Вплив на діяльність |

Примітки

Позитивний | Негативний

Головний бухгалтер, бухгалтер | слідкують за доходами і видатками | доставляють спеціалісту по продажам и маркетингу наскільки успішно йде досягнення намічених цілей

Постачальники:

1. Оптовий постачальник “Office Line Kyiv”

2. Постачальник по паперово-біловим товарам фірма “Берег” | забезпечують широким постійним асортиментом канцелярських та паперово-білових товарів | - забезпечують також конкурентів;

- можуть безпосередньо впливати на ціни


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11