Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Куріння. Нікотинова залежність. Способи і засоби позбавлення від нікотинової залежності. Ознаки гострого нікотинового отруєння і перша допомога при ньому. Пасивне куріння

Паління тютюну – шкідлива звичка, одна з форм токсикоманії. За даними фар-макологів, тютюновий дим, крім нікотину, має чадний газ, піридинові основи, вугле-кислоту, аміак. Чадний газ, що утворюється в результаті сухої перегонки тютюну, з'єднується з гемоглобіном крові, утворюючи з ним стійку сполуку – карбоксигемоглобін. У тих, хто палить, у крові його вміст становить 15%, а в тих, що не курять, 0,5-1%. В результаті у людини знижується кількість кисню в крові, погіршується діяль-ність серця, легенів та печінки.

Наслідки паління тютюну (що особливо неприємно для дівчат) проявляються на обличчі. У того, хто палить, шкіра на обличчі швидко старіє, набуває сірого з землис-тим відтінком кольору, на щоках з'являється велика кількість дрібних стійко розши-рених звитих судин. Крім того, у тих, хто палить, неприємний запах з рота та хриплий голос. Першими в контакт з тютюновим димом вступають рот і носоглотка. Темпера-тура диму в ротовій порожнині 50- 60°С, а температура повітря, що вдихається, приблизно на 40°С нижча. Тому перепади температури з часом викликають мікроскопічні тріщини на емалі зубів. У результаті зуби жовтіють від тютюнового дьогтю і руйнуються. Нікотин – це сильна отрута. Смертельна доза нікотину для людини 1 мг на 1 кг маси тіла, тобто для підлітка 50- 70 мг. Смерть може настати, якщо підліток випалить півпачки сигарет. Дослідженнями встановлено, що під час паління 20% шкідливих речовин, які є в тютюновому диму, згорає, 25% – затримується в легенях, 5% – залишається в недопалку і 50% – забруднює навколи-шнє середовище. Вдихання задимленого повітря викликає ті ж негативні наслідки.

У наш час паління глибоко увійшло в побут людей, стало повсякденним явищем. Причому різко зросла кількість підлітків, які палять. Нерідкі випадки, коли почина-ють палити в 11-12 років. Відома в усьому світі теза про здоровий спосіб життя у нас в Україні не одержала поширення. Сигарета в руках все ще є символом дорослого незалежного життя. Німецький професор Танненберг підрахував, що на мільйон осіб один смертельний випадок внаслідок авіакатастрофи виникає один раз за 50 років, від вживання алкоголю – раз за 4-5 днів, від автокатастроф – раз за 2-3 дні, від паління – кожні 2-3 години.

Почавши палити, людина стає рабом цієї звички, тому намагайтесь убезпечити себе від цього згубного заняття. Не паліть за компанію. Не паліть, якщо є «вільна хвилина» або немає чим зайнятись.

Тютюнова залежність. Спочатку вона носить психологічний, а потім і фізіоло-гічний характер (організм людини постійно потребує компонентів тютюнового диму, особливо нікотину). Психологічна залежність може виникнути відразу ж після пер-ших проб. Підліток починає палити найчастіше «за компанію», оскільки спілкування без сигарети у такому колі практично неможливе. Подібних компаній треба уникати.

Фізіологічна потреба формується зі стажем курця та інтенсивністю паління. Лю-дина намагається вживати все більш міцний тютюн, палити все частіше. Інтенсивне паління призводить до порушення роботи дихальної, травної, серцево-судинної, нер-вової систем, з'являються різні захворювання. Людина намагається скоротити кіль-кість цигарок, зовсім відмовитись від них, однак не може цього зробити, бо в неї уже сформувалась тютюнова залежність. Ось так, крок за кроком, людина стає рабом цигарки, а щоб позбавитись тютюнової залежності, у неї не вистачає сил.

Паління – причина виникнення захворювань, зниження імунітету. Паління ви-кликає багато небезпечних захворювань, які часто призводять до важких наслідків і навіть до смерті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільш небез-печна хвороба – рак легень – в 95% випадків пов'язана з палінням, а кожний четвер-тий випадок – з серцево-судинними захворюваннями. Рак губи, порожнини рота, гортані, стравоходу, як правило, виникає через паління. Воно негативно впливає на зір. Людина, яка палить, стає роздратованою, нервується через дрібниці.

Цигарка – унікальна «хімічна фабрика», на якій виробляється більше 4 тис. хі-мічних сполук, які приносять шкоду здоров'ю. Найнебезпечнішим з них є нікотин, смола (тютюновий дьоготь) і чадний газ. Шкоду організмові завдає і «пасивне палін-ня», під яким розуміють перебування у накуреному приміщенні або в компанії курців. Систематичне «пасивне паління» призводить до таких же наслідків, як і активне.

Особливо негативно впливає паління на організм жінки. Псується зовнішність – волосся стає ламким і неприємно пахне, зуби вкриваються темним налетом, шкіра стає блідою. Але найголовніше, впливає на репродуктивну функцію жінки і на майбу-тнє потомство. Згубно воно впливає і на організм підлітка. В курящих школярів 5– 11-х класів спостерігається задишка, відділення мокроти, вони важко переносять навіть легкі фізичні навантаження.

Паління зменшує тривалість життя людини. Вважається, що рівень смертності прямо пропорційний кількості викурених цигарок і стажу курця. За даними статисти-ки, тривалість життя цих людей на 10 років коротша, ніж некурящих. В останній час досить сильно підвищилось виробництво тютюнових виробів в Україні. На тютюно-вих фабриках встановлюється нове імпортне обладнання, яке значно розширює асор-тимент тютюнової продукції і збільшує обсяги виробництва. Все це має дві сторони: перша – поява нових робочих місць для населення, змога заробити гроші; друга – лавиноподібне збільшення людей, які палять і тим самим завдають шкоду своєму здоров'ю і здоров'ю оточуючих. Залучення До цієї згубної звички все нових і нових прихильників з необхідністю диктує збільшення обсягів виробництва цигарок.

Яскрава реклама тютюнових виробів запалює в серцях молодого покоління ба-жання спробувати цієї отрути. Як вже


Сторінки: 1 2 3 4