Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Автоматично з "Дебетом-Кредитом"

"БЕСТ-ПРО" - вибір для професіоналів бізнесу

Одна з основних проблем вибору автоматизованої системи для підприємства полягає в тому, що керівництво часто не готове до чіткого формулювання своїх потреб в автоматизації. Чи буде вибрана комплексна система, чи програми, які розв'язують конкретні завдання цього етапу, залежить від низки причин. Безсумнівно, на вибір системи вплине і масштабність підприємства, і його фінансове положення.

Рішення директора часто залежить від вартості системи і достатнього набору управлінських даних, що генерується обліковою системою. Для головного бухгалтера, як правило, важлива повнота набору облікових можливостей, що їх надає система. IT-фахівець майже завжди старається вибрати систему, яка створена на основі передових технологій і забезпечує простоту та гнучкість конфігурування. Але всі вони погоджуються з одним - вибрана система повинна допомогти підприємству вийти на новий рівень роботи й оптимізувати управління підприємством. І, як наслідок, підвищити конкурентоспроможність і прибутковість бізнесу.

Максимум можливостей за розумну ціну. Однією з систем, що дозволяють комплексно вирішувати завдання збирання, обробки й аналізу інформації на підприємстві, є система "БЕСТ-ПРО", розроблена компанією "Інтелект-Сервіс".

Відмітною особливістю системи є комплексне розв'язання облікових і управлінських завдань і гнучке настроювання, що дозволяє оперативно коригувати облікову систему за будь-яких змін у законодавстві або виробничих завданнях.

За допомогою вбудованої мови стандарту Basic навіть не знайомі з програмуванням користувачі можуть створювати свої процедури, за допомогою яких здійснюється настроювання складних проведень за рахунками, реалізовуються алгоритми різних розрахунків, процедури використовуються у звітах.

Система "БЕСТ-ПРО" підтримує стандарт MRP II1 , дозволяє оптимізувати всі основні процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу, який йде на виробництво продукції. Система забезпечує комплексну автоматизацію бізнес-процесів підприємств і здійснює планування всіх аспектів діяльності підприємства - від завантаження потужностей до реалізації готової продукції.

1 MRP II (Manufacturing Resource Planning) - планування ресурсів виробництва.

Функції цехового обліку дозволяють оперативно контролювати виробничий процес на кожен вид продукції. Керування фінансовими ресурсами, грошовими потоками, завдання логістики (управління закупівлями, запасами, продажем) реалізовано в системі "БЕСТ-ПРО". Також реалізовано засоби для розрахунку нормативної і фактичної собівартості. У розпорядженні системи "БЕСТ-ПРО" є й засоби для контролю поточного стану підприємства та аналізу результатів діяльності підприємства.

Система повністю відповідає класичній моделі корпоративної інформаційної системи управління підприємством і основним вимогам до таких систем.

Територіальна розподіленість. Система дозволяє організувати збирання оперативної, облікової і бухгалтерської інформації з територіально віддалених підрозділів підприємства з її подальшою консолідацією в головному офісі. Здійснюється підтримка кількох рівнів ієрархії організаційної структури підприємства.

Зв'язок різних предметних галузей. Система "БЕСТ-ПРО" дозволяє організувати ведення фінансового, управлінського, податкового обліку, обліку за міжнародними стандартами (на малюнку 10 показано вікно розрахунку податкової і бухгалтерської амортизації ОЗ).

Малюнок 10

Орієнтація на аналітичну обробку даних. Є можливість формувати і використовувати аналітичне представлення даних, що базується на інформації попередніх облікових періодів з використанням OLAP-технологій2 .

2 OLAP (On-Line Analytical Processing) - технологія комплексного багатовимірного аналізу даних.

Тривалий життєвий цикл. Оновлення системи, які постійно випускаються, дозволяють успішно експлуатувати на підприємствах України комплекс "БЕСТ-ПРО" вже понад 6 років.

Різноманітність програмного забезпечення, що використовується. Високий ступінь інтеграції програмного комплексу з мінімальними витратами дозволяє здійснити зв'язок з системами, які вже працюють на підприємстві і виконують специфічні задачі, тобто створити повний електронний документообіг на підприємстві. Комплекс має широкі можливості інформаційного обміну штатними засобами системи: імпорт/експорт інформації в стандартні формати даних у структурі, що довільно настроюється. Настроювання структури дозволяє обмінюватися даними з будь-якою програмою ("Бест-звіт" та ін.)

Надійність зберігання і передачі інформації. Засоби адміністрування системи дозволяють встановлювати окремі права доступу до даних і прикладних функцій системи. Модулі обміну і консолідації даних формують захищені електронним ключем пакети, що дозволяє безпечно передавати їх через мережі загального користування. Ця система захисту сертифікована СБУ.

Від модуля до багатофункціональності. Основою роботи комплексу є первинний документ. Єдина централізована база даних комплексу виключає подвійне введення однакової інформації різними користувачами. Використання загальної довідкової інформації, формування документів на підставі документів (договорів, рахунків тощо), створених в інших підрозділах, значно зменшує час створення нового документа і кількість помилок, тим самим звільняючи час для роботи інтелекту, для аналізу ситуації.

Комплекс має модульну структуру. Основними модулями комплексу "БЕСТ-ПРО" є логістика, фінансовий облік, планування і аналіз, управління персоналом і виробництвом, облік водного й автотранспорту, торгово-виробнича діяльність, адміністрування готелю й управління пансіонатом. Причому кожен з модулів містить кілька розділів.

І один модуль - в автоматизації воїн. До цього треба додати: "якщо це модуль від системи "БЕСТ-ПРО". Кожна організація вибирає той набір модулів і розділів "БЕСТ-ПРО", який потрібен для розв'язання поставлених завдань, або модулі, що вписуються до бюджету автоматизації. Автоматизацію підприємства можна починати з купівлі навіть одного модуля системи "БЕСТ-ПРО". Модулі адміністрування комплексу і загальні довідники завжди складають компанію будь-якому модулю. Подальший розвиток, додання нових модулів і функцій відбувається за бажанням і фінансовими можливостями.

Кожен модуль програми досить самостійний. Він працює як самостійно, так і в комплексі. Навіть при роботі з одним модулем кожне робоче місце працівника настроюється на виконання певних функцій. Доступ до даних дозволяє розмежувати не тільки видимість інформації, а й, за потреби, права на створення, зміну або видалення інформації.

При веденні обліку в групі підприємств є можливість зробити загальнодоступною загальну для всіх підприємств інформацію. Для цього робиться спільним доступ до довідників.

Використання кількох планів рахунків дозволяє вести облік як за національними, так і


Сторінки: 1 2