Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

8

Аналіз потенційних небезпек і шкідливостей виробничого середовища

В період будівництва свердловини і її експлуатації виникають різні джерела підвищеної небезпеки. Хоч установка “Уралмаш 3Д – 76” виконана на основі добре освоєного обладнання, в бурінні типу “Уралмаш 3Д”, на ній існує ряд потенційних небезпек і шкідливих факторів виробничого середовища.

При роботі бурових насосів У8 - 6МА2 рухомі частини (шківи, клинопасові передачі) представляють небезпеку для обслуговуючого персоналу, так як можливе попадання кінцівок рук, ніг, робочого одягу під обертові частини насосу.

На працівників, що обслуговують насоси У8 – 6МА2, діють і інші шкідливі фактори. Так потенційно небезпечними є низькочастотні коливання , що випромінюються насосом і двигунами внутрішнього згорання ДВЗ і насоси також мають вплив на здоров’я працівників.

Небезпечною є робота з буровим розчином, який проходить по всій циркуляційній системі. Буровий розчин оброблений хімреагентами, які шкідливо діють на шкіряний покрив людини, органи дихання. Так каустична сода (NaOH) в сильній концентрації викликає іони всіх рівнів, а в менших концентраціях обезпилює шкіру. Дія променів інколи викликає дерматити.

Робота насосу має змінну характеристику потоку рідини і тиску в нагнітальній лінії. Регуляції, що виникають, приводять до послаблення і розриву з’єднань (шпилькових) маніфольда, що являє собою велику небезпеку для обслуговуючого персоналу.

Небезпечно шкідливими факторами при обслуговуванні бурових насосів є також дизпаливо і продукти його згорання в дизелях типу В – 2.

Табл. 7.2. – Аналіз потенційних небезпек і виробничих факторів.

Джерела небезпек | Характеристика потенційних небезпечних виробничих факторів

Гідравлічна частина насосу У8 – 6МА2. | Трубопроводи, які знаходяться під тиском Рмах= 25 МПа. При неправильному встановленні запобіжних пристроїв діафрагменного типу виникає загроза розриву гідравлічної коробки і травмуванню обслуговуючого персоналу. Неправильне заповнення пневмокомпенсатора приводить або до розриву, або до збільшення пульсації бурового розчину.

Механічна частина насосу У8 – 6МА2. | При роботі насосу є загроза попадання кінцівок рук і ніг, частин одягу між паси клинопасової передачі. Є необхідність перенесення важких вузлів і деталей при ремонті механічної частини насосу, що приводить в деяких випадках до виробничих травм. Попадання на шкіру працівників паливно – мастильних матеріалів. Обрив клинопасової передачі.

Заміна клапанів і циліндро – поршневих пар при ремонті гідравлічної частини. | При заміні клапанів, поршнів і циліндрових втулок використовуються різноманітні приспосіблення. Так як ці деталі і приспосіблення є важкими, є загроза травмуванню обслуговуючого персоналу шляхом падіння деталей на кінцівки рук і ніг, защеплення кінцівок приспосібленнями.

Табл. 7.3. Характеристика шкідливих речовин, які застосовують в бурінні.

Назва речовини | ДК даної речовини, мл / м3 | Перша допомога при отруєнні

В робочій зоні | В атмосфері

Каустична сода (NaOH) | 60 | 2 | Видалити з шкіри з допомогою теплої води і масел

Негашене вапно (CaO) | 70 | 3 | Протерти шкіру вазеліном, промити водою

Дизпаливо | 100 | 5 | Свіже повітря, тепло, валер”янка 20 крапель

Забезпечення нормальних умов праці.

Для забезпечення нормальних умов праці на буровій установці “Уралмаш 3Д-76” передбачені слідуючі санітарно – побутові приміщення:

побутове приміщення з кабінетом майстра і кабінкою відпочинку, обладнаною обігрівальними і огороджувальними приладами, умивальником, бачком для питної води;

побутовий вагончик з гардеробом, сушаркою для спецодягу і взуття, душовою кабінкою;

вагон – столова на 8 посадочних місць.

Табл. 7.4. Номенклатура санітарно – побутових приміщень.

№ п/п | Назва приміщення | Назва побутових пристроїв | Норма площі на чоловіка, м2 | Кількість працівників | Фактична площа побутових приміщень

1 | Гардероб | Подвійна шафа 50*40, одинарна шафа 50*33 | 1,1 | 12 | 12

2 | Душова | Кран рукомийник, душові сітки | 0,5 | 12 | 4

3 | Вагон – столова | Столи, крісла, газова плитка | 1,1 | 12 | 16

На буровій вентиляція здійснюється природнім шляхом, спеціальних вентиляційних споруд не передбачається. Цей вид вентиляції є найбільш раціональним для насосного блоку, так як при цьому не затрачаються додаткові ресурси для створення нормальних умов в робочій зоні.

Для створення нормальних умов зорової роботи в насосних приміщеннях встановлюється значення мінімальної освітленості згідно СН4ПІІ.–79 – «Естественная и искусственная освещенность”. Враховуючи те, що роботи по обслуговуванню насосу та його доглядом проводяться при недостатній освітленості і в нічний період часу, в буровому приміщенні встановлюють засоби штучного освітлення – пиловодонепроникний світильник АП600*200 / 4.

Табл.7.5. Характеристика штучної освітленості.

Назва приміщення | Розряд зорової роботи | Освітленість АК | Тип світильника

Загальна | Комбіно-вана | Аварійна | Евакуа-

ційна

Насосне приміщення |

8 |

50 |

- |

2,5 |

- | Пиловодоне-

проникний світильник АП600*200/4

Важливе місце в комплексі заходів займають засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Відомості про ЗІЗ працівників зведені в таблицю 7.6.

Табл..7.6. Засоби індивідуального захисту працівників.

Шкідливий фактор | Призначення | Назва ЗІЗ (марка і характеристика) | Працівники

Падіння інструменту | Захист голови | Каска “Труд” ГОСТ 39 – 124 – 82 | Бурильник, помбур

Укуси кліщів | Захист тіла | Захисний костюм ГОСТ–17 –446 – 74 | Машиніст-дизеліст, помічник дизеліста

Шум з перевищенням ГДУ до 10 ДБ | Захист органів слуху | Протишумні вкладиші «Беруші» ТУ6– 16 –2402– 80, протишумні навушники ВЦНІОТ – 2М,

ТУУ00 –28 –126-76 | Дизеліст, помічник дизеліста

Мікровібрація | Захист тіла | Спеціальне взуття | Дизеліст, пом дизеліст

Механічні пошкодження органів дихання | Захист органів дихання | Респіратор фільтруючий «Лепесток» | Бурильник, помбур, дизеліст

Бурильник отримує безкоштовно костюм брезентовий або бавовняний з водоізолюючою прокладкою, чоботи кірзові, рукавиці брезентові. В зимовий період часу додатково отримує бавовняну куртку з


Сторінки: 1 2 3 4