Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Значення охорони праці і навколишнього середовища в забезпеченні безпечних і здорових умов праці

Охорона праці та оточуючого середовища

Значення охорони праці і навколишнього середовища в забезпеченні безпечних і здорових умов праці

Охорона праці - це система організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та інших обов`язкових для виконання підприємствами (організаціями) і їх посадовими особами підприємств, які направлені на забезпечення прав робітників і службовців на здоров`я і безпеку умов праці. Право на здоров`я і безпечні умови праці є одним з основних трудових прав робочих і службовців, які затверджені в законодавчому порядку. Воно реалізується за допомогою різноманітних заходів, які передбачають покращення стану робочих місць, раціоналізацію технологічних процесів і герметизацію виробничих процесів, вентиляцію і освітлення робочих місць, вдосконалення засобів безпеки на підприємстві і забезпечення об`єктів засобами колективного захисту (огороджуючими, блокуючими і сигнальними засобами), забезпечення робочих засобами індивідуального захисту (спецодяг, протигаз і ін.) і особистої гігієни, контроль за виконанням технологічних режимів, забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, постачання на робочі місця гарячою їдою, медикаментами і засобами першої допомоги, медичне обслуговування робітників, періодичні медогляди, диспансеризацію, створення профілакторіїв, баз відпочинку, забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням і ін.

Розвиток нафтогазовидобувної промисловості супроводжується вдосконаленням техніки і технології, впровадженням більш прогресивних методів праці, механізації і автоматизації виробничих процесів.

Нагляд і контроль за охороною праці і виконанням трудового законодавства ведуть спеціальні державні органи контролю, технічна і правова інспекція праці профспілок і комісії профспілкових комітетів.

На об`єкти нафтогазовидобувного комплексу приймаються особи чоловічої статі при досягненні 18-ного віку, які навчені безпечним методам роботи, правилами використання засобів індивідуального захисту, здійснення першої допомоги потерпілому і при цьому пройшовши перевірку знань. Жінки можуть бути прийняті на окремі види робіт на нафтогазовидобувних об`єктах, які допускаються законодавством про працю жінок, на нафтогазовидобувних об`єктах.

При поступленні на роботу, а також періодично всі робочі нафтогазового комплексу повинні в обов`язковому порядку проходити медичний огляд. Мета, якого - визначення придатності робітника до виконання робіт по даній професії без шкоди його здоров`я.

Час початку і кінець роботи, перерва, встановлюється адміністрацією підприємства і профспілковими комітетами. Перерва не входить в тривалість робочого часу. Робітники, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в холодних приміщеннях , передбачений десяти хвилинна перерва для зігрівання після кожної години роботи за рахунок робочого часу.

При проведені небезпечних виробничих операцій і на місцях потенційно небезпечних, мають бути знаки, які повідомляють про небезпеку (забороняючи, попереджуючі, вказівні) і плакати. Попередженню нещасних випадків допомагають також сигнальні кольори.

Яскравий колір якої-небудь деталі обладнання привертає увагу і попереджує про можливу небезпеку. Сигнальні кольори уніфіковані і зведені в єдину державну систему. На виробництві прийняти два основних кольори: червоний, жовтий і зелений; і три допоміжних - синій, білий і чорний.

Також на об`єктах нафтогазовидобувного комплексу застосовують звукову і світлову сигналізації. Звукова сигналізація здійснюється за допомогою сигнальної сирени, гудка, свистка, дзвінка і телефону. Світлова сигналізація здійснюється за допомогою червоної і зеленої ламп.

7.2 Аналіз потенціальних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища

Охорона праці на морській стаціонарній платформі включає в себе такі положення:

загальні вимоги;

евакуація персоналу;

індивідуальні і колективні рятувальні засоби;

протипожежний захист.

Загальні вимоги:

- на МСП в виробничих приміщеннях на видимих місцях розміщені схеми розташування трубопроводів і запірного обладнання на експлуатаційних комунікаціях;

- після шторму обслуговуючий персонал, який назначений начальником, майстром МСП, обстежує стан обладнання, стояків, посадочних площадок тощо. Результати огляду зафіксовують в журналі технічного стану обладнання і приймають міри по усуненню виявлених порушень;

- для паління на МСП відведені спеціально облаштовані для цього місця в житловому блоці;

- у випадку газо прояву або відкритого фонтанування на любій свердловині МСП всі вогненебезпечні роботи повинні бути припинені;

- у нічний час при сильному штормі і тумані на МСП необхідно включити сигнальні вогні безпеки навігації;

- кожний робітник МСП в обов’язковому порядку має отримати від керівництва книжку і службовий номер, в якій вказані сигнали тревог і його обов’язки при тревозі;

- всі робітники МСП повинні бути навчені:

а) плаванню;

б) вмінням надавати першу допомогу;

в) правилам поводження з рятувальними засобами;

г) практичним діям по сигналам тревог;

- персонал МСП повинен знати місце і дії по сигналам тревоги, а також місця розташування рятувальних засобів, вміти користуватися колективними та індивідуальними рятувальними засобами.

Евакуація персоналу МСП включає:

- робочі площадки і приміщення на МСП мають не менше двох евакуаційних виходів (основний і аварійний);

- двері на шляхах евакуації не повинні мати заторів і повинні відкриватися в сторону руху по шляху евакуації;

- шляхи евакуації, місця розміщення колективних рятувальних засобів, включаючи обладнання для спуску на воду, а також поверхня моря в місці спуску в нічний час мають бути забезпечені освітленням;

- шляхи евакуації вказані стрілками. Персонал МСП розписаний по рятувальним шлюпкам і плотам;

- персонал МСП необхідно попередньо проінструктувати і практично навчити заходам, які необхідні при евакуації з платформи. Команду “евакуація” подає начальник МСП або людина, що його замінює. Він же попереджує чергові кораблі і вертольоти, а при необхідності посилає “Міжнародний сигнал біди” (S.O.S). Начальник платформи, майстер, радист залишають МСП останніми.

Індивідуальні і колективні засоби включають:

рятувальні круги, встановлені по одному кругу через 20 м по периметру огородження;

рятувальні жилети для кожного з робітників;

рятувальні плоти і мотобот.

Протипожежний захист включає:

автоматична і ручна пожежна сигналізація;

первинні знаряддя пожежегасіння (які повинні бути в справному стані), що розміщені в легкодоступних місцях;

приміщення для зберігання засобів пожежегасіння;

три комплекти тепло відбиваючих костюмів, які зберігаються в спеціально відведених


Сторінки: 1 2